ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro MFP M277n และ M277dw -คุณสมบัติการทำงานที่แผงควบคุม

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro MFP M277n และ M277dw
แผงควบคุมเครื่องพิมพ์มีปุ่มสั่งการต่าง ๆ เพื่อใช้งานเครื่องพิมพ์ และจอแสดงผลที่แผงควบคุมสำหรับเลือกตัวเลือกในการพิมพ์ต่าง ๆ
ปุ่มบนแผงควบคุม
รูปภาพ : ตัวอย่างปุ่มที่แผงควบคุม
ภาพ: มุมมองแผงควบคุม
รายการต่อไปนี้ระบุฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของปุ่มที่แผงควบคุมและไอคอนต่าง ๆ:
ปุ่ม1. ย้อนกลับ ()
ปุ่มนี้จะย้อนกลับจากจอที่แผงควบคุมไปยังหน้าจอหรือเมนูก่อนหน้า
ปุ่ม2. หน้าหลัก ()
ปุ่มนี้จะย้อนจากจอที่แผงควบคุมไปยังหน้าจอหลักซึ่งเป็นหน้าจอแรกเมื่อเปิดเครื่องพิมพ์
ปุ่ม3. วิธีใช้ ()
ปุ่มนี้จะเปิดวิธีใช้ขึ้นมา
4. จอสัมผัสสี
จอแสดงผลนี้ประกอบไปด้วยเมนู แอนิเมชั่นวิธีใช้ และข้อมูลเครื่องพิมพ์ต่าง ๆ
5. ไฟสถานะหน้าจอหลัก
ระบุหน้าจอหลักที่แผงควบคุมกำลังจัดแสดง
  บันทึก
ระหว่างกระบวนการต่าง ๆ ปุ่ม Cancel (ยกเลิก) จะปรากฏขึ้นที่จอสัมผัส
เมนูที่จอแผงควบคุม
กดที่จอแผงควบคุมเพื่อเลือกตัวเลือกการพิมพ์จากเมนู กวาดนิ้วไปที่หน้าจอเพื่อไล่รายการเมนู
รายการต่อไปนี้ระบุฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของเมนูที่แผงควบคุม
คุณสมบัติที่ปรากฏที่หน้าจอหลักจะแตกต่างกันไปตามโครงร่างกำหนดค่าเครื่องพิมพ์ของคุณ
รูปภาพ : ตัวอย่างเมนูหน้าจอหลัก
ภาพ: มุมมองหน้าจอหลัก
รายการต่อไปนี้ระบุตัวเลือกในการพิมพ์:
ปุ่ม1. รีเซ็ต
กดปุ่มนี้เพื่อรีเซ็ตค่าเป็นค่าเริ่มต้น
ไอคอน2. ข้อมูลการเชื่อมต่อ ( / )
กดเลือกไอคอนนี้เพื่อเปิดเมนู Connection Information (ข้อมูลการเชื่อมต่อ) เพื่อแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย ไอคอนจะแสดงเป็นไอคอนเครือข่ายต่อสาย () หรือเครือข่ายไร้สาย () ขึ้นอยู่กับประเภทการเชื่อมต่อของคุณ
3. สถานะผลิตภัณฑ์
หน้าจอนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของเครื่องพิมพ์
ไอคอน4. ถ่ายสำเนา ()
กดเลือกไอคอนนี้เพื่อเปิดระบบถ่ายสำเนา
ไอคอน5. สแกน ()
กดเลือกไอคอนนี้เพื่อเปิดระบบสแกน
ไอคอน6. แฟกซ์ ()
กดเลือกไอคอนนี้เพื่อเปิดระบบแฟกซ์
ไอคอน 7. USB ()
กดเลือกไอคอนนี้เพื่อเปิดเมนู USB Flash Drive (แฟลชไดร์ฟ USB)
ไอคอน8. วัสดุสิ้นเปลือง ()
กดเลือกไอคอนนี้เพื่อตรวจสอบสถานะหมึกของเครื่องพิมพ์
ไอคอน9. แอพ ()
กดเลือกไอคอนนี้เพื่อเปิด Web Services (บริการทางเว็บ)
ไอคอน10. ตั้งค่า ()
กดเลือกไอคอนนี้เพื่อเปลี่ยนค่าปรับแต่งเครื่องพิมพ์และใช้เครื่องมืออัตโนมัติเพื่อดูแลรักษาระบบ

ประเทศ: Flag ไทย