ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Officejet Pro 6230 ePrinter Series - ไฟติดกะพริบ

เอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 6230 ePrinter
เนื้อหาต่อไปนี้กล่าวถึงสัญลักษณ์ไฟกะพริบแจ้งข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นที่แผงควบคุม และแนวทางแก้ไขสำหรับรูปแบบปัญหาแต่ละแบบที่แจ้ง หารูปแบบไฟกระพริบที่คุณได้พบ จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหา
  รูปภาพ : แผงควบคุมเครื่องพิมพ์แสดงรายละเอียดของปุ่มและไฟสถานะ
  ภาพ: แผงควบคุมเครื่องพิมพ์แสดงรายละเอียดของปุ่มและไฟสถานะ
 1. ปุ่มเปิดปิด
 2. ปุ่ม Paper Size Selection (เลือกขนาดกระดาษ) และไฟสถานะ
 3. ไฟตลับหมึก
 4. ปุ่มและไฟของ HP ePrint
 5. ปุ่มไร้สายและไฟการทำงาน
 6. ปุ่ม HP Wireless Direct และไฟสถานะ
 7. ปุ่ม Information (ข้อมูล)
 8. ปุ่ม Resume (ดำเนินการต่อ) และไฟสถานะ
 9. ปุ่ม Cancel (ยกเลิก)
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน

ประเทศ: Flag ไทย