ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

รายละเอียดทางเทคนิคเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M225dn และ M226dn

เอกสารนี้ใช้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M225dn และ LaserJet Pro MFP M226dn
ตรวจสอบเอกสารชุดนี้เพื่อดูรายละเอียดด้านเทคนิค เช่น เลขรุ่น เงื่อนไขทางระบบ ความเร็วในการพิมพ์ ประเภทการเชื่อมต่อ ขนาด ตลับหมึก การจัดการกระดาษและรายละเอียดทางเทคนิคในการพิมพ์
รุ่นเครื่องพิมพ์
ภาพ
หมายเลขผลิตภัณฑ์
เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M225dn
ภาพ: เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M225dn
CF484A
CF486A
เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M226dn
ภาพ: เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M225dn
C6N22A
การเชื่อมต่อ
ตารางต่อไปนี้ระบุประเภทของวิธีการเชื่อมต่อที่รองรับกับเครื่องพิมพ์นี้
รุ่น
เครือข่ายไร้สาย
Ethernet
USB
Wireless Direct
เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M225dn
ไม่มีข้อมูล
10/100Base-T
Hi-speed USB 2.0
ไม่มีข้อมูล
เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M226dn
ไม่มีข้อมูล
10/100Base-T
Hi-speed USB 2.0
ไม่มีข้อมูล
การพิมพ์ระบบโมบายล์
ตารางต่อไปนี้ระบุประเภทของเทคโนโลยีการพิมพ์พกพาที่รองรับกับเครื่องพิมพ์นี้
รุ่น
ePrint
แอพอุปกรณ์พกพา ePrint
Apple AirPrint
แนวทางแก้ไขปัญหาการพิมพ์ในตัวของระบบ Android
เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M225dn
ใช่
ไม่
ใช่
ใช่
เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M226dn
ใช่
ไม่
ใช่
ใช่
Web Services ที่รองรับ
ตารางต่อไปนี้ระบุเกี่ยวกับ Web Services ที่เครื่องพิมพ์รองรับ
รุ่น
แอพ Print
Scheduled Delivery Printables
เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M225dn
ไม่
ใช่
เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M226d
ไม่
ใช่
เงื่อนไขของระบบ
หัวข้อต่อไปนี้ระบุเงื่อนไขทางระบบขั้นต่ำสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Mac ที่รองรับ
ขนาด
ตารางต่อไปนี้ระบุความสูง ความกว้าง ความหนาและน้ำหนักของเครื่องพิมพ์
ขนาด
โครงสร้าง
ความสูง
371.3 มม. (14.6 นิ้ว)
ความกว้าง
442.5 มม. (16.1 นิ้ว)
ความหนา
288.7 มม. (11.4 นิ้ว)
น้ำหนัก
11.0 กก. (24.4 ปอนด์)
  บันทึก
ค่าแสดงขนาดของเครื่องพิมพ์ขณะหดถาดกระดาษเข้า
ตลับหมึกพิมพ์
พื้นที่
ตลับหมึกพิมพ์
อเมริกา
ยุโรป
ตะวันออกกลางและแอฟริกา
เอเชียแปซิฟิก
HP 83A สีดำ
เครื่องพิมพ์นี้ใช้กับตลับหมึก HP 83A LaserJet สีดำแท้ (CF283A)
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น
หน้าจอแผงควบคุม
ตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคต่อไปนี้เพื่อรับทราบขนาดและแสดงประเภทแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
 • Type:ส่วนแสดงผลกราฟิก LCD 2 บรรทัดพร้อมปุ่มกด
 • Color or black and white: ขาวดำ
 • Special features: ระบบป้องกันแสงจ้า
ข้อกำหนดเกี่ยวกับกระดาษ
พิจารณาตารางต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้กระดาษประเภทและขนาดที่เหมาะสม และไม่ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษมากจนเกินไป
  บันทึก
สำหรับการจัดซื้อผลิตภัณฑ์นี้หรือผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง ให้ไปที่ HP Home & Home Office
รายละเอียดทางเทคนิคในการพิมพ์
ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับความละเอียดในการพิมพ์ วิธีการและความเร็ว
 • ผลงาน: ขาวดำอย่างเดียว
 • ความละเอียดโหมดร่าง: 300 x 300 จุดต่อนิ้ว (dpi)
 • ความละเอียดโหมดปกติ: 600 x 600 dpi
 • ความละเอียดโหมดกระดาษธรรมดาที่ดีที่สุด: สูงสุด 1200 dpi
 • ภาษาของเครื่อง: PCL5 GUI
 • ความเร็วในการพิมพ์: สูงสุด 26 หน้าต่อนาที*
 • พิมพ์หน้าแรก: สูงสุด 8 วินาที
 • รอบการทำงาน: 8,000 หน้าต่อเดือน
*ความเร็วในการพิมพ์จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเอกสาร
เงื่อนไขในการถ่ายสำเนา
ตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคในการถ่ายสำเนาต่อไปนี้
 • ผลงาน: ขาวดำอย่างเดียว
 • ความเร็วในการถ่ายสำเนา (โหมดเริ่มต้น)*: สูงสุด 25 สำเนาต่อนาที (cpm)
  *ความเร็วในการถ่ายสำเนาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์และความซับซ้อนของเอกสาร
 • พิมพ์สำเนาชุดแรก (แนวราบ: รออย่างน้อย 10.5 วินาที
 • พิมพ์สำเนาชุดแรก (ADF): รออย่างน้อย 13.5 วินาที
 • ความละเอียด (ข้อความและกราฟิก): สูงสุด 600 x 600 dpi
 • วิธีการประมวลผล: ภาพดิจิตอล
รายละเอียดทางเทคนิคในการสแกน
ตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคในการสแกนต่อไปนี้
 • ผลงาน: ขาวดำอย่างเดียว
 • ความละเอียด (แผ่นเรียบ): สูงสุด 1200 x 1200 ppi ออพติคอล
 • ความละเอียด (ADF): สูงสุด 300 x 300 ppi ออพติคอล
 • ความละเอียดเซ็นเซอร์ขาเข้า: 1200 x 1200 dpi
 • ความเร็วการสแกน: สูงสุด 15 ppm (ขาวดำ) สูงสุด 6 ppm (สี)
 • สี: สี 24 บิต โทนสีเทา 8 บิต (ระดับสีเทา 256 ระดับ)
 • ขนาดสแกนสูงสุดจากแผ่นกระจก: 21.6 x 29.7 ซม. (8.5 x 11.7 นิ้ว)
รายละเอียดทางเทคนิคสำหรับฟังก์ชั่นแฟกซ์
ตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคสำหรับระบบแฟกซ์ดังต่อไปนี้
 • ผลงาน: ขาวดำอย่างเดียว
 • Resolution (ความละเอียด): สูงสุด 300 x 300 dpi ออพติคอล
 • ความเร็วแฟกซ์: 3 วินาทีต่อหน้า
 • จำนวนตำแหน่งแฟกซ์ถ่ายทอดสัญญาณ: มากถึง 119
 • หน่วยความจำแฟกซ์: เอกสารสูงสุด 400 ชุด
 • หน่วยความจำเบอร์ลัด: สูงสุด 120 เลขหมาย
รายละเอียดทางเทคนิคระบบไฟฟ้า
ตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคสำหรับระบบไฟฟ้าจากข้อมูลต่อไปนี้
พิกัดเสียงรบกวน
พิจารณารายละเอียดทางเทคนิคของระดับเสียงของเครื่องพิมพ์ดังต่อไปนี้
 • ความดันเสียง (ตำแหน่งของคนแวดล้อม): LpAm 50 (dBA) (พิมพ์ร่างแบบสีเดียว)
 • กำลังเสียง: 6.4 B(A)
เงื่อนไขแวดล้อม
ตรวจสอบเงื่อนไขแวดล้อมสำหรับเครื่องพิมพ์ดังต่อไปนี้
เงื่อนไขการทำงานที่ยอมรับได้
ตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้สำหรับเงื่อนไขการทำงานที่อนุญาตสำหรับเครื่องพิมพ์
ปัจจัยร่วม
ข้อมูลจำเพาะ
อุณหภูมิ
15° ถึง 30° C; 59° ถึง 86° F
ความชื้น
ความชื้นสัมพัทธ์ 10% ถึง 80%
การใช้พลังงานจะลดลงอย่างมากในโหมด ENERGY STAR เพื่อประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่อง ผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐาน ENERGY STAR ซึ่งเป็นมาตรฐานโดยสมัครใจสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้งานในสำนักงานที่ประหยัดพลังงาน
รูปภาพ : Energy Star
ENERGY STAR เป็นเครื่องหมายจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ U.S. EPA ในฐานะพันธมิตรของ ENERGY STAR บริษัท Hewlett-Packard Company รับรองว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้มาตรฐาน ENERGY STAR ด้านการประหยัดพลังงาน
ดูเอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้วัสดุได้ที่เว็บไซต์เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้วัสดุ (MSDS) ของ HP
ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้กระดาษรีไซเคิลที่ได้มาตรฐาน DIN 19309 ชิ้นส่วนพลาสติกน้ำหนักเกิน 25 กรัมกำกับเครื่องหมายไว้ตามมาตรฐานระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถระบุรายละเอียดชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรีไซเคิลเมื่อสิ้นอายุการใช้งาน
HP นำเสนอโครงการส่งคืนและรีไซเคิลผลิตภัณฑ์มากขึ้นในหลายประเทศ/ภูมิภาค รวมถึงพันธมิตรที่มีศูนย์รีไซเคิลอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลก นอกจากนี้ HP ยังช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรด้วยการนำผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ได้รับความนิยมสูงสุดมาซ่อมแซมและนำออกจำหน่ายอีกครั้ง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเหล่านี้สามารถดูได้ที่ เว็บไซต์การนำส่งคืนผลิตภัณฑ์และการรีไซเคิล
เลขรุ่นควบคุม:
เพื่อการจำแนกผลิตภัณฑ์ภายใต้ระเบียบข้อบังคับ เครื่องพิมพ์จะได้รับเลขรุ่นควบคุม เลขรุ่นควบคุมสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณคือ SHNGC-1302-00 หรือ SHNGC-1302-01 อย่าสับสนระหว่างเลขควบคุมนี้กับชื่อทางการค้า (HP LaserJet Pro MFP M225dn, LaserJet Pro MFP M226dn ฯลฯ) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (CF485A หรือ C6N23A ฯลฯ)

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย