ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 1050, 2050, 3050 - ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับตลับหมึก

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ต่อไปนี้:
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 1050 All-in-One (J410a, J410c, J410d)
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 1050A All-in-One (J410g, J410h)
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 1051 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 1055 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 2050 All-in-One (J510a, J510c, J510d, J510e)
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 3050 All-in-One (J610a, J610b, J610c, J610d, J610f)
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 3050A e-All-in-One (J611a, J611b, J611g)
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 3051A e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 3052A e-All-in-One (J611e, J611f, J611g)
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 3054 All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 3054A e-All-in-One (J611c, J611d, J611j)
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 3055A e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 3056A e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 3057A e-All-in-One
เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 3059A e-All-in-One
ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด 'Incompatible Print Cartridge(s)' (ตลับหมึกพิมพ์ไม่รองรับ) หรือ 'Print Cartridge Problem' (ปัญหาตลับหมึกพิมพ์) ปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์หรือแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ไฟเตือนอาจกะพริบหรือติดค้างและเครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์งานออกมา
ขั้นตอนที่ 1: ใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกที่ติดตั้งไว้สามารถทำงานร่วมกันได้กับเครื่องพิมพ์ของคุณ และตลับหมึกผ่านการดัดแปลง รวมทั้งเป็นตลับหมึกแท้จาก HP
รายละเอียดตลับหมึก
อเมริกาเหนือและเอเชียแปซิฟิค รวมถึงญี่ปุ่น (ยกเว้นอินเดีย จีน และอินโดนีเซีย)
กลุ่มประเทศยุโรปตะวันตก
ตะวันออกกลาง แอฟริกา ละตินอเมริกา และ CIS
จีน อินเดีย และอินโดนีเซีย
ตลับหมึกดำ
HP 61 ดำ
HP 301 ดำ
HP 122 ดำ
HP 802 ดำ
ตลับหมึกสี
HP 61 สามสี
HP 301 สามสี
HP 122 สามสี
HP 802 สามสี
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น
ขั้นตอนที่ 2: นำเอาตลับหมึกพิมพ์ออกมา ตรวจสอบ และใส่ตลับหมึกพิมพ์เข้าไปใหม่
หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าของตลับหมึกอาจไม่สัมผัสกับเครื่องพิมพ์ดีพอ การถอดและการติดตั้งตลับหมึกกลับเข้าไปใหม่อาจช่วยแก้ไขปัญหาได้
 1. เปิดเครื่องพิมพ์
 2. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  แคร่หัวพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึก
 3. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 4. กดลงที่่ตลับหมึกเพื่อปลดล็อค จากนั้นดึงตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : การถอดตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก เพราะอาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
  ภาพ: ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
 5. แกะเทปใสสำหรับกันกระแทกที่อาจติดอยู่บนหัวฉีดหมึกออก
    หมายเหตุ
  ห้ามดึงแถบหน้าสัมผัสไฟฟ้าสีทองแดงออก
  รูปภาพ : ดึงแถบป้องกันออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
 6. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไอคอนบนตลับหมึกพิมพ์จะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : การใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์
  • ตลับหมึกสามสี ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
 7. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าเข้าหาช่องติดตั้งจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : กดตลับหมึกให้เข้าตำแหน่ง
  ภาพ: ล็อคตลับหมึกเข้าที่
 8. ทำเช่นเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพ์อีกตลับหนึ่ง
 9. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : การปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 3: ทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึก
หากหน้าสัมผัสตลับหมึกหรือแคร่สกปรก เครื่องพิมพ์อาจแสดงข้อผิดพลาดตลับหมึก ถอดสายที่ต่อกับเครื่องพิมพ์ออกทั้งหมด จากนั้นทำความสะอาดหน้าสัมผัสทางไฟฟ้าที่ตลับหมึกและแคร่ตลับหมึก
 1. จัดเตรียมวัสดุต่อไปนี้:
  • ผ้าสะอาดที่ไม่เป็นขุย
  • ผ้าฝ้ายแห้งสะอาด
  • น้ำกลั่นหรือน้ำบรรจุขวด
     หมายเหตุ
   อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดแผ่นพิมพ์หรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดหน้าสัมผัสตลับหมึกพิมพ์ เพราะอาจทำให้ตลับหมึกพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์เสียหาย
 2. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  แคร่หัวพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึก
 3. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 4. ถอดสายไฟและสายเคเบิลต่างๆ ออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 5. กดลงที่่ตลับหมึกเพื่อปลดล็อค จากนั้นดึงตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : การถอดตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
    หมายเหตุ
  ห้ามนำตลับหมึกพิมพ์ออกนอกเครื่องพิมพ์นานกว่า 30 นาที หากตลับหมึกอยู่นอกเครื่องนานเกินไป หมึกอาจแห้งและอุดตันหัวพ่นหมึกได้
 6. จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: จับด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์
 7. ตรวจสอบแถบตลับหมึกพิมพ์ว่ามีหมึกหรือเศษฝุ่นเกาะอยู่หรือไม่
 8. ชุบผ้ายางแห้งหรือผ้าที่ไม่มีส่วนผสมของสำลีลงในน้ำกลั่น และบีบผ้าให้หมาด
 9. ทำความสะอาดเฉพาะแถบสีทองแดง
   รูปภาพ : การทำความสะอาดหน้าสัมผัส
   ภาพ: ทำความสะอาดหน้าสัมผัส
  1. หน้าสัมผัสทองแดง
  2. หัวฉีดหมึก (ห้ามทำความสะอาด)
 10. ทำเช่นเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพ์อีกตลับหนึ่ง
 11. นำแผ่นสำลีชุบน้ำกลั่น และบีบน้ำออกจนหมาด
 12. ใช้สำลีหมาดทำความสะอาดหน้าสัมผัสไฟฟ้าที่แคร่ด้านในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าที่ช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าที่ช่องตลับหมึกพิมพ์
 13. รอสิบนาทีเพื่อให้ตลับหมึกและหน้าสัมผัสไฟฟ้าของแคร่ตลับหมึกแห้ง
 14. จับตลับหมึกที่ด้านข้าง โดยให้หัวฉีดหันเข้าหาเครื่องพิมพ์ จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไอคอนบนตลับหมึกพิมพ์จะต้องตรงกับไอคอนที่ช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : การใส่ตลับหมึกในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์
 15. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าเข้าหาช่องติดตั้งจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : การล็อคตลับหมึกเข้าที่
  ภาพ: ล็อคตลับหมึกเข้าที่
 16. ทำเช่นเดียวกันนี้กับตลับหมึกพิมพ์อีกตลับหนึ่ง
 17. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : การปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 18. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 19. ลองพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
 20. หากคุณยังไม่สามารถพิมพ์ ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้ซ้ำเพื่อทำความสะอาด และใส่ตลับหมึกกลับเข้าไปอีกครั้ง อาจจำเป็นต้องทำความสะอาดหลายๆ ครั้งจนกว่าจะสามารถกลับมาพิมพ์ได้
ทดลองพิมพ์งาน หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 4: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์
การรีเซ็ตเครื่องพิมพ์อาจสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดบางอย่างเกี่ยวกับตลับหมึกได้
 1. เปิดเครื่องหากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 4. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 5. รออย่างน้อย 60 วินาที
 6. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
    บันทึก
  HP แนะนำให้ต่อสายไฟเครื่องพิมพ์โดยตรงเข้าที่เต้ารับไฟฟ้า
 7. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 8. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้อัตโนมัติ
  เครื่องพิมพ์อาจต้องอุ่นเครื่องอยู่ครู่หนึ่ง ไฟของเครื่องพิมพ์อาจติดกะพริบ จากนั้นแคร่ตลับหมึกอาจมีการเคลื่อนตำแหน่ง
 9. รอจนกว่าการอุ่นเครื่องจะเสร็จสิ้นและเครื่องพิมพ์นิ่งและเงียบลงก่อนดำเนินการต่อ
ทดลองพิมพ์งาน หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 5: ค้นหาตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา
ถอดตลับหมึกตลับใดตลับหนึ่งออก และจากนั้นตรวจสอบข้อความแจ้งข้อผิดพลาดเพื่อดูว่าปัญหาใดที่เกิดกับตลับหมึก
 1. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  แคร่หัวพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึก
 2. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. กดที่่ตลับหมึกใดก็ได้ลงเพื่อปลดล็อค จากนั้นดึงตลับหมึกเพื่อนนำออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : การถอดตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
 4. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : การปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  • หากมีข้อความแจ้งข้อผิดพลาด 'Incompatible Print Cartridge(s)' (ตลับหมึกพิมพ์ไม่รองรับ) หรือ 'Print Cartridge Problem' (ปัญหาตลับหมึกพิมพ์) ยังปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์ ให้ไปยังขั้นตอนต่อไป
  • หากคอมพิวเตอร์ไม่แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดแล้ว ให้ข้ามไปยังขั้นตอน 'เปลี่ยนตลับหมึก' แล้วมำการเปลี่ยนตลับหมึกสามสี
 5. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์
 6. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 7. กดลงไปที่ด้านบนของตลับหมึกสามสี (ด้านซ้ายของแคร่ตลับหมึก) เพื่อปลดล็อค จากนั้นดึงตลับหมึกเข้าหาตัวเพื่อถอดตลับออกจากช่อง
 8. เลื่อนตลับหมึกสีดำเข้าไปในช่องว่างทางขวา จากนั้นค่อย ๆ ดันส่วนบนสุดของตลับหมึกพิมพ์จนได้ยินเสียงดังคลิกเข้าที่
 9. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  • หากข้อความแจ้งข้อผิดพลาด 'Incompatible Print Cartridge(s)' (ตลับหมึกพิมพ์ไม่รองรับ) หรือ 'Print Cartridge Problem' (ปัญหาตลับหมึกพิมพ์) ยังปรากฏขึ้นที่คอมพิวเตอร์ ให้ทำตามขั้นตอน "เปลี่ยนตลับหมึก" และเปลี่ยนตลับหมึกดำและตลับหมึกสามสี
  • หากคอมพิวเตอร์ไม่ได้แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด ให้ไปยังขั้นตอน 'เปลี่ยนตลับหมึก' แล้วเปลี่ยนตลับหมึกสามสี
ทดลองพิมพ์งาน หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 6: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา
เปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาซึ่งระบุในข้อความแจ้งข้อผิดพลาด หากคุณจำเป็นต้องพิมพ์ในขณะนั้น และคุณภาพของงานพิมพ์ไม่ใช่ปัญหาหลัก คุณสามารถพิมพ์ในโหมดสำรองได้
หากคุณมีตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ที่มีปัญหา ชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้การรับประกัน ตรวจสอบการรับประกันสำหรับหมึกของคุณได้ที่ hp.com/go/learnaboutsuppliesจากนั้นตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองของคุณ
วิดีโอต่อไปนี้สาธิตวิธีการเปลี่ยนตลับหมึก
  บันทึก
วิดีโอต่อไปนี้สาธิตข้อมูลสำหรับ HP Deskjet 2050 ด้านนอกของตัวเครื่องอาจดูไม่เหมือนกับผลิตภัณฑ์ของคุณ แต่ขั้นตอนจะไม่แตกต่างกัน
วิดีโอแสดงการเปลี่ยนตลับหมึก
หากคุณมีปัญหาในการรับชมวิดีโอหรือดูวิดีโอในขนาดต่าง ๆ คลิกที่นี่เพื่อเปิดวิดีโอจาก YouTube
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
 3. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 4. กดตลับหมึกพิมพ์ลงเล็กน้อยเพื่อปลดล็อค จากนั้นดึงตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : นำตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพ: นำตลับหมึกพิมพ์ออก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
  กราฟิก: ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสหรือหัวฉีดหมึก
 5. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยดึงแถบสีชมพูเพื่อลอกเทปพลาสติกออก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก นอกจากนี้ ห้ามติดเทปบนตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  รูปภาพ : ดึงเทปพลาสติกออก
  ภาพ: ดึงเทปพลาสติกออก
 6. จับตลับหมึกที่ด้านข้างโดยให้หน้าสัมผัสหันไปทางเครื่องพิมพ์และหัวจ่ายหันลงด้านล่างของเครื่อง จากนั้นสอดตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกใหม่ในช่องติดตั้ง
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกใหม่ในช่องติดตั้ง
 7. ดันตลับหมึกไปด้านหน้าเข้าหาช่องติดตั้งจนกระทั่งล็อคเข้าที่
 8. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 9. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
 10. กดปุ่มติดกับ OK ที่ส่วนแสดงผลของแผงควบคุม ()
  เครื่องจะพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกออกมา
ทดลองพิมพ์งาน หากยังคงมีปัญหาอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน
แนวทางอื่น: พิมพ์ในโหมดสำรองหมึก
หากคุณไม่มีตลับหมึกสำหรับเปลี่ยน คุณยังคงสามารถทำงานพิมพ์ต่อไปได้ ถอดตลับหมึกที่มีปัญหาออก แล้วพิมพ์ด้วยตลับหมึกที่เหลืออยู่ หากถอดตลับหมึกพิมพ์สามสีออก งานพิมพ์จะเป็นโหมดสีเทา หากคุณถอดตลับหมึกสีดำ เครื่องจะพิมพ์ช้าและสีที่ได้จากงานพิมพ์อาจไม่ตรงกับที่ต้องการ
 1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
 2. เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึก
 3. รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 4. กดที่่ตลับหมึกใดก็ได้ลงเพื่อปลดล็อค จากนั้นดึงตลับหมึกเพื่อนนำออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : การถอดตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
 5. ปิดฝาครอบตลับบรรจุหมึก
  แผงควบคุมจะแสดงข้อความระบุว่ามีตลับหมึกพิมพ์ตลับใดตลับหนึ่งขาดหายไปหรือตรวจไม่พบ
 6. รอสักครู่เพื่อให้ข้อความหายไป จากนั้นค่อยสั่งพิมพ์

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย