ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - เปลี่ยน DIMM หน่วยความจำ

บทนำ
เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการถอดและเปลี่ยนหน่วยความจำ Dual-Inline Memory Module (DIMM)
ก่อนการบริการ
 • ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนชุดที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วไปที่ www.hp.com/buy/parts เพื่อสั่งซื้อชุด
  หมายเลขชิ้นส่วนชุด DIMM
  B3G85-67909
  ขุด DIMM หน่วยความจำ 2GB พร้อมคู่มือคำแนะนำ
  B3G85-67910
  ขุด DIMM หน่วยความจำ 1GB พร้อมคู่มือคำแนะนำ
เครื่องมือที่จำเป็น
 • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการติดตั้งชุดนี้
  หมายเหตุ
เครื่องพิมพ์นี้มีส่วนประกอบที่อาจเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) ได้ ในการลดโอกาสเกิดความเสียหายจาก ESD ให้วางเครื่องพิมพ์บนแผ่นรอง ESD (หากมี) และสวมสายรัดข้อมือ ESD ที่เชื่อมต่อกับพื้นผิวที่ต่อสายดิน หากไม่มีเวิร์กสเตชัน ESD หรือแผ่นรอง ให้ป้องกันตัวคุณเองจากไฟดูดโดยแตะโครงสร้างที่เป็นแผ่นเหล็กก่อนแตะชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
ขั้นตอนที่ 1: ถอดฟอร์แมตเตอร์
 1. ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ปิดเครื่องพิมพ์
  2. ถอดสายไฟ
     คำเตือน
   เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่อง ให้ปิดเครื่อง รอ 30 วินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงเครื่อง
  3. ถอดสายเคเบิลและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับฟอร์แมตเตอร์
 2. คลายตะปูควงสองตัวบนฟอร์แมตเตอร์
  รูปภาพ : ถอดฟอร์แมตเตอร์
 3. เลื่อนฟอร์แมตเตอร์ออกจากเครื่องในแนวตรงเพื่อถอด
  รูปภาพ : ถอดฟอร์แมตเตอร์
ขั้นตอนที่ 2: ถอด DIMM หน่วยความจำ
  หมายเหตุ
ชุดที่ไวต่อ ESD
 1. ปลดตัวหนีบทั้งสอง
  รูปภาพ : ปลดคลิปสองตัว
 2. หมุน DIMM ขึ้นด้านบน (หมายเลข 1) แล้วถอด (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : ถอด DIMM
ขั้นตอนที่ 3: นำ DIMM สำรองออกจากกล่อง
นำชุดสำรองออกจากบรรจุภัณฑ์
  หมายเหตุ
ชุดที่ไวต่อ ESD
  บันทึก
HP ขอแนะนำให้ทิ้งชุดที่ชำรุดอย่างมีความรับผิดชอบ
รูปภาพ : ภาพประกอบรีไซเคิลและนำออกจากกล่อง
ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้ง DIMM หน่วยความจำอีกครั้ง
  หมายเหตุ
ชุดที่ไวต่อ ESD
 1. ใส่ DIMM อย่างระมัดระวังในแนวเอียงลงในตัวยึดในฟอร์แมตเตอร์
    บันทึก
  จัดตำแหน่ง DIMM ให้ช่องที่ DIMM ตรงกับแท็บในตัวยึด
  รูปภาพ : ใส่ DIMM ลงในตัวยึด
 2. หมุน DIMM ตามทิศทางของลูกศรเพื่อติดตั้ง
  รูปภาพ : ติดตั้ง DIMM
 3. เมื่อติดตั้ง DIMM แล้ว ตรวจสอบว่าคลิปยึดที่ด้านขวาและซ้ายของ DIMM เข้าที่แล้ว
  รูปภาพ : ตรวจสอบว่าคลิปยึดเข้าที่แล้ว
ขั้นตอนที่ 5: ติดตั้งฟอร์แมตเตอร์
  หมายเหตุ
ชุดที่ไวต่อ ESD
 1. ปรับตำแหน่งฟอร์แมตเตอร์ด้วยตัวกั้นที่ด้านบนและด้านล่างของกล่องฟอร์แมตเตอร์ และกดฟอร์แมตเตอร์ลงในช่องเสียบจนกว่าจะเข้าที่
  รูปภาพ : ปรับตำแหน่งฟอร์แมตเตอร์ให้ตรงกับตัวกั้น และดันฟอร์แมตเตอร์เข้าไปในช่อง
 2. ขันตะปูควงสองตัวด้วยนิ้ว
  รูปภาพ : ขันตะปูควงสองตัว
ขั้นตอนที่ 6: ทดสอบการติดตั้ง
 1. ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดกับฟอร์แมตเตอร์
  2. เสียบสายไฟ
 2. เปิดเครื่องพิมพ์
    บันทึก
  หากเครื่องพิมพ์ไม่เริ่มต้นเมื่อเปิดเครื่อง ให้ตรวจสอบว่าติดตั้ง DIMM หน่วยความจำอย่างถูกต้อง
  ในการตรวจสอบว่าติดตั้งฟอร์แมตเตอร์อย่างถูกต้องแล้ว ให้ตรวจดูการทำงานต่อไปนี้ของ LED บนฟอร์แมตเตอร์:
  • ไฟ Heartbeat LED (หมายเลข 1) สว่างหากฟอร์แมตเตอร์ทำงานอย่างถูกต้อง
   • ขณะเครื่องพิมพ์เริ่มต้นการทำงาน ไฟ Heartbeat LED สว่างเป็นสีแดงประมาณหนึ่งวินาที แล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวประมาณยี่สิบวินาที
   • หลังจากขั้นตอนเริ่มต้นการทำงานเสร็จสมบูรณ์ ไฟ Heartbeat LED จะกะพริบอย่างต่อเนื่องหากเครื่องพิมพ์ทำงานอย่างถูกต้อง
  • ไฟ LED การเชื่อมต่อ (หมายเลข 2) แสดงว่าฟอร์แมตเตอร์ติดตั้งเข้าที่แล้ว ซึ่งจะสว่างเป็นสีเขียวเมื่อเปิดเครื่องพิมพ์ และจะยังเป็นสีเขียวหากติดตั้งฟอร์แมตเตอร์เข้าที่อย่างถูกต้อง
  หากไฟ LED ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ให้ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดฟอร์แมตเตอร์ แล้วติดตั้งอีกครั้ง (ตรวจสอบว่าติดตั้งฟอร์แมตเตอร์เข้าที่ก่อนขันตะปูควง)
  รูปภาพ : ตรวจสอบว่าฟอร์แมตเตอร์ทำงาน

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย