ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise M604, M605, M606 - การติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใน Windows บนเครือข่ายแบบใช้สาย (อีเธอร์เน็ต)

บันทึก
ต้องตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ให้ทำตามคำแนะนำสำหรับการตั้งค่าฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ของคุณ

การติดตั้งและตัวเลือกไดรเวอร์

ตรวจดูข้อมูลต่อไปนี้เพื่อตัดสินตัวเลือกการติดตั้งที่จะใช้
แผ่นซีดี
ดาวน์โหลด
สำหรับเครื่องพิมพ์ใหม่
การติดตั้งจากแผ่นซีดีเป็นวิธีที่รวดเร็วและง่าย แต่อาจไม่มีซอฟต์แวร์ล่าสุด แม้สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใหม่กว่า
การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ HP ไม่เสียค่าใช้จ่าย และมีไดรเวอร์ล่าสุดของเครื่องพิมพ์ ซอฟต์แวร์โปรแกรมติดตั้ง และเครื่องมือการดูแลระบบอื่นๆ
สำหรับเครื่องพิมพ์เก่า
การติดตั้งจากแผ่นซีดีอาจใช้ไม่ได้หากคุณติดตั้งเครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการใหม่กว่าซึ่งออกหลังเครื่องพิมพ์ HP
การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จะให้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับเครื่องพิมพ์เก่า และสามารถช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาการติดตั้งได้
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ในแผ่นซีดีเป็นซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดในวันที่ออกเครื่องพิมพ์เท่านั้น
ซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ HP เป็นซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุดที่มีอยู่สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ HP อัปเดตซอฟต์แวร์และไดรเวอร์บ่อยๆ หลังเครื่องพิมพ์และแผ่นซีดีออกสู่ตลาด
นอกจากตัวเลือกการติดตั้งซอฟต์แวร์ เครื่องพิมพ์บางรุ่นยังมีไดรเวอร์การพิมพ์หลายประเภทอีกด้วย สำหรับ Windows อาจมีตัวเลือกต่อไปนี้:
ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6: ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6 จะอยู่ในแผ่นซีดีในกล่องและเป็นไดรเวอร์การพิมพ์เริ่มต้น ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCL 6 มีคุณลักษณะต่อไปนี้:
 • แนะนำสำหรับระบบ Windows ทั้งหมดและงานพิมพ์ส่วนใหญ่ รวมถึงงานสำนักงานทั่วไป เช่น เวิร์ดโปรเซสซิงหรือสเปรดชีท
 • ให้ความเร็วในการพิมพ์โดยรวมที่ดีที่สุด คุณภาพการพิมพ์ และการสนับสนุนคุณลักษณะของเครื่องพิมพ์สำหรับผู้ใช้ส่วนใหญ่
 • ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับ Windows Graphic Device Interface (GDI) เพื่อความเร็วในการพิมพ์ที่ดีที่สุดสำหรับการใช้งาน Windows
 • อาจใช้งานไม่ได้เต็มที่กับโปรแกรมซอฟต์แวร์บางอย่างของผู้ผลิตรายอื่นและที่กำหนดเองที่ใช้งานบน PCL 5
HP Universal Print Driver (UPD): HP Universal Print Driver (UPD) สำหรับ Windows ออกแบบมาให้จัดการสภาพแวดล้อมการพิมพ์ที่มีหลายเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายได้ง่าย HP UPD เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์อย่างเดียว เนื่องจากไดรเวอร์นี้มีเฉพาะความสามารถพิมพ์เท่านั้น
ในการใช้ UPD ให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ HP โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.hp.com/go/upd

การติดตั้งบน Windows® สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย (อีเทอร์เน็ต) โดยใช้แผ่นซีดีในกล่อง

 1. เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายกับเครื่องพิมพ์และกับเครือข่าย หากยังไม่ได้เชื่อมต่อ รอสองสามนาทีเพื่อให้เครื่องพิมพ์รับแอดเดรสเครือข่าย
 2. ตรวจสอบว่าทำการเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย หาก IP แอดเดรสปรากฏขึ้น แสดงว่าทำการเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว
  บันทึก
  IP แอดเดรส เช่น 192.168.0.1 เป็นรหัสตัวเลขที่ระบุอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายโดยไม่ซ้ำกัน
 3. ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์ระบบการพิมพ์ลงในไดรฟ์ซีดีรอม โปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์จะตรวจหาภาษาของระบบปฏิบัติการ แล้วแสดงเมนูหลักของโปรแกรมการติดตั้งเป็นภาษานั้น
  หากโปรแกรมติดตั้งซอฟต์แวร์ไม่เริ่มต้นหลังจากผ่านไป 30 วินาที ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. บนเมนู Start (เริ่ม) ให้คลิกตัวเลือก Run (เรียกใช้)
  2. พิมพ์ข้อความต่อไปนี้ X:\SETUP.EXE (โดยที่ X เป็นตัวอักษรของไดรฟ์ซีดีรอม)
  3. คลิกปุ่ม OK (ตกลง) โปรแกรมติดตั้งจะเริ่มต้น
   บันทึก
   หากกล่องโต้ตอบ User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) เปิดขึ้น ให้คลิก Allow (อนุญาต) หรือ Yes (ใช่) เพื่อดำเนินการต่อ
 4. หน้าจอ Software Selection (การเลือกซอฟต์แวร์) จะแสดงรายละเอียดซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้ง
  • การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่แนะนำจะมีไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6 และซอฟต์แวร์สำหรับคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ที่มีทั้งหมด ในการดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่แนะนำ ให้คลิกปุ่ม Next (ถัดไป)
  • ในการปรับแต่งซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้ง ให้คลิกลิงค์ Customize software selections (กำหนดตัวเลือกซอฟต์แวร์เอง) เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิกปุ่ม Next (ถัดไป)
 5. อ่านข้อตกลงการอนุญาตใช้งาน คลิกกล่องกาเครื่องหมาย I have reviewed and accept the installation agreements (ฉันได้ตรวจสอบและยอมรับข้อตกลงการติดตั้ง) แล้วคลิกปุ่ม Next (ถัดไป) เพื่อดำเนินการต่อ
 6. หน้าจอ Preparing to Install (กำลังเตรียมติดตั้ง) จะปรากฏขึ้น เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จสิ้น ปุ่มe Next (ถัดไป) จะปรากฏขึ้น คลิกปุ่ม Next (ถัดไป) เพื่อดำเนินการต่อ
 7. หากมีข้อความแจ้งให้เลือกประเภทการเชื่อมต่อ ให้เลือก Connect through a wired network (เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายแบบใช้สาย)
 8. คลิกตัวเลือก Automatically find my product on the network (ค้นหาเครื่องพิมพ์ของฉันในเครือข่ายโดยอัตโนมัติ) หากโปรแกรมติดตั้งไม่พบเครื่องพิมพ์ ให้ป้อน IP แอดเดรส, ชื่อโฮสต์ หรือฮาร์ดแวร์แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง คลิกปุ่ม Next (ถัดไป)
 9. รายการเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้นในหน้าจอ Network Product(s) Found (เครื่องพิมพ์ในเครือข่ายที่พบ) เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ แล้วคลิกปุ่ม Next (ถัดไป)
 10. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ หน้าจอ Product Configuration (การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์) จะปรากฏขึ้น เลือกว่าเครื่องพิมพ์ควรจะเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นหรือไม่ และจะพิมพ์หน้าทดสอบหรือไม่ คลิกปุ่ม Next (ถัดไป)
 11. หน้าจอ Enable HP Web Services (ใช้งานบริการเว็บของ HP) จะปรากฏขึ้น ในการใช้งานบริการเว็บทันที ให้คลิกปุ่ม Next (ถัดไป) ในการใช้งานบริการเว็บในภายหลัง ให้คลิกปุ่ม Cancel (ยกเลิก) บริการเว็บของ HP ไม่จำเป็นสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์
  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานบริการเว็บของ HP และ HP ePrint ให้คลิกที่ที่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า HP ePrint
 12. หน้าจอ Finish (เสร็จสิ้น) จะปรากฏขึ้น จากหน้าจอนี้ สามารถใช้วิซาร์ดการติดตั้งเพื่อกำหนดค่าคุณสมบัติเครื่องพิมพ์เพิ่มเติมได้ กำหนดค่าคุณสมบัติเครื่องพิมพ์เพิ่มเติมทันทีหรือภายหลัง
 13. คลิกปุ่ม Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งเครื่องพิมพ์

การติดตั้งบน Windows® สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สาย (อีเทอร์เน็ต) โดยดาวน์โหลดซอฟต์แวร์

 1. เชื่อมต่อสายเคเบิลเครือข่ายกับเครื่องพิมพ์และกับเครือข่าย หากยังไม่ได้เชื่อมต่อ รอสองสามนาทีเพื่อให้เครื่องพิมพ์รับแอดเดรสเครือข่าย
 2. ตรวจสอบว่าทำการเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะปุ่มเครือข่าย หาก IP แอดเดรสปรากฏขึ้น แสดงว่าทำการเชื่อมต่อเครือข่ายแล้ว
  บันทึก
  IP แอดเดรส เช่น 192.168.0.1 เป็นรหัสตัวเลขที่ระบุอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายโดยไม่ซ้ำกัน
 3. เรียกดูหน้า Drivers & Downloads สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ:
 4. หากมีข้อความแจ้ง ให้เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการเครื่องพิมพ์ที่คล้ายกันในหน้า
 5. เลือกระบบปฏิบัติการที่ถูกต้อง แล้วคลิก Next
 6. คลิก Driver ไดรเวอร์ แล้วตรวจดูตัวเลือกไดรเวอร์ที่มี ไดรเวอร์ที่มีจะขึ้นอยู่กับเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  HP ขอแนะนำตัวเลือก Full Software Solution เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์
 7. คลิกรายการไดรเวอร์เพื่อเลือก ตรวจดูรายละเอียดไดรเวอร์ แล้วคลิก Download
 8. หากหน้าต่าง File Download Security Warning (คำเตือนเกี่ยวกับความปลอดภัยดาวน์โหลดไฟล์) ปรากฏขึ้น ให้คลิก Save (บันทึก) แล้วเรียกดูตำแหน่งบนคอมพิวเตอร์ที่จะบันทึกไฟล์
 9. คลิก Save (บันทึก) ซอฟต์แวร์จะดาวน์โหลดลงในคอมพิวเตอร์ จดบันทึกตำแหน่งที่บันทึกไฟล์
 10. เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ ให้คลิก Open Folder (เปิดโฟลเดอร์) แล้วคลิกไฟล์ที่ดาวน์โหลด ชื่อไฟล์จะลงท้ายด้วย .exe
  บันทึก
  หากหน้าจอ Download Complete (ดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์) ปิด ให้เรียกดูตำแหน่งของไฟล์ .exe แล้วคลิกไฟล์
  บันทึก
  หากกล่องโต้ตอบ User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) เปิดขึ้น ให้คลิก Allow (อนุญาต) หรือ Yes (ใช่) เพื่อดำเนินการต่อ
 11. ยอมรับตำแหน่งเริ่มต้นเพื่อบันทึกไฟล์ คลิก Next (ถัดไป) จากนั้นรอขณะที่โปรแกรมติดตั้งคลายการบีบอัดไฟล์เพื่อเตรียมสำหรับการติดตั้ง
 12. หน้าจอ Software Selection (การเลือกซอฟต์แวร์) จะแสดงรายละเอียดซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้ง
  • การติดตั้งซอฟต์แวร์ที่แนะนำจะมีไดรเวอร์การพิมพ์ PCL 6 และซอฟต์แวร์สำหรับคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ที่มีทั้งหมด ในการดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่แนะนำ ให้คลิกปุ่ม Next (ถัดไป)
  • ในการปรับแต่งซอฟต์แวร์ที่จะติดตั้ง ให้คลิกลิงค์ Customize software selections (กำหนดตัวเลือกซอฟต์แวร์เอง) เมื่อเสร็จสิ้น ให้คลิกปุ่ม Next (ถัดไป)
 13. อ่านข้อตกลงการอนุญาตใช้งาน คลิกกล่องกาเครื่องหมาย I have reviewed and accept the installation agreements (ฉันได้ตรวจสอบและยอมรับข้อตกลงการติดตั้ง) แล้วคลิกปุ่ม Next (ถัดไป) เพื่อดำเนินการต่อ
 14. หน้าจอ Preparing to Install (กำลังเตรียมติดตั้ง) จะปรากฏขึ้น เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จสิ้น ให้คลิกปุ่ม Next (ถัดไป) เพื่อดำเนินการต่อ
 15. หากมีข้อความแจ้งให้เลือกประเภทการเชื่อมต่อ ให้เลือก Connect through a wired network (เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายแบบใช้สาย)
 16. คลิกตัวเลือก Automatically find my product on the network (ค้นหาเครื่องพิมพ์ของฉันในเครือข่ายโดยอัตโนมัติ) หากโปรแกรมติดตั้งไม่พบเครื่องพิมพ์ ให้ป้อน IP แอดเดรส, ชื่อโฮสต์ หรือฮาร์ดแวร์แอดเดรสของเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง คลิกปุ่ม Next (ถัดไป)
 17. รายการเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้นในหน้าจอ Network Product(s) Found (เครื่องพิมพ์ในเครือข่ายที่พบ) เลือกเครื่องพิมพ์จากรายการ แล้วคลิกปุ่ม Next (ถัดไป)
 18. เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ หน้าจอ Product Configuration (การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์) จะปรากฏขึ้น เลือกว่าเครื่องพิมพ์ควรจะเป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้นหรือไม่ และจะพิมพ์หน้าทดสอบหรือไม่ คลิกปุ่ม Next (ถัดไป)
 19. หน้าจอ Enable HP Web Services (ใช้งานบริการเว็บของ HP) จะปรากฏขึ้น ในการใช้งานบริการเว็บทันที ให้คลิกปุ่ม Next (ถัดไป) ในการใช้งานบริการเว็บในภายหลัง ให้คลิกปุ่ม Cancel (ยกเลิก) บริการเว็บของ HP ไม่จำเป็นสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์
  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานบริการเว็บของ HP และ HP ePrint ให้คลิกที่ที่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่า HP ePrint
 20. หน้าจอ Finish (เสร็จสิ้น) จะปรากฏขึ้น จากหน้าจอนี้ สามารถใช้วิซาร์ดการติดตั้งเพื่อกำหนดค่าคุณสมบัติเครื่องพิมพ์เพิ่มเติมได้ กำหนดค่าคุณสมบัติเครื่องพิมพ์เพิ่มเติมทันทีหรือภายหลัง
 21. คลิกปุ่ม Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย