ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - เปลี่ยนฟอร์แมตเตอร์

บทนำ
เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการถอดและเปลี่ยนฟอร์แมตเตอร์
ในการเปลี่ยนฟอร์แมตเตอร์ ให้ถอดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหน่วยความจำโซลิดสเตท (SSM), DIMM และชุดวงจรพิมพ์ (PCA) โทรสาร (หากติดตั้ง) ออกจากฟอร์แมตเตอร์ที่ชำรุด แล้วติดตั้งในฟอร์แมตเตอร์สำรอง
ก่อนการบริการ
 • ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนชุดที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วไปที่ www.hp.com/buy/parts เพื่อสั่งซื้อชุด
  หมายเลขชิ้นส่วนชุดฟอร์แมตเตอร์
  B3G85-67901
  ชุดฟอร์แมตเตอร์พร้อมคู่มือคำแนะนำ
  B3G85-67902 (จีน/อินเดีย)
  ชุดฟอร์แมตเตอร์พร้อมคู่มือคำแนะนำ (จีน/อินเดีย)
เครื่องมือที่จำเป็น
 • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการติดตั้งชุดนี้
  หมายเหตุ
เครื่องพิมพ์นี้มีส่วนประกอบที่อาจเสียหายจากการคายประจุไฟฟ้าสถิต (ESD) ได้ ในการลดโอกาสเกิดความเสียหายจาก ESD ให้วางเครื่องพิมพ์บนแผ่นรอง ESD (หากมี) และสวมสายรัดข้อมือ ESD ที่เชื่อมต่อกับพื้นผิวที่ต่อสายดิน หากไม่มีเวิร์กสเตชัน ESD หรือแผ่นรอง ให้ป้องกันตัวคุณเองจากไฟดูดโดยแตะโครงสร้างที่เป็นแผ่นเหล็กก่อนแตะชิ้นส่วนที่ไวต่อ ESD
  บันทึก
ห้ามเปลี่ยนฟอร์แมตเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม DC และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์/หน่วยความจำโซลิดสเตทพร้อมกันระหว่างการบริการเครื่องเดียว เพราะอาจทำเครื่องพิมพ์ไม่เสถียรหรือใช้งานไม่ได้
ขั้นตอนที่ 1: ถอดฟอร์แมตเตอร์
 1. ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ปิดเครื่องพิมพ์
  2. ถอดสายไฟ
     คำเตือน
   เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่อง ให้ปิดเครื่อง รอ 30 วินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงเครื่อง
  3. ถอดสายเคเบิลและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับฟอร์แมตเตอร์
 2. คลายตะปูควงสองตัวบนฟอร์แมตเตอร์
  รูปภาพ : ถอดฟอร์แมตเตอร์
 3. เลื่อนฟอร์แมตเตอร์ออกจากเครื่องในแนวตรงเพื่อถอด
  รูปภาพ : ถอดฟอร์แมตเตอร์
ขั้นตอนที่ 2: ถอดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) หรือหน่วยความจำโซลิดสเตท (SSM)
ระบุประเภทส่วนประกอบ
 • ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) โปรดดู ถอด HDD
  รูปภาพ : ระบุ HDD
 • หน่วยความจำโซลิดสเตท (SSM) โปรดดู ถอด SSM
  รูปภาพ : ระบุ SSM
ถอด HDD
  หมายเหตุ
ชุดที่ไวต่อ ESD
 1. ดันก้านล็อค (หมายเลข 1) ไปทาง HDD ค้างไว้เพื่อปลด แล้วเลื่อนกรอบ HDD พลาสติกสีดำในทิศทางตามลูกศร (หมายเลข 2) เพื่อถอด HDD
  รูปภาพ : ถอด HDD
ถอด SSM
  หมายเหตุ
ชุดที่ไวต่อ ESD
 1. หมุนคลิปยึดเพื่อปลด
  รูปภาพ : ปลดคลิป
 2. ยกคลิปยึดขึ้นเพื่อถอด
  รูปภาพ : ถอดคลิป
 3. เลื่อน SSM ออกจากขั้วต่อเพื่อถอด
  รูปภาพ : ถอด SSM
ขั้นตอนที่ 3: ถอด DIMM
  หมายเหตุ
ชุดที่ไวต่อ ESD
 1. ปลดตัวหนีบทั้งสอง
  รูปภาพ : ปลดคลิปสองตัว
 2. หมุน DIMM ขึ้นด้านบน (หมายเลข 1) แล้วถอด (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : ถอด DIMM
ขั้นตอนที่ 4: ถอด PCA โทรสาร
  หมายเหตุ
ชุดที่ไวต่อ ESD
  บันทึก
หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่มี PCA โทรสาร ให้ไปที่ ขั้นตอนที่ 5: นำฟอร์แมตเตอร์สำรองออกจากกล่อง
 1. ค้นหา PCA โทรสารที่ติดตั้งในฟอร์แมตเตอร์
  รูปภาพ : ค้นหา PCA โทรสาร
 2. หมุนปลายขั้วต่อ (ออกจากพอร์ตโทรศัพท์) ของ PCA โทรสารขึ้นและดึงออกจากฟอร์แมตเตอร์เพื่อปลดออก
  รูปภาพ : ปลดปลายขั้วต่อของ PCA โทรสาร
 3. ถอด PCA โทรสารออกจากตัวยึดฟอร์แมตเตอร์อย่างระมัดระวัง
    บันทึก
  วางชิ้นส่วนนี้ไว้ โดยจะติดตั้งในฟอร์แมตเตอร์สำรอง
  รูปภาพ : ถอด PCA โทรสาร
ขั้นตอนที่ 5: นำฟอร์แมตเตอร์สำรองออกจากกล่อง
นำชุดสำรองออกจากบรรจุภัณฑ์
  หมายเหตุ
ชุดที่ไวต่อ ESD
  บันทึก
HP ขอแนะนำให้ทิ้งชุดที่ชำรุดอย่างมีความรับผิดชอบ
ห้ามทิ้ง HDD หรือ SSM, DIMM หรือ PCA โทรสาร (รุ่นโทรสารเท่านั้น) ที่ถอดก่อนหน้านี้
รีไซเคิลและนำออกจากกล่อง
รูปภาพ : รีไซเคิลและนำออกจากกล่อง
ขั้นตอนที่ 6: ติดตั้ง HDD หรือ SSM
  หมายเหตุ
ชุดที่ไวต่อ ESD
 1. ในการติดตั้ง HDD ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. หากติดตั้งแผ่นโฟมที่ด้านหลังของ HDD ให้กดลงที่มุมด้านขั้วต่อของ HDD และที่ก้านล็อคเพื่อกดโฟม
     หมายเหตุ
   ห้ามกดลงที่กลาง HDD
     บันทึก
   หากไม่มีการติดตั้งแผ่นโฟมที่ด้านหลังของ HDD ให้ข้ามขั้นตอนนี้
   รูปภาพ : กด HDD ลง
  2. เลื่อน HDD เข้าไปในขั้วต่อบนฟอร์แมตเตอร์
     บันทึก
   หากติดตั้งแผ่นโฟมที่ด้านหลังของ HDD ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกดมากพอที่จะให้ HDD เลื่อนเข้าไปในขั้วต่อได้ง่าย และก้านล็อคเข้าที่ลงในช่องบนฟอร์แมตเตอร์
   รูปภาพ : ติดตั้งกรอบ HDD พลาสติกสีดำ
  3. เมื่อติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว ก้านล็อค HDD (หมายเลข 1) และขั้วต่อ (หมายเลข 2) จะยึดแน่น ตรวจสอบว่าก้านล็อคป้องกันไม่ให้ HDD เคลื่อนที่ และ HDD เข้าที่ในขั้วต่อจนสุดแล้ว
   รูปภาพ : ตรวจสอบว่า HDD แบนราบไปกับฟอร์แมตเตอร์
 2. ในการติดตั้ง SSM ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เลื่อน SSM ตามทิศทางของลูกศรเพื่อติดตั้ง
   รูปภาพ : ติดตั้ง SSM
  2. จัดตำแหน่งคลิปยึด (หมายเลข 1) ในช่อง (หมายเลข 2)
