ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP PC - การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร ไอคอนเดสก์ทอป หรือการซูมใน Internet Explorer และ Windows

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์ระบบ Windows
เรียนรู้วิธีคุณสามารถสร้างวัตถุใน Windows เช่นไอคอนหรือข้อความ การซูมใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง
ใช้คลิกล้อเลื่อนบนเมาส์ของคุณ
หากคุณมีเมาส์ที่มีคลิกล้อเลื่อนต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้เพื่อขยายววัตถุให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง
 1. คลิกที่ใดก็ได้บนเดสก์ทอป Windows หรือเปิดหน้าเว็บที่คุณต้องการดู
 2. กดปุ่ม CTRL ค้างไว้จากแป้นพิมพ์ของคุณ
 3. หมุนล้อเลื่อนบนเมาส์เพื่อย่อหรือขยายขนาดวัตถุบนหน้าจอ
  รูปภาพ : ปุ่ม CTRL + เลื่อนเมาส์
   ภาพไอคอนปุ่มควบคุม เครื่องหมายบวก และเมาส์ที่มีล้อเลื่อนแรเงาโดยใช้ลูกศร
การใช้ตัวเลือกจอแสดงผลของ Windows
คุณสามารถเลือกได้จากหนึ่งในสามการตั้งค่าขนาดใน Windows เพื่อขยายภาพวัตถุ เช่น ขนาดแบบอักษรและขนาดไอคอนที่แสดงใน Windows
 1. ค้นหา Display (จอแสดงผล) ใน Windows จากนั้นเลือก Display (จอแสดงผล) จากรายการผลการค้นหา
 2. เลือก Smaller (เล็ก), Medium (ปานกลาง) หรือ Larger (ใหญ่) จากนั้นคลิก Apply (ใช้งาน)
  รูปภาพ : การเลือกจอแสดงผล
  การเลือกจอแสดงผลที่เลือกไว้ที่ Meduim (ปานกลาง)
การปรับซูมใน Internet Explorer
ปรับซูมใน Internet Explorer โดยใช้ทางลัดแป้นพิมพ์หรือจากเมนูของ Internet Explorer
 • การซูมโดยใช้แป้นพิมพ์: กดปุ่ม CTRL ค้างไว้ จากนั้นกดปุ่มทั้ง + (เครื่องหมายบวก) หรือ - (เครื่องหมายลบ) เพื่อให้วัตถุบนหน้าจอใหญ่ขึ้น หรือเล็กลง
 • การซูมโดยใช้ Internet Explorer: เมื่อ Internet Explorer เปิดขึ้นมา กดปุ่ม ALT เพื่อดูรายการเมนูที่ด้านบน และเลือก View (มุมมอง) จากนั้น Zoom (ซูม) เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าซูม
  รูปภาพ : เมนู Zoom (ซูม) ใน Internet Explorer
  เมนู Zoom (ซูม) ใน Internet Explorer
การใช้ทัชแพดของโน้ตบุ๊กเพื่อซูม
หากคุณมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกับทัชแพด ให้ใช้ทัชแพดเพื่อย่อ หรือขยายขนาดวัตถุบนหน้าจอ
การซูมเข้าหรือออก
ใช้รูปแบบสั่งการจีบนิ้วบนทัชแพดของคุณเพื่อซูมเข้าและออก ย่อขนาดหรือการขยายวัตถุบนหน้าจอ
 • ซูมเข้า (ทำให้ใหญ่ขึ้น): แยกนิ้ว 2 นิ้วออกจากกัน
 • ซูมออก (ทำให้เล็กลง): เลื่อนนิ้ว 2 นิ้วเข้าหากัน
การเปิดใช้งาน/การปิดใช้งานคุณสมบัติซูมด้วยทัชแพด
กำหนดรูปแบบสั่งการทัชแพดใน Windows
 1. คลิก Start (เริ่ม) กรอก mouse (เมาส์) ในฟิลด์ค้นหา จากนั้นเลือก Mouse (เมาส์) จากหัวข้อ Control Panel (แผงควบคุม) ของผลลัพธ์การค้นหา
  หน้าต่าง Mouse Properties (คุณสมบัติเมาส์) จะเปิดขึ้นมา
 2. คลิกที่แท็บ Device Settings (ค่าอุปกรณ์) เลือกอุปกรณ์ Synaptic TouchPad จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อปรับค่าทัชแพดสำหรับไล่รายการ ปุ่มสั่งการ ความไวในการกดสัมผัส ความไวบริเวณขอบและรูปแบบการสั่งการ
 4. ปิด MultiFinger Gestures (รูปแบบสั่งการแบบหลายนิ้ว) โดยลบเครื่องหมายสำหรับ MultiFinger Gestures (รูปแบบสั่งการแบบหลายนิ้ว)
  รูปภาพ : Touchpad Properties (คุณสมบัติทัชแพด)
  หน้าต่าง Touchpad Properties (คุณสมบัติทัชแพด)

ประเทศ: Flag ไทย