ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory - ติดตั้ง HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้พื่อติดตั้ง HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory
  บันทึก
คุณสมบัติ HP wireless direct ให้คุณใช้การเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายกับเครื่องพิมพ์ HPโดยตรงเท่านั้น ไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือการเชื่อมต่อเครือข่ายอื่นที่เครื่องพิมพ์เชื่อมต่ออยู่
สำหรับคู่มือการติดตั้ง โปรดดูคู่มือการติดตั้ง HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory
ในการดูวิดีโอการติดตั้ง ดู
. หากคุณมีปัญหาในการดูวิดีโอ หรือหากต้องการดูวิดีโอในขนาดอื่น เล่นวิดีโอบน YouTube โดยการคลิกที่การติดตั้ง HP NFC/Wireless 1200w Mobile Print Accessory (วิดีโอ YouTube ).
หากต้องการดูสรุปคุณสมบัติ ซึ่งรวมคำอธิบาย LED และปุ่มสั่งงาน โปรดดูบทนำ HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory
ติดตั้งฮาร์ดแวร์
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ในการติดตั้งฮาร์ดแวร์บนเครื่องพิมพ์/MFP HP:
  บันทึก
สำหรับข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการตั้งค่า HP 1200w Accessory ด้วยเครื่องพิมพ์ HP Officejet Mobile 100/150 All-in-One ให้ไปที่: www.hp.com/go/OJ100_150
หากต้องการเปิดการเชื่อมต่อไร้สายโดยตรงกับเครื่องพิมพ์/MFP HP ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ต้องใช้สาย USB สายที่สองที่มีปลั๊กประเภท A/B สายนี้ไม่ได้มาพร้อมกับ HP 1200w Accessory
 1. นำ HP 1200w Accessory ออกจากหีบห่อ
  ตรวจสอบว่าคุณมีองค์ประกอบทั้งหมดตามที่แสดง ซึ่งรวมถึง HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory อุปกรณ์จ่ายไฟและปลั๊กอะแดปเตอร์ และสาย USB A/B
 2. ยืนยันว่าเครื่องพิมพ์/MFP HP ของคุณที่เชื่อมต่อกับ HP 1200w Accessory เปิดเครื่องอยู่และอยู่ในสถานะ พร้อม
 3. เชื่อมต่อปลั๊กไฟสำหรับประเทศ/เขตของคุณกับสายไฟที่มีให้ (1)
 4. เชื่อมต่ออุปกรณ์จ่ายไฟเข้ากับ HP 1200w Accessory (2) แล้วเสียบปลั๊กอุปกรณ์จ่ายไฟดังกล่าวเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า (3)
 5. ทำการเชื่อมต่อตามหนึ่งในวิธีต่างๆ ต่อไปนี้ เพื่อเปิดการพิมพ์แบบไร้สาย
  ไม่มีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์/MFP HP กับคอมพิวเตอร์
  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดการพิมพ์แบบไร้สายเมื่อเครื่องพิมพ์/MFP HP ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB:
  1. เสียบปลั๊กประเภท A (แบน) ของสาย USB กับ HP 1200w Accessory (1)
  2. เสียบปลั๊กประเภท B (กลม) ของสาย USB กับเครื่องพิมพ์/MFP HP (2)
  เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์/MFP HP กับคอมพิวเตอร์แล้ว
  ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปิดการพิมพ์แบบไร้สายจากเครื่องพิมพ์/MFP HP ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB เชื่อมต่อ
  การเชื่อมต่อ HP 1200w Accessory โดยใช้วิธีการกำหนดค่า USB เชื่อมต่อ ทำให้สามารถพิมพ์ได้ทั้งแบบโดยตรงและไร้สายจากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องพิมพ์/MFP HP
  1. ถอดปลั๊กประเภท B (กลม) ของสาย USB จากเครื่องพิมพ์/MFP HP (1) และเสียบปลั๊กเข้ากับ HP 1200w Accessory (2)
  2. เสียบปลั๊กประเภท A (แบน) ของสาย USB ที่สอง (ไม่ได้มากับผลิตภัณฑ์) เข้ากับ HP 1200w Accessory (3)
  3. เสียบปลั๊กประเภท B (กลม) ของสาย USB ที่สองเข้ากับพอร์ต USB บนเครื่องพิมพ์/MFP HP (4)
 6. ดูสถานะไฟบน HP 1200w Accessory เพื่อตรวจสอบว่าเครื่องทำงานถูกต้อง
  1. LED สถานะอุปกรณ์สีเขียว (ไกลสุดของตัวเชื่อมต่อ USB) บ่งบอกว่าอุปกรณ์พร้อมใช้งาน LED สถานะอุปกรณ์สีน้ำเงิน บ่งบอกว่า HP 1200w Accessory เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายหรือการเชื่อมต่อ HP wireless direct อื่นกำลังทำงานอยู่
  2. LED สถานะการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ (ใกล้ตัวเชื่อมต่อ USB ที่สุด) จะเป็นสีเขียวหากมีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์/MFP HP ที่สนับสนุน หรือไม่มีไฟหากไม่มีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์/MFP
   หาก LED สถานะการเชื่อมต่อเป็นสีแดง ให้ไปที่ www.hp.com/go/1200wSupport หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
 7. พิมพ์หน้าทดสอบเอง/การกำหนดค่าโดยกดปุ่มสั่งงานค้างไว้สองวินาที (ปุ่ม "มัลติฟังก์ชัน" จะอยู่ด้านข้าง HP 1200w Accessory ใต้ไฟแสดงสถานะ)
 8. ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไร้สายหรือคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย ตรวจสอบว่าเปิด wireless แล้ว (เลือกปุ่มเลือก Wi-Fi อยู่) การควบคุมนี้จะอยู่ในเมนู การตั้งค่า
 9. เชื่อมต่อชื่อเครือข่าย HP 1200w Accessory หรือ SSID ที่มีอยู่ในหน้าทดสอบเอง/การกำหนดค่า รูปแบบเริ่มต้นของ SSID คือ HP-Print-**-1200w Mobile Print ซึ่ง “**” หมายถึงที่อยู่ MAC สองหลักสุดท้ายของ HP 1200w Accessory (SSID เริ่มต้นอยู่บนสติ๊กเกอร์ที่แปะอยู่ด้านข้างของ HP 1200w Accessory)
  ซึ่งสร้างการเชื่อมต่อ HP wireless direct (เพียร์ทูเพียร์) LED สถานะอุปกรณ์เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินซึ่งบ่งบอกการเชื่อมต่อแบบไร้สาย หากอุปกรณ์ไร้สายสามารถพิมพ์ได้ คุณสามารถสั่งพิมพ์ไปยัง HP 1200w Accessory
    บันทึก
  เมื่อสร้างการเชื่อมต่อครั้งแรก HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory ที่ฝังในเว็บเซิร์ฟเวอร์ (EWS) จะเปิดตัวช่วยตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ระบุภาษาที่จะใช้ เลือกวิธีการตั้งค่า (ตามคู่มือหรือตั้งเอง) และกำหนดค่าขั้นต้น
  หากต้องการดูการตั้งค่าตัวช่วย กำหนดค่าให้ HP 1200w Accessory ทำงานบนเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) และตรวจสอบการเชื่อมต่อ โปรดดูกำหนดค่าและเชื่อมต่อ HP 1200w NFC/Wireless Mobile Print Accessory
ในการพิมพ์ด้วยอุปกรณ์ไร้สายต่างๆ โปรดดูวิธีการพิมพ์และอัปเดตซอฟต์แวร์ HP ePrint
การสนับสนุนและข้อมูลการแก้ไขปัญหา
สำหรับการสนับสนุนเพิ่มเติมและข้อมูลการแก้ปัญหา โปรดไปที่: www.hp.com/go/1200wSupport
หรือสแกนคิวอาร์โค้ดด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

ประเทศ: Flag ไทย