   รูปภาพ : ติดตั้งคลิปยึด
  3. หมุนคลิปยึดเพื่อล็อค
   รูปภาพ : หมุนตัวยึด
ขั้นตอนที่ 7: ติดตั้ง DIMM
  หมายเหตุ
ชุดที่ไวต่อ ESD
 1. ใส่ DIMM อย่างระมัดระวังในแนวเอียงลงในตัวยึดในฟอร์แมตเตอร์
    บันทึก
  จัดตำแหน่ง DIMM ให้ช่องที่ DIMM ตรงกับแท็บในตัวยึด
  รูปภาพ : ใส่ DIMM ลงในตัวยึด
 2. หมุน DIMM ตามทิศทางของลูกศรเพื่อติดตั้ง
  รูปภาพ : ติดตั้ง DIMM
 3. เมื่อติดตั้ง DIMM แล้ว ตรวจสอบว่าคลิปยึดที่ด้านขวาและซ้ายของ DIMM เข้าที่แล้ว
  รูปภาพ : ตรวจสอบว่าคลิปยึดเข้าที่แล้ว
ขั้นตอนที่ 8: ติดตั้ง PCA โทรสาร
  หมายเหตุ
ชุดที่ไวต่อ ESD
  บันทึก
หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่มี PCA โทรสาร ให้ไปที่ ขั้นตอนที่ 9: ติดตั้งฟอร์แมตเตอร์
 1. ใส่พอร์ตโทรสารของ PCA โทรสารลงในตัวยึดในฟอร์แมตเตอร์
  รูปภาพ : ใส่พอร์ตโทรสารลงในตัวยึด
 2. หมุนปลายขั้วต่อของ PCA โทรสารตามทิศทางของลูกศรเพื่อติดตั้ง
  รูปภาพ : ติดตั้ง PCA โทรสาร
ขั้นตอนที่ 9: ติดตั้งฟอร์แมตเตอร์
  หมายเหตุ
ชุดที่ไวต่อ ESD
 1. ปรับตำแหน่งฟอร์แมตเตอร์ด้วยตัวกั้นที่ด้านบนและด้านล่างของกล่องฟอร์แมตเตอร์ และกดฟอร์แมตเตอร์ลงในช่องเสียบจนกว่าจะเข้าที่
  รูปภาพ : ปรับตำแหน่งฟอร์แมตเตอร์ให้ตรงกับตัวกั้น และดันฟอร์แมตเตอร์เข้าไปในช่อง
 2. ขันตะปูควงสองตัวด้วยนิ้ว
  รูปภาพ : ขันตะปูควงสองตัว
ขั้นตอนที่ 10: ทดสอบการติดตั้ง
 1. ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. เชื่อมต่อสายเคเบิลทั้งหมดกับฟอร์แมตเตอร์
  2. เสียบสายไฟ
 2. เปิดเครื่องพิมพ์
    บันทึก
  หากเครื่องพิมพ์ไม่เริ่มต้นเมื่อเปิดเครื่อง ให้ตรวจสอบว่าติดตั้ง DIMM หน่วยความจำอย่างถูกต้อง
  ในการตรวจสอบว่าติดตั้งฟอร์แมตเตอร์อย่างถูกต้องแล้ว ให้ตรวจดูการทำงานต่อไปนี้ของ LED บนฟอร์แมตเตอร์:
  • ไฟ Heartbeat LED (หมายเลข 1) สว่างหากฟอร์แมตเตอร์ทำงานอย่างถูกต้อง
   • ขณะเครื่องพิมพ์เริ่มต้นการทำงาน ไฟ Heartbeat LED สว่างเป็นสีแดงประมาณหนึ่งวินาที แล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวประมาณยี่สิบวินาที
   • หลังจากขั้นตอนเริ่มต้นการทำงานเสร็จสมบูรณ์ ไฟ Heartbeat LED จะกะพริบอย่างต่อเนื่องหากเครื่องพิมพ์ทำงานอย่างถูกต้อง
  • ไฟ LED การเชื่อมต่อ (หมายเลข 2) แสดงว่าฟอร์แมตเตอร์ติดตั้งเข้าที่แล้ว ซึ่งจะสว่างเป็นสีเขียวเมื่อเปิดเครื่องพิมพ์ และจะยังเป็นสีเขียวหากติดตั้งฟอร์แมตเตอร์เข้าที่อย่างถูกต้อง
  หากไฟ LED ไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ให้ปิดเครื่องพิมพ์ ถอดฟอร์แมตเตอร์ แล้วติดตั้งอีกครั้ง (ตรวจสอบว่าติดตั้งฟอร์แมตเตอร์เข้าที่ก่อนขันตะปูควง)
  รูปภาพ : ตรวจสอบว่าฟอร์แมตเตอร์ทำงาน

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย