ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP Color LaserJet CM2320 MFP - รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาดของผลิตภัณฑ์
ขนาดเครื่องพิมพ์ พร้อมด้วยตลับผงหมึก
ผลิตภัณฑ์
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
น้ำหนัก
CM2320n
532 มม.
492 มม.
497 มม.
31.1 กก.
CM2320nf
532 มม.
492 มม.
497 มม.
31.1 กก.
CM2320fxi
532 มม.
492 มม.
497 มม.
31.1 กก.
ขนาดของเครื่องพิมพ์เมื่อเปิดฝา, ถาด และอุปกรณ์ป้อนกระดาษทั้งหมดจนสุด
เครื่องพิมพ์
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
CM2320n
760 มม.
807 มม.
497 มม.
CM2320nf
760 มม.
807 มม.
497 มม.
CM2320fxi
760 มม.
807 มม.
497 มม.
การสิ้นเปลืองพลังงาน ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง
การสิ้นเปลืองพลังงาน
การใช้กระแสไฟ (เฉลี่ย, เป็นวัตต์)1, 2, 3
ซีรี่ส์เครื่องพิมพ์4
กำลังพิมพ์
Ready (พร้อม)
พักเครื่อง
ปิด
HP Color LaserJet CM2320 MFP
460 W
27 W
9.2 W
0.5 W
1ค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้
2พลังงานที่ระบุในที่นี้เป็นค่าสูงสุดที่วัดได้สำหรับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นโดยใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน
3เวลาที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับโหมดพร้อมไปพักเครื่อง = 15 นาที
4ความเร็ว 20 ppm ขนาด A4 และ 21 ppm ขนาด Letter
ข้อกำหนดรายละเอียดด้านไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้าอินพุต 110 โวลต์: 100 ถึง 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 6 A
แรงดันไฟฟ้าอินพุต 220 โวลต์: 220 ถึง 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 3 A
  หมายเหตุ
ข้อกำหนดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ อย่าแปลงแรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ์
การส่งเสียงรบกวน
HP Color LaserJet CM2320 MFP1
ระดับพลังเสียง
ขณะพิมพ์ (20 ppm)
ขณะทำสำเนา (20 ppm)
Ready (พร้อม)
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
LWAd = 6.6 Bels (A) [66 dB(A)]
LWAd = 6.7 Bels (A) [67 dB(A)]
ไม่ได้ยิน
ระดับแรงดันเสียง - ตำแหน่งใกล้เคียง
ขณะพิมพ์ (20 ppm)
ขณะทำสำเนา (20 ppm)
Ready (พร้อม)
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
LpAm = 53 dB(A)
LpAm = 54 dB(A)
ไม่ได้ยิน
1ค่าเสียงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ค่าคอนฟิเกอเรชันที่ทดสอบ: HP Color LaserJet CM2320n, ขณะพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ที่ 20 ppm ในโหมดพิมพ์ด้านเดียว
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สภาพแวดล้อม
ค่าที่แนะนำ
ค่าที่สามารถใช้ได้
อุณหภูมิ
15° ถึง 27°C
15° ถึง 30°C
ความชื้นสัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์ 20% ถึง 70% (RH)
ความชื้นสัมพัทธ์ 10% ถึง 80%
ระดับความสูง
ไม่มีข้อมูล
0 ถึง 2743 ม.

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย