ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP PC - ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องปรากฏขึ้นก่อนคอมพิวเตอร์สตาร์ท

เอกสารนี้ใช้กับเครื่อง PC โน้ตบุ๊ก HP ซึ่งมี HP Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) ซึ่งเริ่มเปิดตัวในช่วงปลายปี 2008
เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา มีข้อความเตือนปรากฏขึ้นโดยระบุว่าพบหมายเลขประจำเครื่องไม่ถูกต้อง:
รูปภาพ : ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด Product information not valid (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไมู่ถูกต้อง)
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด Product information not valid (ข้อมูลผลิตภัณฑ์ไมู่ถูกต้อง)
Product Information not valid
The following product information programmed into the system board is missing or invalid.
เมนบอร์ด (00A) - โครงร่างผลิตภัณฑ์
คุณอาจพบข้อความนี้หลังจากเปลี่ยนเมนบอร์ด ข้อความระบุว่าไม่ได้แจ้งซีเรียลนัมเบอร์หรือกรอกไม่ถูกต้องปรากฏขึ้นหลังจากเปลี่ยนเมนบอร์ดหรือส่วนประกอบอื่น ๆ
แก้ไขปัญหานี้โดยติดต่อ HP ผ่านแท็บ Contact Support (ติดต่อฝ่ายบริการ) ที่ด้านบนของหน้าจอนี้ คุณจะได้รับแจ้งให้ระบุเลขตรวจสอบเมนบอร์ดสิบสี่หลัก (CT) ใช้ขั้นตอนในหัวข้อต่อไปนี้เพื่อค้นหาเลข CT:

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย