ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

การกู้คืนระบบกับ HP Slate 6 VoiceTab และ Slate 7 VoiceTab

เอกสารนี้ใช้กับ HP Slate 6 VoiceTab และ Slate 7 VoiceTab
การกู้คืนระบบสำหรับ HP VoiceTab เป็นการลบระบบปฏิบัติการ Android และติดตั้งใหม่ผ่านเมมโมรี่การ์ด microSD การกู้คืนระบบไม่ได้เป็นการล้างข้อมูลหรือค่าปรับตั้งที่คุณบันทึกไว้ในแท็บเล็ต
เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการจัดทำสื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบ และการใช้สื่อบันทึกเพื่อกู้แท็บเล็ตของคุณ ทำตามขั้นตอนในเอกสารชุดนี้เพื่อทำการกู้คืนระบบสำหรับแท็บเล็ตของคุณ

ก่อนเริ่มกู้คืนระบบสำหรับ HP VoiceTab ของคุณ

ก่อนเริ่มกระบวนการกู้คืนระบบ Android ให้เตรียมส่วนประกอบต่อไปนี้
 • เมมโมรี่การ์ด MicroSD: คุณต้องมีการ์ด microSD ขนาด 1GB ขึ้นไป ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบจากการ์ดเมื่อคุณจัดทำสื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบ สำรองข้อมูลไฟล์ที่จัดเก็บในเมมโมรี่การ์ดก่อนเริ่มดำเนินการ
 • หัวต่อเมมโมรี่การ์ด MicroSD-to-SD และ SD การ์ดรีดเดอร์: คุณต้องมีหัวต่อเมมโมรี่การ์ดและการ์ดรีดเดอร์เพื่อจัดทำสื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ส่วนการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น: ต้องมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดชุดข้อมูลจำลองและจัดทำสื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบ

การจัดทำสื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบสำหรับ HP VoiceTab ของคุณ

สื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบของคุณคือไฟล์กู้ระบบ (หรือ "ข้อมูลจำลองสำหรับกู้ระบบ") ที่จัดเก็บในเมมโมรี่การ์ด microSD หลังจัดทำสื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบ สามารถใช้สื่อบันทึกข้อมูลนี้เพื่อกู้ระบบปฏิบัติการ Android ของแท็บเล็ต ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อจัดทำสื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบสำหรับแท็บเล็ตของคุณ
 1. เสียบการ์ด microSD กับหัวต่อการ์ด SD จากนั้นเสียบหัวต่อเข้าที่ SD การ์ดรีดเดอร์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. ฟอร์แมตการ์ด microSD เป็นฟอร์แมต FAT32
  บันทึก
  หากต้องการคำแนะนำในการฟอร์แมตการ์ด ให้ค้นหาอินเทอร์เน็ตโดยกรอกข้อความ "format memory card fat32" และแทรกระบบปฏิบัติการของคุณลงไป (เช่น format memory card fat32 Windows 7)
 3. หากได้รับแจ้งให้กรอกหมายเลขรุ่น ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
  1. ระบุชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์ HP ของคุณ (HP Slate 6 VoiceTab)
  2. คลิก Go (ไป)
  3. คุณอาจต้องเลือกหมายเลขผลิตภัณฑ์จากรายการก่อนสามารถเข้าไปยังหน้าบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้ให้เลือกหมายเลขผลิตภัณฑ์จากรายการ
  4. จากเว็บไซต์ให้บริการผลิตภัณฑ์ คลิกที่ Drivers (ไดร์เวอร์)
 4. จากหน้า Drivers (ไดร์เวอร์) เลือกระบบปฏิบัติการของคุณจากเมนูแสดงรายการ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
 5. คลิกที่เครื่องหมายบวก (+) ติดกับ Software - Solutions (ซอฟต์แวร์ - ผลิตภัณฑ์และบริการ)
 6. คลิกที่ข้อมูลจำลองระบบปฏิบัติการ Google Android Jelly Bean ที่คุณต้องการติดตั้ง ใช้ชุดข้อมูลจำลองตัวล่าสุด ยกเว้นในกรณีที่มีชุดข้อมูลจำลองเฉพาะที่ต้องการติดตั้ง
 7. คลิกเลือก Download (ดาวน์โหลด)
  รูปภาพ : ดาวน์โหลดชุดข้อมูลจำลองกู้ระบบ
  ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจำลองสำหรับกู้ระบบ
 8. บันทึกไฟล์ update.zip (ข้อมูลจำลองกู้ระบบ) ไปยังการ์ด microSD ของคุณ อย่าคัดแยกไฟล์หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์ดังกล่าว
  รูปภาพ : ดาวน์โหลดไฟล์ (ตัวอย่าง Windows 7)
  ดาวน์โหลดไฟล์ (ตัวอย่าง Windows 7)
  รูปภาพ : บันทึกไปยังการ์ด microSD (ตัวอย่าง Windows 7)
  บันทึกไปยังการ์ด microSD (ตัวอย่าง Windows 7)
 9. หลังจากดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้ปิดหน้าต่างจากนั้นนำเมมโมรี่การ์ดออกจากการ์ดรีดเดอร์
  รูปภาพ : ดาวน์โหลดเสร็จสิ้น (ตัวอย่าง Windows 7)
  ดาวน์โหลดเสร็จสิ้น (ตัวอย่าง Windows 7)
  สื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบพร้อมสำหรับใช้กับแท็บเล็ตของคุณ

การเข้าสู่โหมดกู้คืนและติดตั้ง Android OS ใหม่ไปยังแท็บเล็ต HP ของคุณ

ใช้สื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบที่จัดทำไว้เพื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่นใหม่กับแท็บเล็ตของคุณโดยใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้
 1. ชาร์จแท็บเล็ตให้เต็ม จากนั้นปลดสายชาร์จจากแท็บเล็ต
 2. ขณะปิดแท็บเล็ต ให้ถอดแผงด้านหลังโดยใช้เล็บหรือเครื่องมือหัวแบนที่จะไม่ทำให้ส่วนประกอบได้รับความเสียหาย แยกขอบฝาครอบด้านหลังของแท็บเล็ตออกมา
  รูปภาพ : ถอดฝาครอบด้านหลัง
  ถอดฝาครอบด้านหลังโดยใช้เล็บมือ
 3. เสียบการ์ด microSD สำหรับกู้ข้อมูลในการ์ดรีดเดอร์ที่ด้านหลังของ HP VoiceTab
  รูปภาพ : ใส่การ์ด microSD
  ช่องเสียบการ์ด MicroSD ใน HP VoiceTab
 4. ขณะปิดอุปกรณ์ กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้ จากนั้นกดค้างที่ปุ่มเพิ่มระดับเสียง (+) พร้อม ๆ กัน
 5. ขณะเปิดอุปกรณ์ ให้ปล่อยมือจากปุ่มเปิดปิด แต่กดปุ่ม volume up (+) (เพิ่มระดับเสียง) ต่อไป
  หลังผ่านไปครู่หนึ่งเมื่อเมนูกู้ข้อมูลระบบ Android ปรากฏขึ้น ให้ปล่อยมือจากปุ่มเพิ่มระดับเสียง (+)
  บันทึก
  จอสัมผัสจะไม่สามารถใช้ได้ขณะแท็บเล็ตอยู่ในโหมดกู้คืน ใช้ปุ่ม เพิ่มระดับเสียงและ ลดระดับเสียงเพื่อไล่รายการเมนูกู้ระบบขึ้นหรือลง จากนั้นใช้ปุ่มเปิดปิดเพื่อเลือกรายการที่ต้องการ
 6. รูปภาพ : ปรับใช้ข้อมูลอัพเดตจากสื่อบันทึกข้อมูลต่อพ่วง
  ปรับใช้ข้อมูลอัพเดตจากพาร์ติชั่นสื่อบันทึกข้อมูลต่อพ่วงในหน้าจอกู้ข้อมูลของ Android
 7. กดปุ่มเปิดปิด
 8. ใช้ปุ่มลดระดับเสียงเพื่อเลือกไฟล์ข้อมูลจำลองสำหรับกู้ระบบ: update.zip
  รูปภาพ : update.zip
  ไฟล์ update.zip ถูกเลือกอยู่ในหน้าจอกู้ข้อมูลของ Android
 9. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเลือกไฟล์และเริ่มการกู้คืน
 10. รอให้การกู้คืนระบบสิ้นสุด ขณะข้อความ Install from sdcard complete (ติดตั้งจากการ์ด SD เสร็จสิ้น) ปรากฏขึ้นที่หน้าจอ ให้นำการ์ด microSD ออกจากการ์ดรีดเดอร์
 11. ขณะเลือก reboot system now (รีบู๊ตระบบตอนนี้) จากเมนูกู้คืนระบบ กดปุ่มเปิดปิดเพื่อรีบู๊ตเครื่อง
  รูปภาพ : Reboot system now (รีบู๊ตระบบตอนนี้)
  เลือก Reboot system now (รีบู๊ตระบบตอนนี้) ในระบบปฏิบัติการ Android
  แท็บเล็ตจะทำการรีบู๊ต กระบวนการกู้คืนเสร็จสิ้นและระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่นใหม่ติดตั้งในแท็บเล็ตของคุณเสร็จสิ้นแล้ว


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย