ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - เปลี่ยนอุปกรณ์เสริมสองด้าน

บทนำ

เอกสารชุดนี้ประกอบด้วยขั้นตอนในการถอดและเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมพิมพ์สองด้าน
ก่อนการบริการ
 • ใช้ตารางด้านล่างเพื่อระบุหมายเลขชิ้นส่วนชุดที่ถูกต้องสำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ แล้วไปที่ www.hp.com/buy/parts เพื่อสั่งซื้อชุด
  หมายเลขชิ้นส่วนอุปกรณ์เสริมพิมพ์สองด้าน
  B3G84-67903
  ชุดอุปกรณ์เสริมพิมพ์สองด้านพร้อมคู่มือคำแนะนำ
 • ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  • ปิดเครื่องพิมพ์
  • ถอดสายไฟ
     คำเตือน
   เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของเครื่อง ให้ปิดเครื่อง รอ 30 วินาที แล้วถอดสายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงเครื่อง
เครื่องมือที่จำเป็น
 • ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการติดตั้งชุดนี้

ขั้นตอนที่ 1: ถอดถาดกระดาษออกและชุดฐานถาดหรือเมล์บอกซ์การเย็บเล่ม

 1. ทำตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:
  1. M630dn และ M630f: เลื่อนฐานถาดออกจากเครื่อง (หมายเลข 1) จนสุด ยกชุดขึ้นเล็กน้อยเพื่อปลดข้างรางสไลด์ (หมายเลข 2) แล้วถอดชุด (หมายเลข 3)
   รูปภาพ : ถอดถาดกระดาษออก
  2. M630z: กดสลัก (หมายเลข 1) ดึงเมล์บอกซ์การเย็บเล่มออกจากเครื่องพิมพ์ (หมายเลข 2) ถอดสายเคเบิลเชื่อมต่อ (หมายเลข 3) แล้วถอดเมล์บอกซ์การเย็บเล่ม (หมายเลข 4)
   รูปภาพ : ถอดเมล์บอกซ์การเย็บเล่ม

ขั้นตอนที่ 2: ถอดอุปกรณ์เสริมสองด้าน

 1. เลื่อนชุดพิมพ์สองด้านออกจากเครื่อง ยกชุดขึ้นเล็กน้อยเพื่อปลดรางสไลด์ แล้วถอด
  บันทึก
  ค้นหาอุปกรณ์พิมพ์สองด้านที่ด้านซ้ายของเครื่อง
  รูปภาพ : ถอดอุปกรณ์เสริมสองด้าน

ขั้นตอนที่ 3: นำอุปกรณ์เสริมพิมพ์สองด้านสำรองออกจากกล่อง

นำชุดสำรองออกจากบรรจุภัณฑ์
บันทึก
HP ขอแนะนำให้ทิ้งชุดอย่างมีความรับผิดชอบ
รูปภาพ : ภาพประกอบรีไซเคิลและนำออกจากกล่อง

ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งอุปกรณ์เสริมสองด้าน

 1. จัดตำแหน่งชุดพิมพ์สองด้านในเครื่องโดยเอียงเล็กน้อย ยึดรางสไลด์ แล้วเลื่อนชุดพิมพ์สองด้านเข้าไปในเครื่องจนสุดเพื่อติดตั้ง
  บันทึก
  ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เสริมพิมพ์สองด้านติดตั้งเข้าที่แล้ว
  บันทึก
  หลังจากการบริการ ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดอีกครั้งเพื่อให้เครื่องตรวจหาอุปกรณ์เสริมพิมพ์สองด้านที่ติดตั้ง
  รูปภาพ : ติดตั้งอุปกรณ์เสริมสองด้าน

ขั้นตอนที่ 5: ติดตั้งถาดกระดาษออกและชุดฐานถาดหรือเมล์บอกซ์การเย็บเล่ม

 1. ทำตามข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:
  1. M630dn และ M630f: จัดตำแหน่งชุดในแนวเอียงลงในเครื่อง (หมายเลข 1) กดชุดให้เข้าที่ (หมายเลข 2) ขณะยึดรางสไลด์ (หมายเลข 3) แล้วเลื่อนฐานถาดเข้าไปในเครื่อง
   รูปภาพ : ติดตั้งถาดกระดาษออก
  2. M630z: จัดตำแหน่งชุดในแนวเอียงลงในเครื่อง (หมายเลข 1) กดชุดให้เข้าที่ (หมายเลข 2) ขณะยึดรางสไลด์ (หมายเลข 3) เชื่อมต่อสายเคเบิลเชื่อมต่อ (หมายเลข 4) แล้วเลื่อนเมล์บอกซ์การเย็บเล่ม (หมายเลข 5) เข้าไปในเครื่อง
   บันทึก
   หลังจากการบริการ ให้ปิดเครื่องแล้วเปิดอีกครั้งเพื่อให้เครื่องตรวจหาเมล์บอกซ์การเย็บเล่มที่ติดตั้ง
   รูปภาพ : ติดตั้งเมล์บอกซ์การเย็บเล่ม

ขั้นตอนที่ 6: เปิดเครื่องพิมพ์

หลังการบริการ
 • ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  • เชื่อมต่อสายไฟ
  • เปิดเครื่องพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย