ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์และเครื่องแฟกซ์ HP - รายละเอียดรหัสข้อผิดพลาดการรับส่งแฟกซ์

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์เอนกประสงค์จาก HP ที่รองรับการรับส่งแฟกซ์ และเครื่องแฟกซ์จาก HP
หากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดหรือรหัสตัวเลขแจ้งข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นที่เครื่องพิมพ์หรือรายงานบันทึกประวัติการรับส่งแฟกซ์ ให้ใช้แนวทางต่อไปนี้เพื่อระบุสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหา
บันทึก
หากข้อผิดพลาดเกิดขึ้นทุกครั้งที่รับหรือส่งแฟกซ์ ให้ไปที่หัวข้อ การแก้ไขปัญหาการรับส่งแฟกซ์ เพื่อดูคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย