ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

เครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 6230 ePrinter - เครื่องพิมพ์ไม่ยอมพิมพ์หมึกดำหรือหมึกสี หรือพิมพ์หน้ากระดาษเปล่า

เอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์ HP Officejet Pro 6230 ePrinter
เครื่องพิมพ์ทำงานแต่ผลงานพิมพ์ไม่มีสีดำ หรือสีขาดหายบางส่วน หรือหน้าที่พิมพ์ว่างเปล่าหรือมีหมึกน้อย
HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกเติม หากคุณไม่ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรวจสอบความถูกต้องสำหรับตลับหมึกของคุณได้ตามคำแนะนำใน HP anti-counterfeit (ภาษาอังกฤษ)
แนวทางที่สอง: ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ และเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีหมึกเหลือน้อย หรือตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกหมดแล้ว
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ จากนั้นเปลี่ยนตลับหมึกที่เหลือน้อยหรือหมึกหมด
ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ
 1. จากแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้กดค้างที่ปุ่ม Cancel () เป็นเวลาห้าวินาที รายงานสถานะเครื่องพิมพ์จะจัดพิมพ์ออกมา
  รูปภาพ : ตัวอย่างรายงานสถานะเครื่องพิมพ์
  ภาพ: ตัวอย่างรายงานสถานะเครื่องพิมพ์
 2. ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณจากรายงานสถานะเครื่องพิมพ์
  บันทึก
การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
 • หากไม่มีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึก ทำตามขั้นตอนการแก้ไขต่อไป
 • หากมีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก
ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด
 1. กดปุ่ม Power (เปิด/ปิดเครื่อง) เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
 3. กดที่แถบด้านหน้าของตลับหมึกเก่า จากนั้นดึงขึ้นเพื่อนำตลับหมึกออกจากช่อง
   รูปภาพ : ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
   ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  1. กดที่แถบด้านหน้าของตลับหมึกเดิม
  2. ดึงตลับหมึกขึ้น
  3. ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
 4. นำตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์ จากนั้นดึงแถบสีส้มย้อนตรง ๆ
    หมายเหตุ
  ดึงแถบดึงสีส้มและห่อพลาสติกออกก่อนนำฝาสีส้มออกในขั้นตอนต่อไป ไม่เช่นนั้นหมึกอาจรั่วจากตลับหมึก ขณะนำห่อพลาสติกออก ฉลากกระดาษที่ด้านบนของตลับหมึกจะฉีกออกเล็กน้อยเพือช่วยในการระบายอากาศ
  รูปภาพ : ดึงแถบสีส้มที่ซองย้อนตรง ๆ
  ภาพ: ดึงแถบสีส้มที่ซองย้อนตรง ๆ
 5. จับตลับหมึกด้านข้าง จากนั้นบิดฝาป้องกันสีส้มทวนเข็มนาฬิกาเพื่อหักออก
    บันทึก
  อาจต้องใช้แรงเล็กน้อยเพื่อเคลื่อนฝาปิด
  รูปภาพ : บิดฝาสีส้มเพื่อหักออกจากตลับหมึก
  ภาพ: บิดฝาสีส้มเพื่อหักออกจากตลับหมึก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
 6. พลิกตลับหมึกเพื่อให้หน้าสัมผัสของตลับหมึกคว่ำลง จากนั้นเทียบสีที่ฉลากพร้อมจุดสีที่แคร่ตลับหมึก
 7. เลื่อนตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นค่อย ๆ กดลงจนกระทั่งล็อคเข้าที่
   รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกพิมพ์
   ภาพ: ใส่ตลับหมึกพิมพ์
  1. เลื่อนตลับหมึกพิมพ์เข้าในช่องติดตั้ง
  2. กดตลับหมึกลง
  3. ตลับหมึกจะต้องคลิกเข้าที่
 8. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งตลับหมึกอื่นตามความเหมาะสม
 9. เลื่อนนิ้วไปตามด้านบนของตลับหมึกเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีส่วนที่ยื่นออกมา หากรู้สึกว่าตลับหมึกไม่ได้ระนาบ ให้กดลงให้แน่นจนกระทั่งตลับหมึกแต่ละชุดล็อคเข้าที่
 10. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 11. รอให้เครื่องพิมพ์จัดเรียงตลับหมึกพิมพ์ หลังจากจัดเรียงเสร็จสิ้น เครื่องพิมพ์จะทำการพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
ขั้นตอนที่ 3: ลองพิมพ์งานใหม่อีกครั้ง
ลองพิมพ์เอกสารอีกครั้ง
แนวทางที่สาม: ตรวจสอบว่าตลับหมึกระบายอากาศได้ดีและติดตั้งถูกต้อง
ตรวจสอบช่องระบายอากาศด้านบนของตลับหมึก หากอุดตัน ตลับหมึกอาจมีปัญหาในการทำงาน ตรวจสอบว่าตลับหมึกติดตั้งในช่องติดตั้งได้ถูกต้อง
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. เปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึก
 3. กดแถบด้านหน้าของตลับหมึกเดิมเข้าเพื่อนำออก จากนั้นดึงขึ้นที่ตลับหมึกเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ง
   รูปภาพ : ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
   ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  1. กดที่แถบด้านหน้าของตลับหมึกเดิม
  2. ดึงตลับหมึกขึ้น
  3. ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
 4. ตรวจสอบพื้นที่ระบายอากาศเหนือโลโก้ HP ที่ด้านบนของตลับหมึก
  รูปภาพ : ตรวจสอบพื้นที่ระบายอากาศของตลับหมึก
  ภาพ: ตรวจสอบจุดระบายอากาศด้านบนของตลับหมึก
 5. หากตลับหมึกยังมีแถบสีส้มติดอยู่ ให้นำออก
  รูปภาพ : นำฝาดึงสีส้มออก
  ภาพ: นำฝาดึงสีส้มออก
 6. หากส่วนระบายอากาศอุดตัน ใช้เข็มตรงค่อย ๆ เขี่ยคราบเหนียวออกจากช่องระบายอากาศ
   รูปภาพ : ทำความสะอาดช่องระบายอากาศที่อุดตันด้วยเข็ม
  1. จุดระบายอุดตัน
  2. ใช้เข็มตรงค่อย ๆ เขี่ยคราบเหนียวจากช่องระบายอากาศ
  3. จุดระบายไม่อุดตัน
 7. พลิกตลับหมึกเพื่อให้หน้าสัมผัสของตลับหมึกคว่ำลง จากนั้นเทียบสีที่ฉลากพร้อมจุดสีที่แคร่ตลับหมึก
 8. เลื่อนตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง จากนั้นค่อย ๆ กดลงจนกระทั่งล็อคเข้าที่
   รูปภาพ : ใส่ตลับหมึกพิมพ์
   ภาพ: ใส่ตลับหมึกพิมพ์
  1. เลื่อนตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง
  2. กดตลับหมึกลง
  3. ตลับหมึกจะต้องคลิกเข้าที่
 9. ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อตรวจสอบการระบายอากาศที่ตลับหมึกแต่ละตัว
 10. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกแต่ละตัวล็อคเข้าที่แน่นหนาดี กดนิ้วไปที่ด้านบนของตลับหมึกเพื่อทดสอบดูว่ามีส่วนยื่นผิดปกติหรือไม่ จากนั้นกดลงให้แน่นจนตลับหมึกล็อคเข้าที่
 11. ปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  ภาพ: ปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึกพิมพ์
  บันทึก
เพื่อป้องกันปัญหาที่ทำให้ต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์ ให้ปิดเครื่องพิมพ์โดยกดปุ่มเปิดปิดที่เครื่องพิมพ์
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดกระดาษ
 2. จากแผนควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Wireless (ไร้สาย) () และ Information (ข้อมูล) () พร้อม ๆ กัน หน้ากำหนดค่าเครือข่ายจะจัดพิมพ์ออกมา
 3. ดูที่อยู่ IP ในหัวข้อ General Information (ข้อมูลทั่วไป) ติดกับ URL สำหรับ Embedded Web Server
  รูปภาพ : ตัวอย่างที่อยู่ IP จากหน้ากำหนดค่าเครือข่าย
  ภาพ: ตัวอย่างที่อยู่ IP จากหน้ากำหนดค่าเครือข่าย
 4. เปิดหน้าต่างเว็บเบราเซอร์หรือแท็บใหม่ขึ้นมา
 5. พิมพ์ที่อยู่ IP ลงในแถบที่อยู่ของเบราเซอร์ จากนั้นกด Enter หน้าต่างเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบฝังตัว (EWS) จะเปิดขึ้น
 6. จากแท็บ Home (หน้าหลัก) คลิก Print Quality Toolbox
 7. คลิก Clean (ทำความสะอาด) ติดกับ Clean Printhead (ทำความสะอาดหัวพิมพ์) มีขั้นตอนการทำความสะอาดสามขั้นตอน หน้าทดสอบ (ไม่ใช่หน้าวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์) จะถูกจัดพิมพ์ระหว่างขั้นตอนการทำความสะอาดแต่ละช่วง
 8. ตรวจสอบหน้าทดสอบว่าคุณภาพการพิมพ์ดีหรือไม่
  • หากคุณภาพการพิมพ์ไม่ดีพอ คลิก Level 2 Cleaning (การทำความสะอาดระดับ 2) เมื่อได้รับแจ้งเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการทำความสะอาดในระดับต่อไป ทวนซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละขั้นตอนในการทำความสะอาดตามความเหมาะสม
     บันทึก
   หากหัวพิมพ์อุดตันมาก อาจต้องทำความสะอาดซ้ำอีกรอบ ในกรณีนี้ ให้รอ 30 นาทีก่อนดำเนินการทำความสะอาดทั้งสามระดับอีกครั้ง
  • หากคุณภาพการพิมพ์ยอมรับได้ คลิก Done (เสร็จสิ้น) เมื่อได้รับแจ้งให้เข้าสู๋ขั้นตอนการทำความสะอาดระดับต่อไป
 9. พิมพ์หน้าทดสอบเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่
หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน
  บันทึก
เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากได้รับการเปลี่ยนตลับหมึก หัวพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ตามประกันสินค้า ตัวแทนให้บริการอาจขอเก็บตัวอย่างการพิมพ์ไว้ หากเครื่องพิมพ์ถูกส่งกลับไปยัง HP จะต้องส่งคืนตัวอย่างงานพิมพ์ไปพร้อมกับเครื่องพิมพ์ด้วย ใส่ตัวอย่างงานพิมพ์ไว้ในถาดจ่ายกระดาษขณะบรรจุเครื่องพิมพ์สำหรับจัดส่ง

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย