ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP LaserJet Pro MFP M201, M202 - การตั้งค่าฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP HP LaserJet Pro MFP M201 และ M202
ทำตามขั้นตอนในเอกสารชุดนี้เพื่อติดตั้งฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์
ขั้นตอนการตั้งค่าฮาร์ดแวร์
โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่องและตั้งค่าเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 1: นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง
นำเครื่องพิมพ์ออกจากกล่อง นั้นออกวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจากเครื่องพิมพ์
 1. ดึงเทปและวัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดจากด้านนอกของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : นำเทปและวัสดุหีบห่อออก
  ภาพ: นำเทปและวัสดุหีบห่อออก
 2. ยกฝาตลับหมึก
  รูปภาพ : ยกฝาตลับหมึก
  ภาพ: ยกฝาตลับหมึก
 3. นำโฟมป้องกันออกจากบริเวณช่องตลับหมึก และวางแยกเอาไว้เพื่อนำไปรีไซเคิล
  รูปภาพ : นำโฟมป้องกันออก
  ภาพ: นำโฟมป้องกันออก
 4. นำตลับหมึกพิมพ์ออก จากนั้นวางแยกไว้ในที่ปลอดภัย
  รูปภาพ : ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่อง
 5. ค่อยๆ นำวัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านในของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ค่อยๆ นำวัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ออก
  ภาพ: ค่อยๆ นำวัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ออกจากด้านในของเครื่องพิมพ์
 6. จับตลับหมึกทั้งสองด้านแล้วค่อย ๆ เขย่าตลับหมึกเบา ๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายตัวทั่วตลับ
  รูปภาพ : ค่อย ๆ เขย่าตลับหมึก
  ภาพ: ค่อย ๆ เขย่าตลับหมึก
 7. ถอดคลิปสีส้มออกจากตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ถอดคลิปสีส้มออกจากตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ถอดคลิปพลาสติกสีส้มออกจากตลับหมึกพิมพ์
 8. ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปซีลออกจากตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ดึงเทปซีลออกจากตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ดึงแถบสีส้มเพื่อลอกเทปซีลออกจากตลับหมึกพิมพ์
 9. กำหนดตำแหน่งตลับหมึกกับแนวรางด้านในเครื่องพิมพ์ จากนั้นใส่ตลับหมึกเข้าไปจนล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  ภาพ: ใส่ตลับหมึกพิมพ์กลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
 10. ปิดฝาครอบด้านบน จากนั้นปิดชุดสแกนเนอร์
 11. นำวัสดุบรรจุส่งรีไซเคิล
  รูปภาพ : นำวัสดุบรรจุส่งรีไซเคิล
  ภาพ: นำวัสดุบรรจุส่งรีไซเคิล
 12. ยึดแกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออกและถาดป้อนกระดาษหลัก (ถาด 2) เข้ากับเครื่องพิมพ์
   รูปภาพ : ยึดแกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออกและถาดป้อนกระดาษหลัก (ถาด 2)
   ภาพ: ยึดแกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออกและถาดป้อนกระดาษหลัก
  1. การยึดแกนเลื่อนของถาดรับกระดาษออก
  2. การยึดถาดป้อนกระดาษหลัก (ถาด 2)
อุปกรณ์อาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ/พื้นที่ ดูรายการอุปกรณ์ที่จัดส่งมาพร้อมกันจากบรรจุภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 3: ใส่กระดาษลงในถาดป้อนกระดาษหลัก
ใส่กระดาษเปล่าสีขาวเข้าไปในถาดกระดาษหลัก แล้วติดตั้งถาดป้อนกระดาษหลัก (ถาด 1)
  บันทึก
เลือกซื้อกระดาษได้จาก HP Home & Home Office
 1. เลื่อนตัวปรับความกว้างและความยาวกระดาษไปที่ตำแหน่งสุด
  รูปภาพ : เลื่อนตัวปรับความกว้างและความยาวของกระดาษ
  ภาพ: เลื่อนตัวปรับความกว้างและความยาวของกระดาษ
 2. ใส่กระดาษเปล่าเข้าในถาด 2
  รูปภาพ : ใส่กระดาษเปล่าเข้าในถาด 2
  ภาพ: ใส่กระดาษเปล่าเข้าในถาด 2
 3. เลื่อนตัวปรับความกว้างและความยาวของกระดาษเข้ามาจนชิดขอบกระดาษ
    บันทึก
  อย่าเลื่อนที่กั้นแนวกระดาษแน่นจนชิดเกินไปกับกระดาษ
   รูปภาพ : เลื่อนตัวปรับความกว้างและความยาวของกระดาษเข้า
  1. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้า
  2. เลื่อนตัวปรับความยาวกระดาษเข้า
 4. ใส่ถาด 1 ไว้เหนือถาด 2
  รูปภาพ : ใส่ถาด 1 ไว้เหนือถาด 2
  ภาพ: ใส่ถาด 1 ไว้เหนือถาด 2
 5. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษในถาด 1 ออก
 6. ใส่กระดาษเปล่าเข้าในถาด 1
  รูปภาพ : ใส่กระดาษเปล่าเข้าในถาด 1
  ภาพ: ใส่กระดาษเปล่าเข้าในถาด 1
 7. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้า
  รูปภาพ : เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้า
  ภาพ: เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้า
ขั้นตอนที่ 4: ต่อสายไฟ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
 1. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเสียบสายเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าโดยตรง
  รูปภาพ : ต่อสายไฟ
  ภาพ: ต่อสายไฟ
 2. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะเริ่มการทำงานและทำการปรับเทียบระบบ รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
    หมายเหตุ
  ห้ามต่อสาย USB ในตอนนี้ เครื่องพิมพ์จะแจ้งให้คุณต่อสาย USB เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมระหว่างการติดตั้งซอฟต์แวร์
ขั้นตอนที่ 5: เลือกภาษา
หลังจากเครื่องพิมพ์สิ้นสุดการปรับเทียบ เมนูเลือกภาษาจะปรากฏขึ้นมา ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเลือกภาษาที่จะแสดงบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
ระหว่างการปรับเทียบ เมนู Language (ภาษา) จะปรากฏขึ้น
 1. กดปุ่มลูกศรขวา จนกระทั่งภาษาที่ต้องการปรากฏขึ้น กด OK (ตกลง) จากนั้นกด OK (ตกลง) อีกครั้งเพื่อยืนยันรายการที่เลือกไว้
 2. กดปุ่มลูกศรขวา จนกระทั่งประเทศ/ภูมิภาคที่ต้องการปรากฏขึ้น กด OK (ตกลง) จากนั้นกด OK (ตกลง) อีกครั้งเพื่อยืนยันรายการที่เลือกไว้
 3. ใช้ปุ่มลูกศรขวา เพื่อเลือก Self-managed หรือ IT-managed แล้วกดOK (ตกลง)

ประเทศ: Flag ไทย