ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ปกติจาก HP - เครื่องพิมพ์ไม่ยอมพิมพ์งานหลังจากอัพเกรดเป็น Windows 7

ปัญหา
หลังจากที่คุณอัพเกรดจาก Windows Vista เป็น Windows 7 เครื่องพิมพ์หยุดการพิมพ์
เมื่อคุณติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์บน Windows 7 สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ ตัวติดตั้ง Windows 7 ไม่ได้ลบไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์บน Windows Vista อย่างถูกต้อง Windows 7 จะพยายามใช้ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์บน Windows Vista แทนที่จะเลือกใช้ไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องบน Windows 7 ลิงค์เพิ่มเติมระหว่างไอคอนซอฟต์แวร์ HP ในเดสก์ทอปหรือในโฟลเดอร์ Printers อาจขาดการเชื่อมต่อกับไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ระหว่างการอัพเกรด
การแก้ปัญหา
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถอนการติดตั้ง จากนั้นติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่
ขั้นตอนที่หนึ่ง: ถอนการติดตั้งเครื่องพิมพ์
 • หากการถอนการติดตั้งดำเนินการต่อ และลบไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ได้เสร็จสิ้น ให้ข้ามไปขั้นตอนเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่
 • หากไดร์เวอร์ไม่ถอนการติดตั้งหรือมีข้อความแจ้งข้อผิดพลาดแจ้งข้อผิดพลาดอื่น ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่สอง: ลบไดร์เวอร์และแพ็คเกจของไดร์เวอร์
 1. จากทาสก์บาร์ Windows คลิกที่ไอคอน Windows ()
 2. ในกล่องข้อความ Search programs and files (ค้นหาโปรแกรมและไฟล์) พิมพ์ (พิมพ์)
 3. ในหน้าต่างที่เปิดอยู่ คลิกPrint Management (การจัดการงานพิมพ์) หน้าต่าง Print Management (การจัดการงานพิมพ์) จะเปิดขึ้นมา
    บันทึก
  Windows 7 บางรุ่นไม่มี Print Management หากคุณไม่พบ Print Management เป็นตัวเลือก ให้ข้ามไปขั้นตอนถัดไปเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่
 4. ดับเบิลคลิกที่ Print Servers (เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์) คลิกขวาที่ไอคอนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นคลิก Properties (คุณสมบัติ) หน้าต่าง Print Server Properties (คุณสมบัติเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์) จะปรากฏขึ้นมา
 5. คลิกที่แท็บ Drivers (ไดร์เวอร์) คลิกเพื่อไฮไลต์ชื่อเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการลบ จากนั้นคลิก Remove (ลบ) หน้าต่าง Remove Driver and Package (ลบไดร์เวอร์และแพ็คเกจ) จะเปิดขึ้นมา
 6. คลิก Remove driver and driver package (ลบไดร์เวอร์และแพ็คเกจไดร์เวอร์) และจากนั้น คลิก OK (ตกลง)
  รูปภาพ : หน้าต่าง Remove Driver And Package (ลบไดร์เวอร์และแพ็คเกจ)
  ภาพ: ตัวอย่างหน้าต่าง Remove Driver and Package (ลบไดร์เวอร์และแพคเกจ)
 7. เมื่อเสร็จสิ้นการลบไดร์เวอร์ คลิก Apply (นำไปใช้) และจากนั้น รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. หากเครื่องพิมพ์ของคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB ให้ถอดสาย USB ออกจากเครื่องพิมพ์
 3. หากได้รับแจ้ง ให้เลือกวิธีการระบุรุ่นของเครื่องพิมพ์ และจากนั้น ทำตามหน้าจอคำแนะนำเพื่อไปที่หน้าดาวน์โหลด
 4. คลิกที่ Download (ดาวน์โหลด) ติดกับไดร์เวอร์ตัวเต็ม (แนะนำ) หรือคลิก Basic Drivers (ไดรเวอร์พื้นฐาน) สำหรับตัวเลือกไดร์เวอร์อื่น ๆ

ประเทศ: Flag ไทย