ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

PC โน้ตบุ๊กจาก HP - ข้อผิดพลาดฮาร์ดไดร์ฟ: Imminent Failure, Smart, BIOHD, HD535 ฯลฯ

ข้อมูลนี้มีผลกับ PC โน้ตบุ๊กของ HP
PC โน้ตบุ๊กจาก HP ส่วนใหญ่ติดตั้งฮาร์ดไดร์ฟ SMART (Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology System) SMART เป็นเฟิร์มแวร์ที่อยู่ในฮาร์ดไดร์ฟและสามารถติดตามองค์ประกอบในการทำงานของฮาร์ดไดร์ฟอย่างต่อเนื่อง เช่น ข้อมูลด้านประสิทธิภาพและอัตราข้อผิดพลาด SMART ใช้เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อผิดพลาดแบบคาดการณ์เพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อพบข้อผิดพลาดของฮาร์ดไดร์ฟที่ชัดเจน
ข้อผิดพลาดที่มักพบใน SMART ได้แก่
 • Hard disk failure is imminent. (ข้อผิดพลาดฮาร์ดดิสก์ที่ชัดเจน)
 • A hard drive in the system reports that it may fail. (ฮาร์ดไดร์ฟเครื่องแจ้งว่าอาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้น)
 • Smart failure imminent, back up your data (ข้อผิดพลาด SMART ที่ชัดเจน กรุณาสำรองข้อมูลของคุณ)
 • Error 1720 Imminent Hard Drive Failure (ข้อผิดพลาดฮาร์ดไดร์ฟที่ชัดเจน)
 • ข้อผิดพลาดของ HP Hardware Diagnostic ที่เริ่มต้นด้วย HD521
การใช้ระบบ SMART ไม่ได้เป็นการป้องกันข้อผิดพลาดทั้งหมดของฮาร์ดไดร์ฟ แต่ช่วยให้คุณสามารถสำรองข้อมูลไฟล์ส่วนตัวและเปลี่ยนฮาร์ดไดร์ฟใหม่ได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น
บันทึกไฟล์ก่อนที่จะเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์
ก่อนที่จะเปลี่ยนฮาร์ดไดรฟ์ ให้จัดทำชุดแผ่นดิสก์กู้ข้อมูล จากนั้นสำรองไฟล์ส่วนตัวของคุณไปยังสื่อบันทึกข้อมูลต่อพ่วง เช่น ไดร์ฟ USB ดิสก์แบบเขียนข้อมูลได้ หรือฮาร์ดไดร์ฟอื่น ๆ หลังจากติดตั้งฮาร์ดไดร์ฟใหม่และดำเนินการกู้คืนระบบ ฮาร์ดไดร์ฟใหม่จะมีระบบปฏิบัติการโหลดไว้เท่านั้น ไฟล์ส่วนตัวสามารถกู้คืนไปยังฮาร์ดไดร์ฟใหม่ได้หลังจากสิ้นสุดการกู้คืนระบบ
จัดทำแผ่นดิสก์กู้ข้อมูลตามคำแนะนำในเอกสารสำหรับ Windows รุ่นที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ:
สำรองข้อมูลไฟล์ของคุณได้ตามคำแนะนำจากเอกสารสำหรับ Windows รุ่นที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ
การตรวจหาข้อมูลอัพเดตฮาร์ดไดรฟ์
ข้อผิดพลาด SMART ที่มักพบใช้เพื่อแจ้งให้ทราบว่าฮาร์ดไดร์ฟอาจเกิดปัญหาขึ้น สำรองข้อมูลของคุณก่อนข้อมูลสูญหาย อาจมีเงื่อนไขบางประการที่ทำให้ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นแม้ว่าจะไม่เกิดปัญหาขึ้นจริง (การแจ้งปัญหาที่ผิดพลาด)
แก้ไขข้อผิดพลาดฮาร์ดไดร์ฟที่แจ้งผิดพลาดโดยอัพเดตเฟิร์มแวร์ฮาร์ดไดร์ฟ ตรวจสอบว่ามีข้อมูลอัพเดตหรือไม่โดยเข้าไปที่ รับซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ พิมพ์หมายเลขรุ่นของคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคลิกที่ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ จากหน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์สำหรับรุ่นคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้มองหาข้อมูลดาวน์โหลดฮาร์ดไดร์ฟ เช่น Seagate SATA Hard Disk Utility หรือใกล้เคียง หากมีข้อมูลอัพเดตฮาร์ดไดร์ฟ ให้ติดตั้งข้อมูลอัพเดตเพื่อป้องกันการแจ้งข้อผิดพลาดที่เป็นเท็จ
การทดสอบฮาร์ดไดร์ฟ
หากคอมพิวเตอร์ของคุณใช้ BIOS เวอร์ชั่น 6 หรือต่ำกว่านี้ คุณสามารถเรียกใช้ยูทิลิตี้ F9 Diagnostic Tools หรือระบบทดสอบ F10 Smart Support เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดของฮาร์ดไดร์ฟ สำหรับคอมพิวเตอร์ BIOS เวอร์ชั่น 7 หรือสูงกว่า ให้เรียกใช้โปรแกรม HP Vision Hardware Diagnostics ซึ่งครอบคลุมการทดสอบฮาร์ดไดร์ฟ S.M.A.R.T.
การจัดเรียงข้อมูลบนฮาร์ดไดรฟ์
เพื่อใช้งานไดร์ฟที่อาจเกิดข้อผิดพลาดตอ ให้ใช้ Disk Defragmenter เพื่อรวบรวมไฟล์และย้ายไปยังส่วนอื่น ๆ ของไดร์ฟซึ่งคาดว่าจะไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น เพื่อให้ฮาร์ดไดร์ฟทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ให้เรียกใช้ Disk Defragmenter เป็นระยะ ๆ นอกเหนือจาก Disk Defragmenter ควรสำรองไฟล์ส่วนตัวไปยังสื่อบันทึกข้อมูลต่อพ่วงเป็นประจำ
Windows 8
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดเรียงข้อมูลไดร์ฟสำหรับ Windows 8
 1. กดปุ่ม Windows + W เพื่อเปิดแถบคำสั่ง Settings (ค่าปรับตั้ง) จากนั้นพิมพ์ optimize ในฟิลด์ค้นหา
 2. คลิก Defragment and optimize drives (จัดเรียงข้อมูลและปรับแต่งไดร์ฟ) จากรายการค่าที่ปรากฏขึ้น หน้าต่าง Optimize Drives (ปรับแต่งไดร์ฟ) จะเปิดขึ้นมา
  รูปภาพ : ค้นหา Defragment and optimize drives
  ค้นหา Defragment and optimize drives
 3. จากหน้าต่าง Optimize Drives (ปรับแต่งไดร์ฟ) คลิกที่ไดร์ฟที่คุณต้องการจัดเรียงข้อมูล ซึ่งปกติจะเป็นไดร์ฟ C: จากนั้นคลิก Optimize (ปรับแต่ง)
  รูปภาพ : Optimize Drives (ปรับแต่งไดร์ฟ)
  Optimize Drives (ปรับแต่งไดร์ฟ)
 4. หลังจากปรับแต่งเสร็จสิ้น คลิก Close (ปิด)
  บันทึก
หากขั้นตอนในเอกสารชุดนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา แสดงว่าฮาร์ดไดร์ฟอาจมีปัญหา หากคอมพิวเตอร์ของคุณซื้อหลังปี 2001 อาจมีโปรแกรมซอฟต์แวร์จาก HP สำหรับทดสอบฮาร์ดไดร์ฟที่เลือกใช้ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารสำหรับ Windows รุ่นที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ
การใส่ฮาร์ดไดร์ฟกลับเข้าที่

ประเทศ: Flag ไทย