ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 1018, 1020, และ 1022 - การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์

บทนำ

ซอฟต์แวร์และไดร์เวอร์ของผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยการปรับตั้งค่าต่าง ๆ ที่คุณสามารถปรับแต่งการใช้งานผลิตภัณฑ์ของคุณได้ แถบ Configure (กำหนดค่า) ในหน้าต่าง Properties (คุณสมบัติ) ของไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์จะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่า ปรับ หรือร้องขอต่อไปนี้:
 • Quick Sets
 • การกู้งานเนื่องจากกระดาษติด
 • ข้อความแจ้งสถานะ
 • หน้าเอกสารสำหรับทำความสะอาด
 • ชนิดของฟอนท์
 • Print Density (ความเข้มงานพิมพ์):
บันทึก
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ HP LaserJet 1018, 1020 และ 1022 ไม่มียูทิลิตี้แยกต่างหากสำหรับการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์มาให้ การเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าสามารถทำได้จากในไดร์เวอร์ของเครื่องพิมพ์
รูปภาพ : แท็บ Configure (กำหนดค่า) จากหน้าต่าง Properties (คุณสมบัติ)

การกำหนดค่าเครื่องพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่าผลิตภัณฑ์
 1. เรียกใช้กล่องโต้ตอบ Properties (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์
  • Windows XP: คลิก Start (เริ่ม) คลิกที่ Printer and Faxes (เครื่องพิมพ์และแฟกซ์) คลิกขวาที่ HP LaserJet P1xxx series แล้วคลิก Properties (คุณสมบัติ)
  • Windows Vista: คลิกที่ไอคอน Windows (), คลิกที่ Control Panel (แผงควบคุม) คลิก Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง) คลิกเลือก Printer (เครื่องพิมพ์) คลิกขวา HP LaserJet P1xxx series แล้วคลิก Properties (คุณสมบัติ)
  • Windows 2000: คลิกStart (เริ่ม) คลิกที่ Printer and Faxes (เครื่องพิมพ์และแฟกซ์) คลิกขวาที่ HP LaserJet P1xxx series แล้วคลิก Preferences (ค่าปรับแต่ง)
 2. คลิกที่แท็บ Configure (การกำหนดค่า)
 3. ตรวจสอบการตั้งค่า ทำการเปลี่ยนแปลงหรือร้องขอ จากนั้นคลิก OK (ตกลง)
  รายการต่อไปนี้ระบุคุณสมบัติต่างๆ ที่มีให้ใช้งานในแท็บ Configure (การกำหนดค่า)
  Quick Sets:
  ช่วยให้สามารถบันทึกการตั้งค่าไดร์เวอร์ปัจจุบันสำหรับใช้ซ้ำในภายหลัง แท็บซึ่งเป็นของ HP ทั้งหมดในไดร์เวอร์จะมี Quick Sets เป็นตัวเลือก
  การกู้งานเนื่องจากกระดาษติด:
  พิมพ์งานล่าสุดที่ส่งไปยังเครื่องพิมพ์ซ้ำเมื่อตั้งค่าเป็น On (เปิด) การกู้งานเนื่องจากกระดาษติดจะใช้หน่วยความจำของเครื่องพิมพ์เพิ่มขึ้นกว่าปกติ ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพช้าลงเมื่อพิมพ์กราฟิกและภาพ จึงควรตั้งค่าตัวเลือกการกู้งานเนื่องจากกระดาษติดในไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ให้มีค่าเริ่มต้นเป็น Off (ปิด) เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการพิมพ์สูงสุด
  ข้อความแจ้งสถานะ:
  แจ้งเตือนผู้ใช้เมื่อจำเป็นต้องให้ผู้ใช้งานทำการแก้ไขเครื่องพิมพ์ ข้อความเหล่านี้แสดงปัญหาต่างๆ เช่น ไม่มีกระดาษในถาด มีกระดาษติดค้างในเครื่อง หรือขั้นตอนที่ต้องทำในการพลิกกระดาษด้วยตนเอง ค่าเริ่มต้นของสถานะข้อความถูกตั้งเป็น On (บน)
  บันทึก
  หากคุณตั้งค่าการแสดงข้อความสถานะเป็น Off (ปิด) คุณสมบัติบางอย่างของเครื่องพิมพ์อาจไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ เครื่องจะไม่แสดงการแจ้งสำหรับกรณีพิมพ์งานด้วยตนเอง ทำให้เครื่องจะดูเหมือนไม่ตอบสนองระหว่างการพิมพ์งานด้วยตนเอง ดังนั้น ควรตั้งค่าโหมดการทำงานให้มีสถานะข้อความเป็น On (เปิด)
  หน้าเอกสารสำหรับทำความสะอาด:
  ช่วยบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์และช่วยปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์ ใช้เครื่องมือหน้าทำความสะอาดเพื่อนำเศษกระดาษหรือละอองหมึกที่อาจสะสมตัวในชุดฟิวส์และลูกกลิ้ง ชุดเครื่องมือนี้จะมีประโยชน์เมื่อคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพ์ใหม่หรือหากพบรอยหมึกหรือจุดสีในงานที่พิมพ์ออกมา นอกจากนั้น การทำความสะอาดทางเดินของกระดาษยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องพิมพ์อีกด้วย
  บันทึก
  ขั้นตอนการทำความสะอาดใช้เวลาประมาณสองนาที หน้าเอกสารสำหรับทำความสะอาดจะหยุดเป็นระยะ ๆ ระหว่างขั้นตอนการทำความสะอาด อย่าปิดเครื่องจนกว่าขั้นตอนการทำความสะอาดจะเสร็จสิ้น คุณอาจต้องทำขั้นตอนการทำความสะอาดซ้ำหลายครั้งเพื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์อย่างหมดจด
  Print Density (ความเข้มงานพิมพ์):
  กำหนดความจางหรือเข้มของงานพิมพ์ ค่าความเข้มอยู่ระหว่าง 1 (จางที่สุด) ไปจนถึง 5 (เข้มที่สุด) ค่าเริ่มต้นของความเข้มจะอยู่ที่ 3
  แบบอักษร Courier:
  ระบุว่าต้องการพิมพ์แบบอักษร Courier เป็นแบบ TrueType (ปกติ) หรือ Bitmap (เข้ม) โดยค่าเริ่มต้นเป็น Regular (ปกติ) ตัวเลือกต่อไปนี้สามารถใช้งานได้:
  • Regular (ปกติ): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์แบบอักษร Courier เป็นแบบอักษร TrueType
  • Dark (เข้ม): เลือกตัวเลือกนี้เพื่อพิมพ์แบบอักษร Courier เป็น Bitmap


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย