ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet CP1510 และ HP LaserJet Pro CP1525 Color - ข้อความ "10.XXXX Supply Error" (ข้อผิดพลาด 10.XXXX) ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้
เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet CP1514n
เครื่องพิมพ์สี HP LaserJet Pro CP1525n
เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet CP1515n
เครื่องพิมพ์สี HP LaserJet Pro CP1525nw
เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet CP1518ni
ข้อความ '10.XXXX Supply Error' (ข้อผิดพลาด 10.XXXX) ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม เครื่องไม่สามารถอ่านหรือเขียนหมายเหตุกำกับหน่วยความจำของตลับหมึกพิมพ์หรือไม่มีหมายเหตุกำกับหน่วยความจำ
"XXXX" ใช้ระบุตลับหมึกที่เกี่ยวข้อง พิจารณารายละเอียดต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าตลับหมึกใดที่มีปัญหา
 • 10.0000 = ข้อผิดพลาดฉลากอิเล็กทรอนิกส์สีดำ
 • 10.0001 = ข้อผิดพลาดฉลากอิเล็กทรอนิกส์สีฟ้า
 • 10.0002 = ข้อผิดพลาดฉลากอิเล็กทรอนิกส์สีม่วง
 • 10.0003 = ข้อผิดพลาดฉลากอิเล็กทรอนิกส์สีเหลือง
 • 10.1000 = ฉลากอิเล็กทรอนิกส์สีดำขาดหาย
 • 10.1001 = ฉลากอิเล็กทรอนิกส์สีฟ้าขาดหาย
 • 10.1002 = ฉลากอิเล็กทรอนิกส์สีม่วงขาดหาย
 • 10.1003 = ฉลากอิเล็กทรอนิกส์สีเหลืองขาดหาย
แนวทางที่หนึ่ง: ตรวจสอบว่าเป็นตลับหมึกแท้จาก HP
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการติดตั้งตลับหมึกแท้จาก HP
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ตรวจสอบว่าเป็นตลับหมึกแท้จาก HP
  บันทึก
Hewlett-Packard Company ไม่แนะนำให้ใช้ตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP ทั้งแบบเติม ตลับเทียบหรือตลับที่นำมาผลิตซ้ำ ประกันสินค้าของ HP และข้อตกลงการให้บริการไม่ครอบคลุมความเสียหายจากตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP ดูในหัวข้อ ตลับหมึก HP LaserJet และแถลงการรับประกันดรัมพิมพ์ภาพแบบจำกัดเงื่อนไข (c03824074) (เป็นภาษาอังกฤษ)
 1. เปิดฝาช่องเปิดด้านหน้าให้สุด
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องเปิดด้านหน้าให้สุด
  ภาพประกอบ: เปิดฝาด้านหน้า
 2. กดมือจับสีน้ำเงินที่ถาดตลับหมึกพิมพ์เพื่อคลายออก จากนั้นดึงถาดออกให้สุด
  รูปภาพ : ดึงถาดตลับหมึกพิมพ์ออกมา
  ภาพประกอบ: ดึงถาดตลับหมึกพิมพ์ออกมา
 3. จับที่กลางตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นดึงตลับหมึกพิมพ์ออกตรง ๆ เพื่อนำออก
  รูปภาพ : ตัวอย่างการถอดตลับหมึกพิมพ์
  ภาพประกอบ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
    หมายเหตุ
  เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้ตลับหมึกโดนแสงเกินสองถึงสามนาที
  อย่าจับที่ลูกกลิ้งสีเขียว (ดรัมพิมพ์ภาพ) ด้านล่างของตลับหมึกพิมพ์ ลายนิ้วมือที่ดรับพิมพ์ภาพอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสโดนดรัมพิมพ์ภาพ
  ภาพประกอบ: ห้ามสัมผัสโดนดรัมพิมพ์ภาพ
 4. ตรวจสอบตลับหมึกพิมพ์ว่ามีข้อความ HP พิมพ์อยู่หรือไม่ ตลับหมึกแท้จาก HP จะมีข้อความ HP, Hewlett-Packard หรือโลโก้ HP () จัดพิมพ์ไว้เสมอ
  • หากตลับหมึกพิมพ์เป็นตลับหมึกแท้จาก HP ให้ใส่ตลับหมึกพิมพ์เข้าในช่องที่ถูกต้องจากนั้นทำตามขั้นตอนถัดไป
  • หากตลับหมึกไม่ใช่ตลับหมึกแท้จาก HP ให้เปลี่ยนเป็นตลับหมึกแท้จาก HP
 5. จับตลับหมึกพิมพ์เพื่อให้ดรัมพิมพ์ภาพหันไปที่ด้านล่างของถาดตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกพิมพ์เข้าในช่องติดตั้งที่ถูกต้อง
  รูปภาพ : ตัวอย่างการใส่ตลับหมึกพิมพ์
  ภาพประกอบ: ใส่ตลับหมึกพิมพ์ลงในช่องใส่ที่ถูกต้อง
 6. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 5 กับตลับหมึกพิมพ์อื่น ๆ
 7. หากแน่ใจว่าติดตั้งตลับหมึกแท้จาก HP ให้ปิดถาดตลับหมึกให้สนิท
  รูปภาพ : ปิดถาดตลับหมึกพิมพ์ให้สนิท
  ภาพประกอบ: ปิดถาดตลับหมึกพิมพ์
 8. ปิดฝาช่องเปิดด้านหน้าให้สนิท
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องเปิดด้านหน้าให้สนิท
  ภาพประกอบ: ปิดฝาด้านหน้า
ขั้นตอนที่สอง: ปิดเครื่องพิมพ์แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
ปิดเครื่องพิมพ์และเปิดใหม่อีกครั้ง
 • หากขั้นตอนเหล่านี้ สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หากปัญหา ยังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
แนวทางที่สอง: ทำความสะอาดหน้าสัมผัสโลหะบนตลับหมึกพิมพ์
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาดบางครั้งเกิดจากหน้าสัมผัสโลหะที่ตลับหมึกพิมพ์สกปรก ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดหน้าสัมผัส
 1. เปิดฝาช่องเปิดด้านหน้าให้สุด
 2. กดมือจับสีน้ำเงินที่ถาดตลับหมึกพิมพ์เพื่อคลายออก จากนั้นดึงถาดออกให้สุด
 3. นำตลับหมึกพิมพ์บางตัวออก
 4. ใช้ผ้าที่ไม่มีขุยเช็ดหน้าสัมผัสฉลากอิเล็กทรอนิกส์ด้านบนของตลับหมึกไปทางซ้าย
  รูปภาพ : ตัวอย่างฉลากอิเล็กทรอนิกส์ที่ตลับหมึก
  ภาพ: ตัวอย่างฉลากอิเล็กทรอนิกส์ที่ตลับหมึก
 5. ใช้ผ้าที่ไม่เป็นขุยเช็ดหน้าสัมผัสโลหะที่ปลายตลับหมึก
 6. ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าช่องติดตั้งใหม่
 7. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 ถึง 6 กับตลับหมึกพิมพ์อื่น ๆ
 8. ปิดถาดตลับหมึกพิมพ์ให้สนิท
 9. ปิดฝาช่องเปิดด้านหน้าให้สนิท
 • หากขั้นตอนเหล่านี้ สามารถแก้ไขปัญหาได้ คุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาใด ๆ อีก
 • หากปัญหา ยังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
แนวทางที่สาม: ใส่ตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหาในช่องติดตั้งอื่น
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิจารณาว่าตลับหมึกพิมพ์หรือช่องติดตั้งที่ติดตั้งอยู่เป็นสาเหตุของข้อผิดพลาดหรือไม่
 1. เปิดฝาตลับหมึกพิมพ์ให้สุด
 2. กดมือจับสีน้ำเงินที่ถาดตลับหมึกพิมพ์เพื่อคลายออก จากนั้นดึงถาดออกให้สุด
 3. นำตลับหมึกพิมพ์ที่ไม่มีปัญหาออกจากช่องติดตั้ง
 4. ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหาในช่องที่ว่างอยู่
 5. ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์อื่นในช่องติดตั้งของตลับหมึกที่มีปัญหา
 6. ปิดถาดตลับหมึกพิมพ์ให้สนิท
 7. ปิดฝาช่องเปิดด้านหน้าให้สนิท
 • หากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดยังอยู่ ให้เปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหา
 • หากข้อความแจ้งข้อผิดพลาดหายไปให้ติดต่อ HP เพื่อแก้ไขปัญหาช่องติดตั้งที่มีปัญหา

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย