ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

  • ข้อมูล
    ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

    HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP LaserJet - รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาดของผลิตภัณฑ์
ขนาดเครื่องพิมพ์ พร้อมด้วยตลับผงหมึก
ผลิตภัณฑ์
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
น้ำหนัก
M750dn
465 มม.
586 มม.
544 มม.
52.4 กก.
M750n
465 มม.
586 มม.
544 มม.
52.4 กก.
M750xh
885 มม.
688 มม.
745 มม.
83 กก.
ขนาดของเครื่องพิมพ์เมื่อเปิดฝา, ถาด และอุปกรณ์ป้อนกระดาษทั้งหมดจนสุด
เครื่องพิมพ์
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
M750dn
465 มม.
975 มม.
840 มม.
M750n
465 มม.
975 มม.
840 มม.
M750dn
885 มม.
975 มม.
840 มม.
การสิ้นเปลืองพลังงาน ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง
การสิ้นเปลืองพลังงาน
การใช้กระแสไฟ (เฉลี่ย, เป็นวัตต์)1, 2, 3
ซีรี่ส์เครื่องพิมพ์4
การพิมพ์ (ขาวดำ)
การพิมพ์ (สี)
Ready (พร้อม)
พักเครื่อง
ปิด
HP Color LaserJet Enterprise M750
677 W
654 W
59 W
9 W
0.3 W
1ค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้
2พลังงานที่ระบุในที่นี้เป็นค่าสูงสุดที่วัดได้สำหรับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นโดยใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน
3เวลาที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับโหมดพร้อมไปพักเครื่อง = 15 นาที
4ความเร็ว 30 ppm ขนาด A4 และ 30 ppm ขนาด Letter
ข้อกำหนดรายละเอียดด้านไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าอินพุต 110 โวลต์: 100 ถึง 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
แรงดันไฟฟ้าอินพุต 220 โวลต์: 220 ถึง 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
  หมายเหตุ
ข้อกำหนดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ อย่าแปลงแรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ์
การส่งเสียงรบกวน
HP Color LaserJet Enterprise M7501
ระดับพลังเสียง
ขณะพิมพ์ (30 ppm)
Ready (พร้อม)
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
LWAd = 6.7 Bels (A) [67 dB(A)]
LWAd = 5.0 Bels (A) [50 dB(A)]
ระดับแรงดันเสียง - ตำแหน่งใกล้เคียง
ขณะพิมพ์ (30 ppm)
Ready (พร้อม)
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
LpAm = 50 dB(A)
LpAm = 33 dB(A)
1ค่าเสียงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ค่าคอนฟิเกอเรชันที่ทดสอบ: HP Color LaserJet Enterprise M750n, ขณะพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ที่ 30 ppm ในโหมดพิมพ์ด้านเดียว
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สภาพแวดล้อม
ค่าที่แนะนำ
ค่าที่สามารถใช้ได้
อุณหภูมิ
17° ถึง 25°C
15° ถึง 27°C
ความชื้นสัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ถึง 70% (RH)
10% ถึง 70% RH
ระดับความสูง
ไม่มีข้อมูล
0 ถึง 3048 ม.

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย