ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของ HP - การใช้และการทดสอบอะแดปเตอร์ไฟ AC

เอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก HP และ Compaq
อะแดปเตอร์ไฟ AC ใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และมีช่วยให้โน้ตบุ๊กทำงานโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ได้เป็นเวลานาน หากอะแดปเตอร์ไฟ AC ล้มเหลว จะไม่ชาร์จแบตเตอรี่ และจะไม่มีไฟป้อนให้โน้ตบุ๊กทำงานโดยไม่มีแบตเตอรี่ได้ เอกสารนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้และการทดสอบอะแดปเตอร์ AC ของโน้ตบุ๊กของคุณ
การใช้อะแดปเตอร์ไฟ AC
เมื่อมีการใช้งานและการดูแลที่เหมาะสม อะแดปเตอร์ไฟ AC จะสามารถชาร์จแบตเตอรี่โน้ตบุ๊ก และจ่ายไฟให้แก่โน้ตบุ๊กในการใช้งานเป็นเวลานานได้ อ่านหัวข้อด้านล่างเพื่อดูข้อมูลในการใช้งานและการดูแลอะแดปเตอร์ไฟ AC ของคุณอย่างเหมาะสม
การทดสอบอะแดปเตอร์ไฟ AC
หากโน๊ตบุ๊กของคุณแสดงอาการหนึ่งใดดังต่อไปนี้ ให้ทดสอบอะแดปเตอร์ AC ของคุณโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์ AC ทำงานถูกต้องหรือไม่
 • เมื่อต่อโน้ตบุ๊กเข้ากับอะแดปเตอร์ AC โน๊ตบุ๊กไม่เปิดทำงาน และไฟหรือไฟ LED ไม่ติดสว่าง
 • เมื่อต่อโน้ตบุ๊กเข้ากับอะแดปเตอร์ AC จอแสดงผลไม่เปิดทำงาน
 • เมื่อต่อโน้ตบุ๊กเข้ากับอะแดปเตอร์ AC แบตเตอรี่ไม่ทำการชาร์จ
  หมายเหตุ
อะแดปเตอร์ AC อาจถูกปิดและไม่สามารถจ่ายไฟได้เนื่องจากมีสภาพที่อาจก่อให้เกิดกระแสไฟเกิน อุณหภูมิสูงเกิน และการลัดวงจรอยู่ การแก้ไขให้อะแดปเตอร์จ่ายไฟได้ทำโดยการถอดอะแดปเตอร์ออกจากช่องเสียบไฟ AC รอประมาณ 5 นาที แล้วเสียบสายกลับเข้าไปอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบอะแดปเตอร์ สายไฟ และคอมพิวเตอร์ว่ามีความเสียหายทางกายภาพหรือไม่
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบส่วนประกอบไฟฟ้าว่าเสียหายหรือไม่:
 1. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 2. ถอดหัวต่อไฟ DC ออกจากคอมพิวเตอร์
 3. ตรวจสอบฉลากอะแดปเตอร์ AC เพื่อให้แน่ใจว่า มีโลโก้ HP ติดบนฉลาก
  รูปภาพ : ตัวอย่างของโลโดก้ HP บนอะแดปเตอร์ AC
  อะแดปเตอร์ AC มีโลโก้ HP
 4. ตรวจสอบอะแดปเตอร์ AC และสาย เพื่อดูว่ามีความเสียหายหรือมีสัญญาณของการเกิดความร้อนสูงเกินหรือไม่
  รูปภาพ : ตัวอย่างของอะแดปเตอร์ AC ที่เสียหาย
  อะแดปเตอร์ AC ที่กระเทาะและแตก และสายไฟที่เสียหาย
  รูปภาพ : ตัวอย่างของอะแดปเตอร์ AC ที่เสียหาย
  อะแดปเตอร์ AC ที่เสียหาย
  รูปภาพ : ตัวอย่างขั้วต่อที่เสียหาย
  ตัวอย่างขั้วต่อที่เสียหาย
  รูปภาพ : ตัวอย่างขา ID งอ หรือขาดหาย
  ตัวอย่างขา ID งอ หรือขาดหาย
 5. ตรวจสอบขาของขั้วต่อ DC บนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้แน่ใจว่าขาไม่งอ หรือแตกหัก
  ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวาง หรือมีสิ่งแปลกปลอมในขั้วต่อ DC และศูนย์ของขา ID เหยียดตรง และไม่เอียงเข้าด้านในขั้วต่อ DC
  รูปภาพ : ขาของขั้วต่อ DC บนเครื่องคอมพิวเตอร์
  ขาของขั้วต่อ DC บนเครื่องคอมพิวเตอร์
 6. ตรวจสอบความเสียหายด้วยสายตาที่ส่วนปลายของปลั๊กอะแดปเตอร์ AC
  รูปภาพ : ส่วนปลายของอะแดปเตอร์ไฟ AC
  ส่วนปลายอะแดปเตอร์ไฟ AC ที่เสียหาย
 7. ตรวจสอบความเสียหายด้วยสายตาที่ขั้วต่อ DC
  รูปภาพ : ขั้วต่อ DC
  ขั้วต่อ DC
 8. ตรวจสอบขา ID ด้านในของอะแดปเตอร์ AC ด้วยสายตาเพื่อพิจารณาว่ามีลักษณะหักงอหรือไม่
  ขาที่ไม่เสียหาย
  ขาหักงอ เสียหาย
  ขาที่ไม่เสียหาย
  ขาหักงอ เสียหาย
หากอะแดปเตอร์ AC, ขั้วต่อ DC หรือสายเสียหาย อย่าใช้อะแดปเตอร์ดังกล่าว คุณสามารถสั่งซื้ออะแดปเตอร์ AC สำรองได้จาก HP ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Ordering HP Certified Replacement Parts (การสั่งซื้อชิ้นส่วนสำรองที่รับรองโดย HP) หรือติดต่อฝ่ายบริการและสนับสนุนของ HP เพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม
หากไม่มีความเสียหายต่ออะแดปเตอร์ AC ขั้วต่อ DC หรือสาย ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบเต้ารับไฟฟ้าว่าทำงานได้หรือไม่
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังทำงานได้ปกติหรือไม่
 1. ถอดสายไฟ AC ออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 2. ทดสอบเต้ารับไฟฟ้าโดยต่อโคมไฟขนาดเล็กหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณทราบว่าใช้งานได้
  หากโคมไฟขนาดเล็กหรืออุปกรณ์อื่นๆ สามารถทำงานได้ แสดงว่าเต้ารับไฟฟ้าทำงานได้ปกติ ดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 3: ถอดสายไฟและอะแดปเตอร์ AC ออกแล้วเสียบกลับเข้าไป
  หากเต้ารับไฟฟ้าไม่จ่ายไฟ ให้ทดสอบโคมไฟขนาดเล็กหรืออุปกรณ์อื่นๆ กับเต้ารับไฟอื่นๆ ที่ผนัง จนพบเต้ารับไฟฟ้าที่ใช้งานได้ จากนั้นให้ไปยังขั้นถัดไป...
ขั้นตอนที่ 3: ถอดสายไฟและอะแดปเตอร์ AC ออกแล้วเสียบกลับเข้าไป
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเชื่อมต่อสายไฟ
 1. ถอดสายไฟออกจากอะแดปเตอร์ AC
 2. เสียบสายไฟกลับเข้าไปกับอะแดปเตอร์ AC ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟเสียบแน่นกับช่องอะแดปเตอร์ AC
ขั้นตอนที่ 4: ต่ออะแดปเตอร์ AC เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ถอดแบตเตอรี่หลัก (และรอง) ออกจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
 2. ต่อปลายด้านขั้วต่อ DC ของอะแดปเตอร์ AC เข้ากับขั้วต่อไฟของคอมพิวเตอร์
 3. เสียบสายไฟอะแดปเตอร์ AC เข้ากับเต้ารับที่ผนังซึ่งใช้งานได้โดยตรง อย่าต่อกับปลั๊กต่อพ่วง ระบบป้องกันไฟกระชาก หรือแหล่งจ่ายไฟสำรอง
 4. ตรวจสอบว่าไฟ LED บนอะแดปเตอร์ AC ติดสว่างเมื่อเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟที่ผนัง
    บันทึก
  อะแดปเตอร์ AC บางรุ่นอาจจะไม่มีไฟ LED
 5. ตรวจสอบว่าต่อสายไฟทั้งหมดแน่นหนาดีแล้ว
ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบว่าโน๊ตบุ๊กได้รับไฟจากอะแดปเตอร์ AC
ในการตรวจสอบว่าโน้ตบุ๊กได้รับไฟจากอะแดปเตอร์หรือไม่ขณะเชื่อมต่ออยู่กับอะแดปเตอร์ AC ให้มองหาไฟสถานะของอะแดปเตอร์ AC ที่อยู่ใกล้กับพอร์ตอะแดปเตอร์ AC ของคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก หากไฟอะแดปเตอร์ AC ติดสว่าง แสดงว่าอะแดปเตอร์ AC ทำงานได้ตามปกติ ทำตามขั้นตอนต่อไป
รูปภาพ : ตัวอย่างของไฟสถานะอะแดปเตอร์ AC
หากไฟอะแดปเตอร์ AC ดับลง แสดงว่าอะแดปเตอร์ AC อาจขัดข้อง หรือเมนบอร์ดเสียหาย และจะต้องซ่อมแซม ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP เพื่อขอความช่วยเหลือ
ขั้นตอนที่ 6: ทำการทดสอบอะแดปเตอร์ AC UEFI
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการทดสอบอะแดปเตอร์ AC โดยใช้ UEFI PC Hardware Diagnostics
 1. สายไฟและอะแดปเตอร์ และจะต้องเสียบต่ออยู่กับเต้ารับไฟฟ้า
 2. กดปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนกระทั่งคอมพิวเตอร์ปิดทำงาน
 3. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 4. กดปุ่ม F2 โดยทันที ซ้ำๆ กันทุกหนึ่งวินาทีโดยประมาณ จนกระทั่งหน้าจอ HP PC Hardware Diagnostics UEFI (UEFI ระบบวินิจฉัยฮาร์ดแวร์ PC ของ HP) ปรากฏขึ้น
 5. ในเมนูหลัก UEFI เลือก Component Tests (ทดสอบส่วนประกอบ)
  รูปภาพ : เมนูหลักของ UEFI ที่เลือกการทดสอบส่วนประกอบไว้
  เมนูหลักของ UEFI ที่เลือกการทดสอบส่วนประกอบไว้
 6. ในเมนูการทดสอบส่วนประกอบ เลือก Power (ปุ่มเปิด/ปิด)
  รูปภาพ : เมนูการทดสอบส่วนประกอบของ UEFI โดยเลือกปุ่มเปิด/ปิดไว้
  เมนูการทดสอบส่วนประกอบของ UEFI โดยเลือกปุ่มเปิด/ปิดไว้
 7. ในเมนู Power Tests (ทดสอบกำลังไฟ) เลือก AC Adapter (อะแดปเตอร์ AC)
  รูปภาพ : เมนูทดสอบปุ่มเปิด/ปิดที่เลือกอะแดปเตอร์ AC ไว้
  เมนูทดสอบปุ่มเปิด/ปิดที่เลือกอะแดปเตอร์ AC ไว้
 8. คลิกที่ Run once (เรียกใช้หนึ่งครั้ง) เพื่อเริ่มการทดสอบ
  รูปภาพ : การเรียกใช้การทดสอบ อะแดปเตอร์ AC
    บันทึก
  หากการทดสอบ AC Adapter (อะแดปเตอร์ AC ) ไม่พร้อมใช้งาน ให้อัพเดตเวอร์ชันของ UEFI ดูที่ HP Hardware Diagnostics (ระบบวินิจฉัยฮาร์ดแวร์ HP)
 9. หลังจากการทดสอบเสร็จสิ้น ผลการทดสอบปรากฏขึ้นมา
  รูปภาพ : ตัวอย่างผลการทดสอบอะแดปเตอร์ AC
  ตัวอย่างผลการทดสอบอะแดปเตอร์ AC
  หากผลการทดสอบแสดง PASS (ผ่าน) ไม่มีข้อบกพร่องกับอะแดปเตอร์ AC ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่
  หากผลการทดสอบแสดงเป็น FAIL (ล้มเหลว) ให้บันทึกรหัส ID ข้อผิดพลาด 24 หลักที่เฉพาะก่อนที่เปลี่ยนอะแดปเตอร์ AC (รหัส ID ข้อผิดพลาดไม่ปรากฏขึ้นยกเว้นในกรณีที่เสียบอะแดปเตอร์แล้ว)
    บันทึก
  หากอะแดปเตอร์ AC ของ HP มีปัญหา และคอมพิวเตอร์อยู่ในการรับประกัน ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ HP (เตรียมไว้เผื่อรหัสข้อผิดพลาด 24 หลักอาจเป็นประโยชน์) หากคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในประกัน ดูที่ Ordering HP Certified Replacement Parts(การสั่งซื้อชิ้นส่วนสำรองที่รับรองโดย HP)
ขั้นตอนที่ 7: ดูไอคอนแบตเตอรี่ในถาดระบบ
Windows จะแสดงไอคอนการชาร์จแบตเตอรี่บนถาดระบบ ไอคอนนี้จะอยู่บนเดสก์ทอปของ Windows ติดกับส่วนแสดงวันที่และเวลา
 • เมื่อต่ออะแดปเตอร์ AC กับคอมพิวเตอร์ หากมีไอคอนแสดงการชาร์จแบตเตอรี่ แสดงว่าอะแดปเตอร์ AC ทำงานถูกต้อง และมีไฟจ่ายเพียงพอ
  รูปภาพ : ไอคอนการชาร์จแบตเตอรี่
  ไอคอนการชาร์จแบตเตอรี่
 • มีอะแดปเตอร์ AC เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ คุณอาจพบไอคอนรูปไฟแบตเตอรี่แทน
  รูปภาพ : ไอคอนแสดงพลังงานแบตเตอรี่
  ไอคอนแสดงพลังงานแบตเตอรี่
  เมื่อต่ออะแดปเตอร์ AC กับคอมพิวเตอร์ ไอคอนแสดงการชาร์จแบตเตอรี่จะแสดงเงื่อนไขดังต่อต่อไปนี้:
  • อะแดปเตอร์ AC ทำงานไม่ถูกต้อง
   หากอะแดปเตอร์ AC มีปัญหา และคอมพิวเตอร์อยู่ในประกัน ให้เปลี่ยนอะแดปเตอร์ AC โดยใช้อะแดปเตอร์ AC สำรองที่เหมาะสม ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Ordering HP Certified Replacement Parts (การสั่งซื้อชิ้นส่วนสำรองที่รับรองโดย HP)
  • อะแดปเตอร์ AC ไมีไฟม่เพียงพอสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่และใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กไปพร้อมกัน อย่าใช้อะแดปเตอร์จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น กรุณาใช้อะแดปเตอร์ที่ให้มาพร้อมกับคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กของคุณเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสุงสุด หากต้องการเปลี่ยนอะแดปเตอร์ โปรดดูเรื่อง Ordering HP Certified Replacement Parts (การสั่งซื้อชิ้นส่วนสำรองที่รับรองโดย HP)
หากปัญหาการจ่ายไฟหรือการชาร์จยังมีอยู่ เป็นไปได้ว่าแบตเตอรี่ล้มเหลว หรืออยู่ในสถานะปล่อยประจุลึก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูหัวข้อ Troubleshooting the notebook battery (การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของแบตเตอรี่โน๊ตบุ๊ก) ในเอกสาร คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กของ HP - แบตเตอรี่ไม่จ่ายไฟให้โน้ตบุ๊กไม่สามารถชาร์จ (แบตเตอรี่ไม่จ่ายไฟให้โน้ตบุ๊กหรือหยุดการชาร์จค้างไว้)

ประเทศ: Flag ไทย