ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise MFP M630 - เปลี่ยนตลับผงหมึก

บทนำ

เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และรวมถึงคำแนะนำในการเปลี่ยน

ข้อมูลตลับผงหมึก

มพ์ต่อได้โดยใช้ตลับหมึกปัจจุบันจนกว่าการเกลี่ยผงหมึกจะไม่สามารถให้คุณภาพการพิมพ์ที่ยอมรับได้อีกต่อไป ในการเกลี่ยผงหมึก ให้ถอดตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์ และเขย่าตลับหมึกเบาๆ ไปด้านหน้าและด้านหลังตามแกนแนวนอน สำหรับภาพกราฟิก ให้ดูคำแนะนำการเปลี่ยนตลับหมึก ใส่ตลับผงหมึกเข้าไปในเครื่องพิมพ์อีกครั้งและปิดฝา
ในการสั่งซื้อตลับหมึกหรือตรวจสอบความเข้ากันได้ของตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ HP SureSupply ที่ www.hp.com/go/suresupply เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าและตรวจสอบว่าประเทศ/พื้นที่ถูกต้อง
ความจุ
หมายเลขตลับหมึก
หมายเลขชิ้นส่วน
ตลับผงหมึกสีดำ HP 81A Original LaserJet
81A
CF281A
ตลับผงหมึกสีดำ HP 81X High Yield Original LaserJet
81X
CF281X
บันทึก
ตลับผงหมึก High Yield มีผงหมึกมากกว่าตลับหมึกมาตรฐานสำหรับจำนวนหน้ามากขึ้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.hp.com/go/learnaboutsupplies
ห้ามนำตลับผงหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์จนกว่าจะถึงเวลาเปลี่ยน
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้ตลับหมึกพิมพ์ถูกแสงเกิน 2-3 นาที หากต้องถอดตลับผงหมึกออกจากเครื่องพิมพ์เป็นระยะเวลานาน ให้คลุมดรัมส่งภาพสีเขียวไว้
ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงส่วนประกอบตลับผงหมึก
  รูปภาพ : ส่วนประกอบตลับผงหมึก
 1. ชิลด์พลาสติก
 2. ชิพหน่วยความจำ
 3. เทปปิดผนึก
 4. ดรัมส่งภาพห้ามสัมผัสดรัมส่งภาพ รอยนิ้วมืออาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ได้
  หมายเหตุ
หากผงหมึกเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าของคุณ ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดออกและซักเสื้อผ้าในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
บันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลตลับผงหมึกที่ใช้แล้วอยู่ในกล่องตลับผงหมึก

ถอดและเปลี่ยนตลับหมึก

 1. ดึงก้านปลดฝาด้านบนเพื่อเปิดฝาด้านบน
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบด้านบน
 2. จับที่ตัวจับของตลับผงหมึกที่ใช้แล้ว และดึงออกมา
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออก
 3. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากถุงป้องกัน เก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดไว้สำหรับการรีไซเคิล ใช้ป้ายผนึกจดหมายแบบชำระเงินล่วงหน้าที่แนบมาเพื่อส่งคืนตลับหมึกที่ใช้แล้วไปยัง HP เพื่อรีไซเคิล
  รูปภาพ : ตลับผงหมึกใหม่
 4. จับตลับผงหมึกไว้ทั้งสองด้านแล้วเขย่า 5-6 ครั้ง
  รูปภาพ : เขย่าตลับผงหมึก
 5. แกะชิลด์ป้องกันออกจากตลับผงหมึก
  รูปภาพ : แกะชิลด์ป้องกันออก
 6. ดึงแถบสีส้มออกมาเพื่อลอกเทปที่ซีลผงหมึกออก ลอกเทปซีลออกจากตลับหมึกพิมพ์ทั้งหมด
  รูปภาพ : แกะเทปปิดผนึกออก
 7. จัดแนวตลับผงหมึกให้ตรงช่อง แล้วใส่ตลับผงหมึกเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับผงหมึก
 8. ปิดฝาครอบด้านบน
  รูปภาพ : ปิดฝาครอบด้านบน
 9. บรรจุตลับผงหมึกที่ใช้แล้ว ชิลด์ป้องกัน และเทปปิดผนึกลงในกล่องของตลับหมึกใหม่ ติดป้ายผนึกสำหรับการจัดส่งแบบชำระเงินล่วงหน้าที่กล่อง และส่งคืนตลับหมึกที่ใช้แล้วไปยัง HP เพื่อรีไซเคิล
  รูปภาพ : รีไซเคิลตลับหมึกที่ใช้แล้ว


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย