ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP - ไฟร์วอลล์ไม่ยอมให้ติดตั้งไดร์เวอร์หรือฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่องพิมพ์ (Windows)

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ HP ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows
ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ช่วยบล็อคภัยคุกคามต่าง ๆ จากภายนอกเครือข่ายของคุณ แต่ค่าปรับตั้งบางอย่างอาจบล็อคการสื่อสารกับเครื่องพิมพ์เครือข่าย ค่าไฟร์วอลล์อาจทำให้เกิดปัญหาต่อไปนี้
 • ไม่สามารถติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ได้
 • ขณะติดตั้งติดตั้งซอฟต์แวร์ได้ เครือข่ายไม่พบเครื่องพิมพ์ที่จะติดตั้ง
 • ฟังก์ชั่นบางอย่างของเครื่องพิมพ์เท่านั้นที่สามารถใช้ได้
 • เครื่องพิมพ์หยุดพิมพ์ไปเฉย ๆ
 • สถานะของเครื่องพิมพ์แจ้งเป็น Not connected (ไม่ได้เชื่อมต่อ) แม้ว่าเครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายก็ตาม
เพื่อตรวจสอบว่าไฟร์วอลล์เป็นสาเหตุหรือไม่ ให้ใช้ HP Pritn and Scan Doctor เพื่อปิดไฟร์วอลล์ชั่วคราว แล้วกำหนดค่าไฟร์วอลล์ผ่านซอฟต์แวร์ระบบความปลอดภัยตามความเหมาะสม
ขั้นตอนที่ 1: ปิดไฟร์วอลล์ชั่วคราว
ใช้ HP Print and Scan Doctor เพื่อปิดไฟร์วอลล์ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบว่าไฟร์วอลล์ทำให้ไม่สามารถติดตั้งไดร์เวอร์และเรียกใช้การทำงานของเครื่องพิมพ์หรือไม่
 1. ดาวน์โหลดและเรียกใช้ HP Print and Scan Doctor
 2. คลิก Network (เครือข่าย)
  คลิก Network (เครือข่าย) จากหน้าต่าง HP Print and Scan Doctor
 3. คลิกที่ Troubleshooting Firewalls (การแก้ไขปัญหาไฟร์วอลล์)
  คลิกที่ Troubleshoot Firewalls (แก้ไขปัญหาไฟร์วอลล์) จากเมนูแสดงรายการ
 4. คลิกที่ชื่อซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ที่อยู่ในสถานะ Enabled (เปิดใช้งาน) จากนั้นคลิก Disable (ปิดใช้งาน) ทำตามนี้จนกว่าไฟร์วอลล์จะปิดทำงาน
  ตัวอย่างหน้าต่าง Advanced Info (ข้อมูลขั้นสูง)
 5. ขณะปิดใช้งานไฟร์วอลล์ ให้ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์หรือลองใช้เครื่องพิมพ์ของคุณ
  • หากการติดตั้งเสร็จสิ้น ให้เปิดใช้ไฟร์วอลล์ใหม่ใน Print and Scan Doctor สำหรับการติดตั้งในอนาคต คุณสามารถปิดไฟร์วอลล์ได้ชั่วคราวในแต่ละรอบ หรือทำตามขั้นตอนต่อไปและกำหนดค่าไฟร์วอลล์เพื่ออนุญาตให้โปรแกรมของ HP ทำงาน
  • หากเครื่องพิมพ์ทำงานได้ตามปกติ ให้เปิดไฟร์วอลล์ใหม่อีกครั้งใน Print and Scan Doctor จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปและกำหนดค่าให้ไฟร์วอลล์ยอมให้โปรแกรมของ HP ทำงาน
  • หากการติดตั้งล้มเหลวหรือเครื่องพิมพ์ยังทำงานไม่ถูกต้อง แสดงว่าซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์อาจไม่ใช่ปัญหา เปิดใช้งานไฟร์วอลล์อีกครั้งจาก Print and Scan Doctor จากนั้นตรวจสอบปัญหาได้จาก HP Customer Support เพื่อทำการแก้ไขปัญหาต่อไป
  บันทึก
การใช้ไฟร์วอลล์หลายตัวพร้อม ๆ กันไม่ได้ทำให้คอมพิวเตอร์ปลอดภัยมากขึ้น และอาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ หากเปิดใช้ไฟร์วอลล์มากกว่าหนึ่งตัว ให้ปิดไฟร์วอลล์ทั้งหมดให้เหลือเพียงตัวเดียว
ขั้นตอนที่ 2: กำหนดค่าไฟร์วอลล์
โปรแกรมป้องกันไวรัสและระบบความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์ เช่น McAfee และ Norton จะมีซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ที่คอยตรวจสอบการสื่อสารไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อประเมินว่ามีภัยคุกคามหรือไม่ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ระบบความปลอดภัย

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย