ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP - ไม่มีไดรเวอร์ HP จาก Apple Software Update (การอัปเดตซอฟต์แวร์ของ Apple) อีกต่อไป

Apple ไม่มีการจัดหาไดรเวอร์การพิมพ์ของ HP ผ่าน Apple Software Update (ASU) อีกต่อไป
คุณสามารถค้นหาไดรเวอร์การพิมพ์จาก HP ผ่านทาง HP Software and Driver Downloads (การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และไดรเวอร์จาก HP) เครื่องพิมพ์ของคุณอาจรองรับ Apple AirPrint ด้วย ไปที่หัวข้อ การพิมพ์ผ่าน Apple AirPrint เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย