ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M201 และ M202 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายไร้สายหรือเครือข่ายต่อสาย (Ethernet)

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro M201 และ M202 สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac
ก่อนพิมพ์หรือสแกนไปยังเครื่องพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย คุณจะต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายก่อน จากนั้นติดตั้งซอฟต์แวร์ที่คอมพิวเตอร์ คำแนะนำเหล่านี้เป็นกระบวนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์บนเครือข่ายต่อสายหรือไร้สาย
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
เลือกหัวข้อเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
HP ePrint
กราฟิกและลิงค์ไปยัง HP ePrint
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและใช้งาน ePrint ได้จากหัวข้อ การเริ่มใช้งาน ePrint.
ต้องการพิมพ์จาก Chromebook
ไปที่หัวข้อ การตั้งค่าและใช้เครื่องพิมพ์ ePrint กับ Chromebook เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม
กระดานกระทู้ผู้ใช้ของ HP
ภาพ: กราฟิกและลิงค์ไปยังกระดานกระทู้ผู้ใช้ของ HP
ดูความเห็นของลูกค้ารายอื่นในกระดานกระทู้ของ HP (ภาษาอังฤษ)

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย