ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

HP LaserJet Pro M201/M202 - เครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษหรือป้อนกระดาษผิดพลาด

เครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษ
หากเครื่องพิมพ์ไม่ดึงกระดาษจากถาด ให้ลองแก้ไขดังนี้
 1. เปิดเครื่องพิมพ์และนำกระดาษที่ติดอยู่ออก
 2. ใส่กระดาษให้ตรงกับขนาดงานพิมพ์ของคุณ
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษถูกต้องบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
 4. ตรวจสอบว่าตัวกั้นกระดาษในถาดได้ปรับให้เหมาะกับขนาดกระดาษอย่างถูกต้อง ปรับตัวกั้นกระดาษไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในถาด
 5. ตรวจสอบแผงควบคุมเพื่อดูว่าเครื่องพิมพ์กำลังรอให้คุณตอบข้อความแจ้งให้ป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือไม่ ใส่กระดาษ และดำเนินการต่อ
 6. ลูกกลิ้งด้านบนถาดอาจปนเปื้อน ทำความสะอาดลูกกลิ้งด้วยผ้าไร้ขนชุบน้ำอุ่นหมาดๆ
เครื่องพิมพ์ดึงกระดาษหลายแผ่น
หากเครื่องพิมพ์ดึงกระดาษหลายแผ่นจากถาดกระดาษ ให้ลองแก้ไขดังนี้
 1. นำปึกกระดาษออกจากถาดแล้วงอกระดาษ หมุน 180 และพลิกไปมา อย่าคลี่กระดาษออก ใส่ปึกกระดาษกลับลงในถาด
 2. ใช้เฉพาะกระดาษที่เป็นไปตามข้อกำหนดกระดาษของ HP เท่านั้น
 3. ใช้กระดาษที่ไม่ยับ พับ หรือเสียหาย หากจำเป็น ให้ใช้กระดาษห่ออื่น
 4. ตรวจสอบว่าไม่ใส่กระดาษในถาดมากเกินไป หากใส่กระดาษมากเกินไป ให้นำปึกกระดาษทั้งหมดออกจากถาด จัดปึกกระดาษให้ตรงกัน แล้วใส่กลับลงไปในถาด
 5. ตรวจสอบว่าตัวกั้นกระดาษในถาดได้ปรับให้เหมาะกับขนาดกระดาษอย่างถูกต้อง ปรับตัวกั้นกระดาษไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในถาด
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมในการพิมพ์อยู่ภายในข้อกำหนดที่แนะนำ

ประเทศ: Flag ไทย