ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP PC - คุณสมบัติและการตั้งค่าเมาส์ (Windows 7)

เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการใช้คุณสมบัติการทำงานของเมาส์ใน Windows 7

การใช้เมาส์ของคุณ

เมาส์คืออุปกรณ์พกพาที่ใช้เพื่อทำงานในระบบ Windows รายการต่อไปนี้จะอธิบายฟังก์ชันพื้นฐานของเมาส์:
 • ชี้และเลือกออบเจ็กต์บนหน้าจอ
 • เลือกและ/หรือย้ายข้อมูลหรือไฟล์ด้วยการลากและปล่อย
 • เริ่มโปรแกรมและชอร์ตคัท หรือเปิดไฟล์
 • เลื่อนหน้าต่างแอพพลิเคชั่นหรือหน้าเว็บด้วยการคลิกแถบเลื่อนค้างไว้ หรือเลื่อนล้อเมาส์ (ล้อปุ่มที่ 3 บนเมาส์บางรุ่น)

เมาส์พอยเตอร์

เมาส์พอยเตอร์คือภาพกราฟิกของเคอร์เซอร์ที่แสดงบนหน้าจอเมื่อมีการใช้งานเมาส์ ขณะที่ตัวชี้เลื่อนไปอยู่บนออบเจ็กต์ ภาพจะเปลี่ยนเพื่อแสดงฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การชี้มาตรฐานที่เป็นภาพลูกศร คือ การเลือกปกติ อย่างไรก็ตาม ขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังประมวลผลคำสั่ง วงกลมแสดงสถานะการทำงาน จะปรากฏบนหน้าจอ
ดูขั้นตอนการปรับพอยเตอร์ได้จากหัวข้อ การเปลี่ยนไอคอนพอยเตอร์เมาสก์

การคลิกเมาส์

รายการต่อไปนี้จะอธิบายประเภทของการคลิกเมาส์:
 • คลิก - กดปุ่มด้านซ้ายของเมาส์ครั้งเดียว เลือกข้อมูลและดำเนินการคำสั่ง
 • ดับเบิลคลิก - กดปุ่มด้านซ้ายของเมาส์เร็วๆ 2 ครั้ง เปิดไฟล์หรือโฟลเดอร์ เปิดทางลัด (ดับเบิลคลิกต้องเป็นการคลิกติดกันเร็วๆ 2 ครั้ง ไม่เช่นนั้นระบบอาจตีความว่าเป็นการคลิกครั้งเดียว 2 หน) ดู การปรับความเร็วในการดับเบิลคลิก สำหรับขั้นตอนในการปรับความเร็วในการดับเบิลคลิก
 • คลิกขวา - กดหนึ่งครั้งบนปุ่มด้านขวาของเมาส์ (หรือที่เรียกว่า การคลิกเพื่อแสดงตัวเลือก) จะแสดงเมนูทางลัดและเมนูแบบดรอปดาวน์ ในบางแอปพลิเคชัน การคลิกขวาที่รายการเมนูอาจเปิดเข้าสู่ข้อมูลตามบริบทหรือวิธีใช้เฉพาะสำหรับรายการนั้น
 • คลิกตรงกลาง - เมาสก์บางตัวรองรับการคลิกล้อเลื่อนหรือปุ่มเมาสก์ตรงกลางเพื่อรองรับการคลิกเลือกสำหรับแอพพลิเคชั่นบางตัว เช่น การคลิกที่ล่อเลื่อนรายการหนึ่งครั้งใน Internet Explorer จะเป็นการเปิดกราฟิกเลื่อนรายการเพื่อใช้เลื่อนขึ้นหรือลงตามตำแหน่งจัดวางพอยเตอร์เมาส์
 • ลากและปล่อย หรือ เลือก - กดปุ่มด้านซ้ายของเมาส์ค้างไว้ เมื่อใช้คุณสมบัติเลือกภายในข้อความ ข้อความจะถูกเลือกหรือถูกไฮไลต์ ขณะใช้การลากและวางที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ คุณจะสามารถย้ายไฟล์และโฟลเดอร์ดังกล่าวได้:
  • จากโฟลเดอร์หนึ่งไปยังอีกโฟลเดอร์
  • ไปยังเดสก์ท็อป
  • จากเดสก์ท็อปไปยังโฟลเดอร์
  • จากที่ตั้งใดๆ ไปยังถังขยะ

ล้อเมาส์

ล้อเมาส์มีฟังก์ชันการเลื่อนในแนวตั้งและการเลื่อนในแอปพลิเคชันด้วยแถบเลื่อนที่ใช้งานอยู่ เลื่อนล้อเมาส์ ขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อน หรือกดล้อเมาส์เพื่อเปิดใช้งานการเลื่อน
ล้อเมาส์บางรุ่นมีฟังก์ชันล้อโยกที่ช่วยให้ทำการเลื่อนในแนวนอนได้ โยกล้อไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลื่อนในแนวนอนภายในข้อความ

การเปลี่ยนภาพเมาส์พอยเตอร์ของคุณ

การเปลี่ยนภาพเมาส์พอยเตอร์ (เคอร์เซอร์):
 1. คลิก Start (เริ่ม) จากกล่อง Search (ค้นหา) พิมพ์ mouse จาก Control Panel (แผงควบคุม) ในผลการค้นหา คลิก Mouse (เมาส์)
  รูปภาพ : การเปิดคุณสมบัติ Mouse (เมาส์)
  การเปิดคุณสมบัติ Mouse (เมาส์)
  หน้า Mouse Properties (คุณสมบัติเมาส์) จะเปิดขึ้นมา
 2. คลิกที่แท็บ Pointers (พอยเตอร์)
  รูปภาพ : แท็บ Pointers (พอยเตอร์) คุณสมบัติ Mouse (เมาส์)
  แท็บ Pointers (พอยเตอร์) คุณสมบัติ Mouse (เมาส์)
 3. จากช่อง Customize (ปรับแต่ง) คลิกที่ฟังก์ชั่นพอยเตอร์ (เช่น Normal Select (เลือกปกติ)) จากนั้นคลิก Browse (เรียกดู) เพื่อเลือกภาพพอยเตอร์ใหม่
  เปลี่ยนรูปแบบพอยเตอร์ทั้งหมด เช่น ขนาดของพอยเตอร์ทั้งหมด โดยคลิกที่ลูกศรลงในฟิลด์ Scheme (รูปแบบ) จากนั้นเลือกรูปแบบพอยเตอร์ใหม่จากรายการ
 4. บันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยคลิกที่ Apply (ปรับใช้) จากนั้นคลิก OK (ตกลง)

การเปลี่ยนความเร็วเมาส์พอยเตอร์

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนความเร็วเมาส์พอยเตอร์:
 1. คลิก Start (เริ่ม) จากกล่อง Search (ค้นหา) พิมพ์ mouse จาก Control Panel (แผงควบคุม) ในผลการค้นหา คลิก Mouse (เมาส์)
  รูปภาพ : การเปิดคุณสมบัติ Mouse (เมาส์)
  การเปิดคุณสมบัติ Mouse (เมาส์)
  หน้า Mouse Properties (คุณสมบัติเมาส์) จะเปิดขึ้นมา
 2. คลิกที่แท็บ Pointer Options (ตัวเลือกพอยเตอร์)
  รูปภาพ : แท็บ Pointer Options (ตัวเลือกพอยเตอร์) คุณสมบัติ Mouse (เมาส์)
  แท็บ Pointer Options (ตัวเลือกพอยเตอร์) คุณสมบัติ Mouse (เมาส์)
 3. จากฟิลด์ Motion (การเคลื่อนที่) คลิกค้างที่แถบเลื่อนขณะเคลื่อนเมาส์ไปทางขวาหรือซ้าย เพื่อปรับความเร็วเมาส์
 4. คลิก Apply (ปรับใช้) จากนั้นคลิก OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การปรับเมาส์สำหรับการใช้งานด้วยมือขวาหรือมือซ้าย

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับเมาส์สำหรับการใช้งานด้วยมือขวาหรือมือซ้าย:
 1. คลิก Start (เริ่ม) จากกล่อง Search (ค้นหา) พิมพ์ mouse จาก Control Panel (แผงควบคุม) ในผลการค้นหา คลิก Mouse (เมาส์)
  รูปภาพ : การเปิดคุณสมบัติ Mouse (เมาส์)
  การเปิดคุณสมบัติ Mouse (เมาส์)
  หน้า Mouse Properties (คุณสมบัติเมาส์) จะเปิดขึ้นมา
 2. คลิกแท็บ ปุ่ม
 3. สำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ในส่วน การกำหนดค่าปุ่ม ให้เลือกสลับระหว่างปุ่มหลักและปุ่มรอง เพื่อสลับเป็นการใช้งานด้วยมือซ้าย
  รูปภาพ : การเปลี่ยนปุ่มเมาส์ (คอมพิวเตอร์เดสก์ทอป)
  การเปลี่ยนปุ่มเมาส์สำหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป
  บันทึก
  หากเลือก Switch primary and secondary buttons (สลับปุ่มหลักและปุ่มรอง) ไว้อยู่แล้ว ให้คลิกเพื่อลบเครื่องหมายเพื่อกลับไปใช้งานแบบมือขวาอีก
  สำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จาก Button configuration (การกำหนดค่ากลุ่ม) คลิกลูกศรลงจากฟิลด์ Devices (อุปกรณ์) จากนั้นเลือก Touchpad (ทัชแพด) หรือ Other Pointing Device (อุปกรณ์ชี้ตำแหน่งอื่น - สำหรับเมาสก์ต่อพ่วง) จากรายการ เลือกปุ่ม Left-handed (ซ้ายมือ)
  รูปภาพ : การเปลี่ยนปุ่มเมาส์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค)
  การเปลี่ยนปุ่มเมาส์สำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค
  บันทึก
  หากเลือก ทำงานด้วยมือซ้าย อยู่แล้ว ให้คลิก ทำงานด้วยมือขวา เพื่อใช้มือขวา
 4. คลิก Apply (ปรับใช้) จากนั้นคลิก OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การปรับความเร็วในการดับเบิลคลิก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อปรับความเร็วในการดับเบิลคลิกเมาส์ หากคุณต้องการเปิดโฟลเดอร์เดสก์ทอปด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวแทนการคลิกสองครั้ง ให้ดูรายละเอียดในหัวข้อต่อไป การกำหนดค่าการคลิกครั้งเดียวหรือสองครั้งเพื่อเปิดโฟลเดอร์
 1. คลิก Start (เริ่ม) จากกล่อง Search (ค้นหา) พิมพ์ mouse จาก Control Panel (แผงควบคุม) ในผลการค้นหา คลิก Mouse (เมาส์)
  รูปภาพ : การเปิดคุณสมบัติ Mouse (เมาส์)
  การเปิดคุณสมบัติ Mouse (เมาส์)
  หน้า Mouse Properties (คุณสมบัติเมาส์) จะเปิดขึ้นมา
 2. คลิกแท็บ ปุ่ม
 3. จาก Double-click speed (ความเร็วในการดับเบิลคลิก) คลิกค้างที่แถบเลื่อนขณะเคลื่อนเมาส์ไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อปรับความเร็วในการดับเบิลคลิก
  รูปภาพ : การปรับความเร็วในการดับเบิลคลิก
  การปรับความเร็วในการดับเบิลคลิก
 4. ทดสอบความเร็วที่ปรับโดยการดับเบิลคลิกโฟลเดอร์ที่ด้านขวาของแถบเลื่อน
  รูปภาพ : ทดสอบความเร็วในการดับเบิลคลิก
  ทดสอบความเร็วในการดับเบิลคลิก
 5. คลิก Apply (ปรับใช้) จากนั้นคลิก OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

การระบุให้คลิกครั้งเดียวหรือดับเบิลคลิกเพื่อเปิดโฟลเดอร์

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนวิธีคลิกเมาส์ที่ใช้เพื่อเปิดโฟลเดอร์และไฟล์:
 1. คลิก Start (เริ่ม) จากช่อง Search (ค้นหา) พิมพ์ folder options (ตัวเลือกโฟลเดอร์) จากนั้นคลิก Folder Options (ตัวเลือกโฟลเดอร์) จากผลการค้นหา
  รูปภาพ : การเปิด Folder Options (ตัวเลือกโฟลเดอร์)
  การเปิด Folder Options (ตัวเลือกโฟลเดอร์)
  หน้า Folder Options (ตัวเลือกโฟลเดอร์) จะเปิดขึ้นมา
 2. คลิกที่แท็บ General (ทั่วไป)
 3. ในส่วน คลิกรายการดังต่อไปนี้ ให้คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
  • คลิกครั้งเดียวเพื่อเปิดรายการ (ชี้เพื่อเลือก)
  • ดับเบิลคลิกเพื่อเปิดรายการ (คลิกครั้งเดียวเพื่อเลือก)
  รูปภาพ : มุมมองแท็บ General (ทั่วไป) Folder Options (ตัวเลือกโฟลเดอร์)
  มุมมองแท็บ General (ทั่วไป) Folder Options (ตัวเลือกโฟลเดอร์)
 4. คลิก Apply (ปรับใช้) จากนั้นคลิก OK (ตกลง) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย