ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP All-in-One PCs - การเปิดถาดไดร์ฟ CD หรือ DVD ที่ค้างอยู่ (Windows 8)

เอกสารนี้ใช้กับ HP All-in-One PC ระบบ Windows 8 ที่ติดตั้งถาดไดรฟ์ CD หรือ DVD
เอกสารชุดนี้ระบุแนวทางเผื่อเลือกในการเปิดหรือปิดถาดไดร์ฟ CD หรือ DVD ที่มีปัญหา เอกสารชุดนี้ระบุแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับอาการต่อไปนี้
 • ถาดไดร์ฟเปิดค้าง
 • ถาดไดร์ฟอาจค้างเนื่องจากไม่มีไฟเลี้ยง
 • ดิสก์ใส่ไม่ถูกต้อง
 • ดิสก์เสียหายหรือเป็นรอย
 • ไดร์ฟมีปัญหา
ทำตามหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับถาดว่าค้างอยู่ในตำแหน่งเปิดหรือปิด
บันทึก
หากคุณไม่ได้ใช้ Windows 8 รุ่นล่าสุด กราฟิกและข้อมูลบางส่วนในเอกสารชุดนี้อาจไม่ตรงกัน ขอรับผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดได้จาก Microsoft Store

การเปิดถาดไดร์ฟ CD หรือ DVD ที่ปิดค้าง

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับจนกว่าถาดไดรฟ์จะเปิด:
  หมายเหตุ
หลังจากเปิดฝา หากพบว่าดิสก์เสียหายหรือมีชิ้นส่วนที่แตกหักด้านในถาดไดร์ฟ ให้ค้นหาชิ้นส่วนดังกล่าว หากชิ้นส่วนดิสก์ไม่ครบถ้วน อาจต้องเปลี่ยนไดร์ฟใหม่เนื่องจากชิ้นส่วนเหล่านี้อาจทำให้คอมพิวเตอร์และดิสก์อื่น ๆ ได้รับความเสียหาย
 1. กดปุ่ม Windows + I
 2. คลิก Power (เปิด/ปิด) จากนั้นเลือก Restart (รีสตาร์ท)
  รูปภาพ : การคลิกเลือก Restart (รีสตาร์ท)
  การคลิกเลือก Restart (รีสตาร์ท)
  รอให้คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทและบูตเข้าสู่ Windows
 3. หากแป้นพิมพ์มีปุ่มนำดิสก์ออก ให้กดปุ่มดังกล่าว ปุ่ม Eject (นำออก) มักจะอยู่ใกล้กับส่วนควบคุมระดับเสียงและจะมีรูปสามเหลี่ยมกำกับชี้ขึ้นโดยมีเส้นใต้
 4. จากหน้าจอ Start (เริ่ม) พิมพ์ File Explorer เพื่อเปิดชาร์ม Search (ค้นหา) จากนั้นเลือก File Explorer จากรายการผลการค้นหา
  รูปภาพ : การเลือก File Explorer
  การเลือก File Explorer
  หน้าต่าง Computer จะเปิดขึ้นมา
 5. จากหน้าต่าง Computer (คอมพิวเตอร์) ให้เลือกไอคอนดิสก์ไดร์ฟที่ติดค้าง คลิกขวาที่ไอคอน จากนั้นคลิก Eject (นำออก)
  รูปภาพ : การเลือก Eject (นำออก)
  การเลือก Eject (นำออก)
  ถาดไดร์ฟควรเปิดออกมา หากไม่เปิด ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ต่อไป
 6. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และกดปุ่ม Eject (นำออก) ที่ดิสก์ไดร์ฟเมื่อหน้าจอแรกปรากฏขึ้น (ก่อน Windows จะเปิดใช้งาน) หากถาดไดรฟ์เปิดด้วยวิธีนี้ แต่ไม่เปิดใน Windows แสดงว่าโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นควบคุมไดรเวอร์แผ่นดิสก์อยู่ ลองปิดหรือกำหนดค่าโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่สร้างแผ่นดิสก์หรือตรวจสอบดิสก์ไดร์ฟ
 7. หากฝายังคงไม่เปิด ให้เสียบปลายคลิปหนีบกระดาษที่ยืดตรงลงในรูเปิดไดรฟ์ด้วยตนเองที่อยู่ที่ดิสก์ไดรฟ์ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. กดปุ่ม Windows + I
  2. คลิก Power (เปิด/ปิด) จากนั้นกดปุ่ม Shift แล้วเลือก Shut down (ปิดเครื่อง)
   รูปภาพ : การเลือก Shut down (ปิดเครื่อง)
   การเลือก Shut down (ปิดเครื่อง)
   รอให้คอมพิวเตอร์ปิดการทำงานโดยสมบูรณ์
  3. ปลดสายไฟทั้งหมดออกจากคอมพิวเตอร์
  4. มองหารูเล็ก ๆ ที่ดิสก์ไดร์ฟ ซึ่งเป็นรูเปิดฝาด้วยตนเอง ตำแหน่งรูเปิดฝาด้วยตนเองจะแตกต่างกันไป
   บันทึก
   ในบางรุ่น รูเปิดฝาแบบแมนวลและไฟ LED แสดงสถานะไดรฟ์จะดูคล้ายกัน และมีขนาดเท่ากัน อย่าฝืนดันคลิปหนีบกระดาษเข้าไปในรูหากเข้าไม่ได้ ตรวจสอบว่ารูนั้นไม่ได้เป็นไฟ LED
   รูปภาพ : ตำแหน่งที่อาจพบรูเปิดฝาด้วยตนเอง
   ตำแหน่งรูเปิดฝาด้วยตัวเอง
   รูปภาพ : ตำแหน่งที่อาจพบรูเปิดฝาด้วยตนเอง
   ตำแหน่งรูเปิดฝาด้วยตัวเอง
  5. ยืดคลิปหนีบกระดาษให้ตรงและเสียบเข้าไปในรูเปิดฝาด้วยตนเองจนรู้สึกได้ว่ามีแรงต้าน
  6. กดเบา ๆ ที่คลิปหนีบกระดาษจนกระทั่งถาดไดร์ฟเปิดออก
   ปลดล็อคเพื่อให้ถาดไดร์ฟเปิดออกเล็กน้อย
  7. ดึงคลิปหนีบกระดาษออก และค่อยๆ ดึงถาดออกมาจนเข้าถึงแผ่นดิสก์ได้
  8. นำแผ่นดิสก์ออกจากถาดไดรฟ์ ต่อสายไฟ และเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 8. หากถาดไดร์ฟยังไม่เปิดออก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดเคสและตรวจสอบว่าสายไฟสำหรับไดรฟ์เชื่อมต่ออยู่
    คำเตือน
  ขอบของแผงโลหะอาจบาดผิวหนังได้ ต้องระมัดระวังอย่าให้ผิวหนังสัมผัสถูกขอบโลหะด้านในของคอมพิวเตอร์
    หมายเหตุ
  ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนประกอบที่อาจชำรุดเสียหายได้ง่ายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจาก ESD ให้ทำงานบนพื้นที่ไม่ได้ปูพรม ใช้พื้นผิวงานแบบกระจายประจุไฟฟ้าสถิต (เช่น แผ่นโฟมนำไฟฟ้า) และสวมสายรัดป้องกัน ESD ที่ต่อเข้ากับพื้นผิวที่ต่อสายดิน (เช่น กรอบโลหะของคอมพิวเตอร์)
  1. กดปุ่ม Windows + I
  2. คลิก Power (เปิด/ปิด) จากนั้นกดปุ่ม Shift แล้วเลือก Shut down (ปิดเครื่อง)
   รูปภาพ : การเลือก Shut down (ปิดเครื่อง)
   การเลือก Shut down (ปิดเครื่อง)
   รอให้คอมพิวเตอร์ปิดการทำงานโดยสมบูรณ์
  3. ถอดปลั๊กสายไฟทั้งหมดออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์
  4. กดและปล่อยปุ่มเปิดปิดด้านหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์
  5. วางคอมพิวเตอร์คว่ำลงบนพื้นผิวเรียบและอ่อนนุ่ม ถอนสกรูที่ยึดฝาครอบด้านหลังคอมพิวเตอร์ออกจากนั้นถอดฝาครอบด้านหลังออก
   รูปภาพ : การถอดสกรูที่ฝาครอบด้านหลัง
   การถอดสกรูที่ฝาครอบด้านหลัง
   รูปภาพ : การถอดฝาครอบด้านหลัง
   การถอดฝาครอบด้านหลัง
   บันทึก
   คำแนะนำสำหรับการเข้าถึงดิสก์ไดรฟ์จะแตกต่างกันไปสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น เช่น ด้านหลังคอมพิวเตอร์บางรุ่นอาจมีฝาครอบเปิดด้านซ้ายหรือด้านขวาของคอมพิวเตอร์ สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเหล่านี้ ให้ถอดฝาครอบที่ปิดดิสก์ไดร์ฟอยู่ออก
  6. ค้นหาสายไฟที่เชื่อมต่อกับไดรฟ์
   รูปภาพ : หาสายจ่ายไฟ
   หาสายจ่ายไฟ
  7. ถอดปลั๊กสายไฟออกและรอห้าวินาที
  8. หาสายไฟอื่นที่ไม่ได้ใช้งาน จากนั้นเสียบสายไฟอื่นเข้ากับด้านหลังของไดรฟ์ โดยตรวจสอบว่าเสียบเข้าช่องเสียบแน่นดี หากสายไฟอื่นใช้งานไม่ได้ ให้เสียบสายไฟเส้นเดิมเข้ากับด้านหลังของไดรฟ์อีกครั้ง โดยตรวจสอบว่าเสียบเข้าซ็อกเก็ตแน่นดีแล้ว
  9. ใส่ฝาด้านหลังกลับเข้าที่
   รูปภาพ : การใส่ฝาครอบด้านหลัง
   การใส่ฝาครอบด้านหลัง
  10. เสียบสายไฟ เปิดคอมพิวเตอร์ จากนั้นกดปุ่ม Eject (นำออก) ที่ไดร์ฟ
  หากไดร์ฟ CD หรือ DVD ไม่มีระบบเปิดถาดแมนวลและถาดไดร์ฟไม่เปิดออกโดยใช้ขั้นตอนต่าง ๆ ในเอกสาร หรือหากแผนดิสก์แตกหักอยู่ภายในดิสก์ไดรฟ์ อาจจำเป็นต้องเปลี่ยนไดรฟ์

การปิดไดรฟ์ CD หรือ DVD ที่เปิดค้าง

รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ ขณะรีสตาร์ท ฝาไดรฟ์ควรปิดโดยอัตโนมัติ จดบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น

การตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมหรือปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ที่ทำให้ถาดไดรฟ์เปิดค้าง

ตรวจสอบปัญหาและวิธีแก้ไขต่อไปนี้:
 • ตรวจสอบว่าปุ่ม Eject (นำออก) ไม่ได้ปิดค้างอยู่ (ในตำแหน่งนำออก) หากปุ่มค้าง ลองปล่อยแรงกดที่ปุ่มโดยใช้หัวยางลบที่ดินสอ ทำความสะอาดปุ่มหากจำเป็น
 • ส่องไฟดูภายในไดรฟ์ผ่านช่องเปิดถาดไดร์ฟ ค้นหาวัตถุที่อาจตกหล่นอยู่ภายในไดรฟ์ เช่น ชิ้นส่วนฉลากแผ่นดิสก์ ชิ้นส่วนดิสก์ที่แตกหัก หรือสิ่งอื่น ๆ ที่อาจใส่เข้าไปโดยบังเอิญ หากสามารถนำวัตถุนั้นออกมาได้ง่าย ให้นำออกมาแล้วลองอีกครั้ง หากทำไม่ได้ ให้ซ่อมหรือเปลี่ยนไดรฟ์

การตรวจสอบปัญหาด้านซอฟต์แวร์ที่ทำให้ถาดไดรฟ์เปิดค้าง

หากถาดไดรฟ์เปิดและปิดก่อน Windows จะโหลด แต่แล้วก็เปิดค้างอยู่ อาจเป็นซอฟต์แวร์ที่ทำให้ถาดไดร์ฟเปิดค้าง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. จากหน้าจอ Start (เริ่ม) พิมพ์ File Explorer เพื่อเปิดชาร์ม Search (ค้นหา) จากนั้นเลือก File Explorer จากรายการผลการค้นหา
  รูปภาพ : การเลือก File Explorer
  การเลือก File Explorer
 2. จากหน้าต่าง Computer (คอมพิวเตอร์) ให้เลือกไอคอนดิสก์ไดร์ฟที่ติดค้าง คลิกขวาที่ไอคอน จากนั้นคลิก Eject (นำออก)
  รูปภาพ : การคลิก Eject (นำออก)
  การคลิก Eject (นำออก)
 3. รอประมาณ 3 วินาที แล้วลองปิดถาดไดรฟ์โดยกดลงบนด้านหน้าของถาดไดร์ฟ หากถาดไดรฟ์ไม่ปิดและยังเปิดค้างอยู่ ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้
 4. ใช้ Microsoft System Restore เพื่อย้อนคอมพิวเตอร์กลับไปตอนที่ถาดไดรฟ์ยังทำงานเป็นปกติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารให้บริการของ HP หัวข้อ การใช้ Microsoft System Restore (Windows 8)
 5. หาดถาดไดรฟ์ปิดตามปกติหลังจากใช้ System Restore ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ต่อไปอีก หรือทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรีเซ็ตสถานะของถาดไดรฟ์
 6. กดปุ่ม Windows + I
 7. คลิก Power (เปิด/ปิด) จากนั้นกดปุ่ม Shift แล้วเลือก Shut down (ปิดเครื่อง)
  รูปภาพ : การเลือก Shut down (ปิดเครื่อง)
  การเลือก Shut down (ปิดเครื่อง)
  รอให้คอมพิวเตอร์ปิดการทำงานโดยสมบูรณ์
 8. ถอดปลั๊กสายไฟทั้งหมดออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์
 9. ถอดฝาครอบด้านหลัง
  รูปภาพ : การถอดฝาครอบด้านหลัง
  การถอดฝาครอบด้านหลัง
  บันทึก
  คำแนะนำสำหรับการเข้าถึงดิสก์ไดรฟ์จะแตกต่างกันไปสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่น เช่น ด้านหลังคอมพิวเตอร์บางรุ่นอาจมีฝาครอบเปิดด้านซ้ายหรือด้านขวาของคอมพิวเตอร์ สำหรับผลิตภัณฑ์รุ่นเหล่านี้ ให้ถอดฝาครอบที่ปิดดิสก์ไดร์ฟอยู่ออก
 10. ปลดสายต่อจากดิสก์ไดร์ฟ และปล่อยให้สายที่ห้อยอยู่พ้นจากพัดลม
  หากไดรฟ์เป็นไดรฟ์ SATA ต้องบีบขั้วต่อขณะถอดเพื่อป้องกันไม่ให้ขอเกี่ยวแตกหัก
  รูปภาพ : สายเคเบิลบนดิสก์ไดรฟ์
   ตำแหน่งสายเคเบิลดิสก์ไดรฟ์
 11. เสียบสายไฟกลับเข้าไปใหม่ เปิดคอมพิวเตอร์ แล้วรอให้ Windows โหลดโดยสมบูรณ์
 12. กดปุ่ม Windows + I
 13. คลิก Power (เปิด/ปิด) จากนั้นเลือก Restart (รีสตาร์ท)
  รูปภาพ : การเลือก Restart (รีสตาร์ท)
  การเลือก Restart (รีสตาร์ท)
  รอให้คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทและบูตเข้าสู่ Windows
 14. หลังจาก Windows โหลดเสร็จสิ้น (อีกครั้ง) ให้กดปุ่ม Windows + I
 15. คลิก Power (เปิด/ปิด) จากนั้นกดปุ่ม Shift แล้วเลือก Shut down (ปิดเครื่อง)
  รูปภาพ : การเลือก Shut down (ปิดเครื่อง)
  การเลือก Shut down (ปิดเครื่อง)
  รอให้คอมพิวเตอร์ปิดการทำงานโดยสมบูรณ์
 16. ถอดปลั๊กสายไฟทั้งหมดออกจากด้านหลังของคอมพิวเตอร์
 17. ต่อสายเคเบิลไดรฟ์ใหม่อีกครั้ง
 18. ใส่ฝาด้านหลังกลับเข้าที่
  รูปภาพ : การใส่ฝาครอบด้านหลัง
  การใส่ฝาครอบด้านหลัง
 19. เสียบสายไฟ และเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติการนำออกควรทำงานได้ตามปกติ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย