ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - นำกระดาษที่ติดออกจากถาด 2, 3 หรือ 4

นำกระดาษที่ติดออกจากถาด 2, 3 หรือ 4

ข้อมูลต่อไปนี้จะอธิบายวิธีการนำกระดาษที่ติดออกจากถาด 2, 3 หรือ 4 เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด
บันทึก
วิธีการต่อไปนี้จะแสดงถาด 2 วิธีการนำกระดาษที่ติดออกจากถาด 3 และ 4 จะเหมือนกัน
 1. ดึงถาดออกจากผลิตภัณฑ์ด้วยการดึงและยกขึ้นเล็กน้อย
  รูปภาพ : ถอดถาด
 2. นำกระดาษที่ติดหรือเสียออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 3. ดึงกระดาษออกจากลูกกลิ้งของตัวป้อนกระดาษด้านในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 4. ใส่ถาดใหม่และปิด
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย