ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - นำกระดาษที่ติดออกจากใต้ฝาครอบด้านบนและในบริเวณการริจิสเตอร์

นำกระดาษที่ติดออกจากใต้ฝาครอบด้านบนและในบริเวณการริจิสเตอร์
ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการนำกระดาษที่ติดออกจากใต้ฝาครอบด้านบน เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
 1. เปิดถาด 1 และถอดฝาปิดตัวป้อนซองจดหมาย (หรือตัวป้อนซองจดหมายเสริม)
  รูปภาพ : ถอดฝาปิดตัวป้อนซองจดหมาย
 2. ยกสลักปลดฝาครอบด้านบนและเปิดฝาครอบด้านบน
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบด้านบน
 3. นำตลับผงหมึกออก
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออก
 4. ที่ด้านหน้าของลูกกลิ้งรีจีสเตรชัน ให้ยกแถบขนาดเล็กสีเขียวขึ้นเพื่อยกชิลด์ลูกกลิ้งพลาสติกขึ้น แล้วจึงดึงกระดาษที่ติดอยู่ออกมาตรงๆ
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 5. ที่ด้านหลังของลูกกลิ้ง ใช้แถบสีเขียวที่ยาวกว่าเพื่อยกชิลด์ที่เป็นโลหะขึ้น แล้วจึงดึงกระดาษที่ติดอยู่ออกมาตรงๆ
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 6. ติดตั้งตลับผงหมึกของ HP
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับผงหมึก
 7. ปิดฝาครอบด้านบน
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบด้านบน
 8. ใส่ฝาปิดตัวป้อนซองจดหมาย
  รูปภาพ : ใส่ฝาปิดตัวป้อนซองจดหมาย (หรือตัวป้อนซองจดหมายเสริม)

ประเทศ: Flag ไทย