ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปของ HP และ Compaq - ข้อผิดพลาดของ Vista: No Audio Output Device is installed (ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เสียง)

เอกสารนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป HP และ Compaq ที่ติดตั้ง Windows Vista
ใน Windows Vista ไม่มีเสียงออกมา และเมื่อขึ้นคุณเลื่อนเมาส์ไปเหนือไอคอนเสียงในส่วนการแจ้งเตือนของเครื่อง จะมีข้อความต่อไปนี้ปรากฎขึ้น:
No Audio Output Device is installed (ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เสียง)
รูปภาพ : ข้อความจากแถบงาน
ข้อความจากแถบงาน
นอกจากนี้ยังมีข้อความ No Audio Output Device is installed (ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์เสียง) ปรากฏขึ้นจากคุณสมบัติเสียงของ Windows และใน Volume mixer
รูปภาพ : ข้อความจาก Volume Mixer
ข้อความใน Volume Mixer
แก้ไขปัญหานี้โดยการคืนค่าไดรเวอร์เสียงสำหรับฮาร์ดแวร์เสียงเดิม การคืนค่าจะเป็นการรีเซ็ตการตั้งค่าระบบเสียง และเริ่มการกำหนดค่าเสียงใหม่ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ตามลำดับ จนกว่าจะแก้ไขเสียงให้กลับมาดังได้:
 1. คลิก Start (เริ่ม)
 2. ในกล่อง Start search (เริ่มค้นหา) พิมพ์คำว่า recovery แล้วคลิก Recovery Manager
  รูปภาพ : การเปิด Recovery Manager
  การเปิด Recovery Manager
 3. ในหน้าต่าง User Account Control (การควบคุมบัญชีผู้ใช้) คลิก Continue (ดำเนินการต่อ)
 4. ในหน้าต่าง Recovery Manager ที่ปรากฏขึ้นมา คลิกที่ Next (ถัดไป)
 5. ในหน้าจอReinstall software programs that came with your computer (ติดตั้งโปรแกรมที่มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่) คลิก No, I would like to see other options (ไม่ ฉันต้องการดูตัวเลือกอื่นๆ) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : หน้าจอติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้ง
  หน้าจอติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้ง
 6. ในหน้าจอ Reinstall hardware drivers (ติดตั้งซอฟต์แวร์อีกครั้ง) คลิก Yes (ใช่) จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : หน้าจอติดตั้งไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์อักครั้ง
  หน้าจอติดตั้งไดรเวอร์ฮาร์ดแวร์อักครั้ง
 7. จากหน้าต่าง Welcome to Hardware Driver Reinstallation (ต้อนรับเข้าสู่การติดตั้งไดร์เวอร์ฮาร์ดแวร์ใหม่) คลิก Next (ถัดไป)
 8. ในรายชื่อไดร์เวอร์ เลือกชื่อของอะแดปเตอร์ระบบเสียงที่ติดตั้งในเครื่อง จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
  รูปภาพ : หน้าจอเลือกไดรเวอร์ที่ต้องการติดตั้งใหม่
  หน้าจอเลือกไดรเวอร์ที่ต้องการติดตั้งใหม่
  หน้าจอ Reinstaller progress (ความคืบหน้าของการติดตั้งอีกครั้ง) ปรากฏขึ้น
 9. หลังจากเสร็จสิ้น หน้าจอ Reinstallation is complete (การติดตั้งอีกครั้งเสร็จสมบูรณ์) จะปรากฏขึ้น คลิก Finish (เสร็จสิ้น) เพื่อรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 10. หลังจากคอมพิวเตอร์รีสตาร์ท ทดสอบระบบเสียง
 11. หากยังไม่มีเสียง และยังมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฎขึ้นมา ให้อัพเดตไดร์เวอร์เสียง
  ไปที่ หน้าดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ของ HP พิมพ์หมายเลขรุ่นของคอมพิวเตอร์ของคุณ และทำตามคำแนะนำบนหน้าต่างๆ เพื่อค้นหาการปรับปรุงเสียงสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 12. หากการปรับปรุงมีให้ใช้ได้จาก HP ให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง ทดสอบเสียงหลังการติดตั้งซอฟต์แวร์
  หากไม่พบไดร์เวอร์เสียงที่อัพเดตในเว็บไซต์ของ HP หรือข้อผิดพลาดยังคงปรากฏอยู่หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์อัพเดตจาก HP แล้วก็ตาม ให้ดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนถัดไป
 13. อัพเดตไดร์เวอร์เสียงโดยใช้ Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) ตามขั้นตอนต่อไปนี้
  1. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  2. คลิก Start (เริ่ม) พิมพ์ device manager ลงในช่องค้นหา และคลิก Device Manager จากรายการโปรแกรม
   หน้าต่าง Device Manager (ตัวจัดการอุปกรณ์) จะเปิดขึ้นมา
  3. ดับเบิลคลิกที่ ระบบควบคุมเสียง วิดีโอและเกม
   รูปภาพ : อุปกรณ์เสียงใน ตัวจัดการอุปกรณ์
   อุปกรณ์เสียงใน ตัวจัดการอุปกรณ์
  4. คลิกขวาที่ชื่ออุปกรณ์เสียงที่แสดงไว้ภายใต้ตัวควบคุมเสียง วิดีโอ และเกม
  5. เลือก อัพเดตซอฟต์แวร์ไดร์เวอร์
   รูปภาพ : หน้าจออัพเดตไดรเวอร์ซอฟต์แวร์
   ตัวเลือกการอัพเดตไดรเวอร์ซอฟต์แวร์
  6. คลิก ค้นหาซอฟต์แวร์ไดร์เวอร์อัพเดตอัตโนมัติ
   รูปภาพ : หน้าจอสอบถามว่าคุณต้องการค้นหาซอฟต์แวร์ไดร์เวอร์ด้วยวิธีใด
   หน้าจอสอบถามว่าคุณต้องการค้นหาซอฟต์แวร์ไดร์เวอร์ด้วยวิธีใด
  7. Windows จะตรวจหาและติดตั้งไดร์เวอร์อัพเดต หน้าต่างจะแสดงว่าคอมพิวเตอร์มีโปรแกรมควบคุมล่าสุดอยู่แล้วหรือไม่ หรือ Windows สามารถปรับปรุงโปรแกรมควบคุมเสียงสำเร็จหรือไม่
   รูปภาพ : Windows อัพเดตซอฟต์แวร์ไดร์เวอร์ของคุณสำเร็จแล้ว
   Windows อัพเดตซอฟต์แวร์ไดร์เวอร์ของคุณสำเร็จแล้ว
  8. เมื่อได้รับแจ้ง ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์)
 14. หากไม่พบไดร์เวอร์จาก HP ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์เสียงอัพเดตจากผู้พัฒนาเทคโนโลยีระบบเสียง
  คอมพิวเตอร์ของคุณอาจใช้ Realtek หรือซอฟต์แวร์ Creative Audigy ในกรณีดังกล่าว คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์ระบบเสียงได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้:
 15. หากยังไม่มีเสียง และข้อผิดพลาดยังคงปรากฏ ใช้ Microsoft System Restore เพื่อคืนค่าระบบไปยังจุดที่ยังใช้งานได้
 16. หากยังไม่มีเสียง และข้อผิดพลาดยังคงปรากฏ ใช้ HP System Recovery เพื่อคืนค่าระบบกลับไปยังการกำหนดค่าเดิมของระบบ
 17. หากยังมีข้อผิดพลาดยังปรากฏขึ้น ให้นำคอมพิวเตอร์เข้ารับการซ่อม หากคอมพิวเตอร์ของคุณมีการ์ดเสียงแบบ PCI อาจจำเป็นต้องถอด และใส่การ์ดกลับเข้าไปใหม่ หรือเปลี่ยนการ์ดใหม่

ประเทศ: Flag ไทย