ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

การกู้คืนระบบบนเครื่องแท็บเล็ต HP Slate 7 Extremeของคุณ (Android KitKat, Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP Slate 7 Extreme ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.4/KitKat หรือ Android 4.2/Jelly Bean
การกู้คืนระบบสำหรับแท็บเล็ต HP เป็นการลบระบบปฏิบัติการ Android และติดตั้งใหม่ผ่านเมมโมรี่การ์ด microSD การกู้คืนระบบไม่ได้เป็นการล้างข้อมูลหรือค่าปรับตั้งที่คุณบันทึกไว้ในแท็บเล็ต
เอกสารชุดนี้ระบุวิธีการจัดทำสื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบ และการใช้สื่อบันทึกเพื่อกู้แท็บเล็ตของคุณ ทำตามขั้นตอนในเอกสารชุดนี้เพื่อทำการกู้คืนระบบสำหรับแท็บเล็ตของคุณ
ก่อนเริ่มดำเนินการ
ก่อนเริ่มกระบวนการกู้คืนแท็บเล็ตระบบ Android ให้เตรียมส่วนประกอบต่อไปนี้
 • เมมโมรี่การ์ด MicroSD: คุณต้องมีการ์ด microSD ขนาด 1GB ขึ้นไป ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบจากการ์ดเมื่อคุณจัดทำสื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบ สำรองข้อมูลไฟล์ที่จัดเก็บในเมมโมรี่การ์ดก่อนเริ่มดำเนินการ
 • หัวต่อเมมโมรี่การ์ด MicroSD-to-SD และ SD การ์ดรีดเดอร์: คุณต้องมีหัวต่อเมมโมรี่การ์ดและการ์ดรีดเดอร์เพื่อจัดทำสื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • ส่วนการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น: ต้องมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดชุดข้อมูลจำลองและจัดทำสื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบ
การจัดทำสื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบ
สื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบของคุณคือไฟล์กู้ระบบ (หรือ "ข้อมูลจำลองสำหรับกู้ระบบ") ที่จัดเก็บในเมมโมรี่การ์ด microSD หลังจัดทำสื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบ สามารถใช้สื่อบันทึกข้อมูลนี้เพื่อกู้ระบบปฏิบัติการ Android ของแท็บเล็ต ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อจัดทำสื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบสำหรับแท็บเล็ตของคุณ
 1. เสียบการ์ด microSD กับหัวต่อการ์ด SD จากนั้นเสียบหัวต่อเข้าที่ SD การ์ดรีดเดอร์กับคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. ฟอร์แมตการ์ด microSD เป็นฟอร์แมต FAT32
    บันทึก
  หากต้องการคำแนะนำในการฟอร์แมตการ์ด ให้ค้นหาอินเทอร์เน็ตโดยกรอกข้อความ "format memory card fat32" และแทรกระบบปฏิบัติการของคุณลงไป (เช่น format memory card fat32 Windows 7)
 3. หากได้รับแจ้งให้กรอกหมายเลขรุ่น ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
  1. ระบุชื่อรุ่นแท็บเล็ต HP ของคุณ (slate 7 extreme)
  2. คลิก Go (ไป)
  3. คุณอาจต้องเลือกหมายเลขผลิตภัณฑ์จากรายการก่อนสามารถเข้าไปยังหน้าบริการสำหรับผลิตภัณฑ์ ในกรณีนี้ให้เลือกหมายเลขผลิตภัณฑ์จากรายการ
  4. จากเว็บไซต์ให้บริการผลิตภัณฑ์ คลิกที่ Drivers (ไดร์เวอร์)
 4. จากหน้า Drivers (ไดร์เวอร์) เลือกระบบปฏิบัติการของคุณจากเมนูแสดงรายการ จากนั้นคลิก Next (ถัดไป)
 5. คลิกที่เครื่องหมายบวก (+) ติดกับ Software - Solutions (ซอฟต์แวร์ - ผลิตภัณฑ์และบริการ)
 6. คลิกที่ข้อมูลจำลองระบบปฏิบัติการ Google Android ที่คุณต้องการติดตั้ง ใช้ชุดข้อมูลจำลองตัวล่าสุด ยกเว้นในกรณีที่มีชุดข้อมูลจำลองเฉพาะที่ต้องการติดตั้ง
    หมายเหตุ
  หากแท็บเล็ตของคุณไม่ได้อัพเดตเป็น Android 4.4/KitKat อย่าพยายามกู้คืนแท็บเล็ตโดยใช้ชุดข้อมูลจำลองเวอร์ชัน 13 ให้ใช้ชุดข้อมูลจำลองเวอร์ชัน 7 (Android 4.2/KitKat) หรือเวอร์ชั่น 10 (Android 4.3/KitKat) เพื่อกู้คืนแท็บเล็ตของคุณ
 7. คลิกเลือก Download (ดาวน์โหลด)
  รูปภาพ : ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจำลองสำหรับกู้ระบบ
  ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจำลองสำหรับกู้ระบบ
 8. บันทึกไฟล์ update.zip (ข้อมูลจำลองกู้ระบบ) ไปยังการ์ด microSD ของคุณ อย่าคัดแยกไฟล์หรือเปลี่ยนชื่อไฟล์ดังกล่าว
  รูปภาพ : ดาวน์โหลดไฟล์ (ตัวอย่าง Windows 7)
  ดาวน์โหลดไฟล์ (ตัวอย่าง Windows 7)
  รูปภาพ : บันทึกไปยังการ์ด microSD (ตัวอย่าง Windows 7)
  บันทึกไปยังการ์ด microSD (ตัวอย่าง Windows 7)
 9. หลังจากดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้ปิดหน้าต่างจากนั้นนำเมมโมรี่การ์ดออกจากการ์ดรีดเดอร์
  รูปภาพ : ดาวน์โหลดเสร็จสิ้น (ตัวอย่าง Windows 7)
  ดาวน์โหลดเสร็จสิ้น (ตัวอย่าง Windows 7)
  สื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบพร้อมสำหรับใช้กับแท็บเล็ตของคุณ
การเข้าสู่โหมดกู้คืนและทำก่ีติดตั้ง Android OS ใหม่
ใช้สื่อบันทึกข้อมูลกู้ระบบที่คุณสร้างเอาไว้เพื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่นใหม่ในแท็บเล็ตของคุณ
ใช้ขั้นตอนในหัวข้อต่อไปนี้หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง ขึ้นอยู่กับเวอร์ชั่น Android ที่ติดตั้งไว้ในแท็บเล็ตของคุณ:
  หมายเหตุ
หากแท็บเล็ตของคุณไม่ได้อัพเดตเป็น Android 4.4/KitKat อย่าพยายามกู้คืนแท็บเล็ตโดยใช้ชุดข้อมูลจำลองเวอร์ชัน 13 ให้ใช้ชุดข้อมูลจำลองเวอร์ชัน 7 (Android 4.2/KitKat) หรือเวอร์ชั่น 10 (Android 4.3/KitKat) เพื่อกู้คืนแท็บเล็ตของคุณ

ประเทศ: Flag ไทย