ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ยินดีต้อนรับลูกค้าเครื่องพิมพ์Samsung(ซัมซุง)

  ต้องการการความช่วยเหลือและบริการสำหรับเครื่องพิมพ์ Samsung(ซัมซุง) ของคุณหรือไม่?  HP ช่วยคุณได้! เรียนรู้เพิ่มเติม

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - เปลี่ยนหน่วยความจำโซลิดสเตท (SSM)

บทนำ
เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการถอดและเปลี่ยน SSM
ก่อนการบริการ
 • ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนชุดที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วไปที่ www.hp.com/buy/parts เพื่อสั่งซื้อชุด
  หมายเลขชิ้นส่วนชุดฟอร์แมตเตอร์
  B3G84-67907
  ขุด SSM พร้อมคู่มือคำแนะนำ
เครื่องมือที่จำเป็น
 • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการติดตั้งชุดนี้
  หมายเหตุ
เครื่องพิมพ์นี้มีส่วนประกอบที่อาจเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) ได้ ในการลดโอกาสเกิดความเสียหายจาก ESD ให้วางเครื่องพิมพ์บนแผ่นรอง ESD (หากมี) และสวมสายรัดข้อมือ ESD ที่เชื่อมต่อกับพื้นผิวที่ต่อสายดิน หากไม่มีเวิร์กสเตชัน ESD หรือแผ่นรอง ให้ป้องกันตัวคุณเองจากไฟดูดโดยแตะโครงสร้างที่เป็นแผ่นเหล็กก่อนแตะชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
  บันทึก
ห้ามเปลี่ยนฟอร์แมตเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม DC และหน่วยความจำโซลิดสเตทพร้อมกันระหว่างการบริการเครื่องพิมพ์เครื่องเดียว เพราะอาจทำเครื่องพิมพ์ไม่เสถียรหรือใช้งานไม่ได้
ขั้นตอนที่ 1: ถอดฟอร์แมตเตอร์
 1. ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ปิดเครื่องพิมพ์
  2. ถอดสายไฟ
     คำเตือน
   เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่อง ให้ปิดเครื่อง รอ 30 วินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงเครื่อง
  3. ถอดสายเคเบิลและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับฟอร์แมตเตอร์
 2. คลายตะปูควงสองตัวบนฟอร์แมตเตอร์
  รูปภาพ : ถอดฟอร์แมตเตอร์
 3. เลื่อนฟอร์แมตเตอร์ออกจากเครื่องในแนวตรงเพื่อถอด
  รูปภาพ : ถอดฟอร์แมตเตอร์
ขั้นตอนที่ 2: ถอดหน่วยความจำโซลิดสเตท (SSM)
ค้นหาหน่วยความจำโซลิดสเตท (SSM)
รูปภาพ : ค้นหาฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
  หมายเหตุ
ชุดที่ไวต่อ ESD
 1. หมุนคลิปยึดเพื่อปลด
  รูปภาพ : ปลดคลิป
 2. ยกคลิปยึดขึ้นเพื่อถอด
  รูปภาพ : ถอดคลิป
 3. เลื่อน SSM ออกจากขั้วต่อเพื่อถอด
  รูปภาพ : ถอด SSM
ขั้นตอนที่ 3: นำ SSM สำรองออกจากกล่อง
นำชุดสำรองออกจากบรรจุภัณฑ์
  บันทึก
HP ขอแนะนำให้ทิ้งชุดที่ชำรุดอย่างมีความรับผิดชอบ
รูปภาพ : ภาพประกอบรีไซเคิลและนำออกจากกล่อง
ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้ง SSM
  หมายเหตุ
ชุดที่ไวต่อ ESD
 1. จัดตำแหน่ง SSM บนฟอร์แมตเตอร์ แล้วเลื่อน SSM ตามทิศทางของลูกศรเพื่อติดตั้ง
  รูปภาพ : ติดตั้ง SSM
 2. จัดตำแหน่งคลิปยึด (หมายเลข 1) ในช่อง (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : ติดตั้งคลิปยึด
 3. หมุนคลิปยึดเพื่อล็อค
  รูปภาพ : หมุนตัวยึด
ขั้นตอนที่ 5: ติดตั้งฟอร์แมตเตอร์
  หมายเหตุ
ชุดที่ไวต่อ ESD
 1. ปรับตำแหน่งฟอร์แมตเตอร์ด้วยตัวกั้นที่ด้านบนและด้านล่างของกล่องฟอร์แมตเตอร์ และกดฟอร์แมตเตอร์ลงในช่องเสียบจนกว่าจะเข้าที่
  รูปภาพ : ปรับตำแหน่งฟอร์แมตเตอร์ให้ตรงกับตัวกั้น และดันฟอร์แมตเตอร์เข้าไปในช่อง
 2. ขันตะปูควงสองตัวด้วยนิ้ว
  รูปภาพ : ขันตะปูควงสองตัว
ขั้นตอนที่ 6: ทดสอบการติดตั้ง
 1. ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดกับฟอร์แมตเตอร์
  2. เสียบสายไฟ
 2. เปิดเครื่องพิมพ์
  ในการตรวจสอบว่าติดตั้งฟอร์แมตเตอร์อย่างถูกต้องแล้ว ให้ตรวจดูการทำงานต่อไปนี้ของ LED การเชื่อมต่อบนฟอร์แมตเตอร์
  • ไฟ LED การเชื่อมต่อ (หมายเลข 1) แสดงว่าฟอร์แมตเตอร์ติดตั้งเข้าที่แล้ว ซึ่งจะสว่างเป็นสีเขียวเมื่อเปิดเครื่องพิมพ์ และจะยังเป็นสีเขียวหากติดตั้งฟอร์แมตเตอร์เข้าที่อย่างถูกต้อง
  หากไฟ LED ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ให้ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดฟอร์แมตเตอร์ แล้วติดตั้งอีกครั้ง (ตรวจสอบว่าติดตั้งฟอร์แมตเตอร์เข้าที่ก่อนขันตะปูควง)
  รูปภาพ : ตรวจสอบไฟ LED ฟอร์แมตเตอร์
ขั้นตอนที่ 7: ติดตั้งเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์อีกครั้ง
 1. ปิดเครื่องพิมพ์
 2. ทำตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:
  • สำหรับในสหรัฐอเมริกา ให้ไปที่ www.hp.com/support/ljMFPM630
   1. เลือก Drivers, Software, and Firmware แล้วเลือก Cross operating system (BIOS, Firmware, Diagnostics, etc.)
   2. ค้นหาการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ แล้วเลือก Download
  • สำหรับนอกสหรัฐอเมริกา ให้ไปที่ www.hp.com/support
   1. เลือกประเทศ/พื้นที่ของคุณ
   2. เลือก Product Support & Troubleshooting
   3. ป้อนชื่อเครื่องพิมพ์ แล้วเลือก Search เลือก Drivers, Software, and Firmware แล้วเลือก Cross operating system (BIOS, Firmware, Diagnostics, etc.)
   4. ค้นหาการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ แล้วเลือก Download
 3. คัดลอกไฟล์อัปเกรดเฟิร์มแวร์ไปยังไดเรคทอรีหลักของแฟลชไดรฟ์ USB ไฟล์อัปเกรดเฟิร์มแวร์มีนามสกุล .bdl
 4. เสียบแฟลชไดรฟ์ USB เข้ากับพอร์ต USB ที่แผงควบคุมของเครื่องพิมพ์
 5. เปิดเครื่องพิมพ์
 6. ข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้นที่แผงควบคุม: Error: 99.09.63 Incorrect Disk (ข้อผิดพลาด: 99.09.63 ดิสก์ไม่ถูกต้อง) แตะปุ่ม ตกลง เพื่อดำเนินการต่อ
 7. รอให้เมนู Pre-Boot (พรีบูต) ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแผงควบคุม แล้วแตะปุ่มลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่ 3 Administrator (3 ผู้ดูแลระบบ) แตะปุ่ม OK เพื่อเลือก
 8. แตะปุ่มลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่ 6 Manage Disk (6 จัดการดิสก์) แตะปุ่ม OK เพื่อเลือก
 9. แตะปุ่มลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่ + 6 Boot Device (+6 อุปกรณ์บูต) แตะปุ่ม OK เพื่อเลือก
 10. แตะปุ่มลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่ 2 Erase / Unlock (2 ลบ / ปลดล็อค) แตะปุ่ม OK เพื่อเลือก
 11. ข้อความ Proceed with Requested Action จะปรากฏขึ้น แตะปุ่ม OK เพื่อเลือก
 12. แตะปุ่มย้อนกลับ เพื่อกลับไปที่หน้าจอหลักของเมนู Pre-Boot (พรีบูต)
 13. แตะปุ่มลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่ 3 Administrator (3 ผู้ดูแลระบบ) แตะปุ่ม OK เพื่อเลือก
 14. แตะปุ่มลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่ 1 Download (1 ดาวน์โหลด) แตะปุ่ม OK เพื่อเลือก
 15. แตะปุ่มลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่ 3 USB Thumbdrive (3 ทัมบ์ไดรฟ์ USB) แตะปุ่ม OK เพื่อเลือก
 16. ไฟล์ .bdl หลายไฟล์จะปรากฏขึ้น แตะปุ่มลูกศรลง เพื่อเลื่อนไปที่ไฟล์อัปเกรดเฟิร์มแวร์ที่ดาวน์โหลดก่อนหน้านี้ แตะปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อเลือก
 17. รอระหว่างการถ่ายโอนไฟล์ เมื่อถ่ายโอนเสร็จเรียบร้อย ข้อความ Complete (เสร็จสมบูรณ์) จะปรากฏบนหน้าจอ
 18. ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดแฟลชไดรฟ์ USB แล้วเปิดเครื่องพิมพ์ รอขณะที่เครื่องพิมพ์เริ่มต้น หากการอัปเกรดไม่สำเร็จ ให้ลองส่งไฟล์อัปเกรดเฟิร์มแวร์อีกครั้ง
    บันทึก
  หากการอัปเกรดล้มเหลวอีก ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน HP ที่ www.hp.com/support/ljMFPM630

ประเทศ: Flag ไทย