ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  Windows 11

  ค้นหาคำถามและคำตอบทั่วไปที่นี่

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP OfficeJet - การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Officejet 6812, 6815, 6820, Officejet Pro 6830 และ 6835 e-All-in-One
เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมดเป็นตลับหมึกแท้จาก HP

การจัดซื้อตลับหมึก

จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและอุปกรณเสริมอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น

วิดีโอชุดนี้แสดงวิธีการเปลี่ยนตลับหมึกกับเครื่องพิมพ์ HP Officejet 6810 หรือ Officejet Pro 6830 e-All-in-One

การเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
 1. กดปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. เลื่อนนิ้วไปตามช่องด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์ จากนั้นยกขึ้นเบา ๆ เพื่อเปิดช่องติดตั้งตลับหมึก แคร่จะเคลื่อนไปที่ช่องเปิดของตลับหมึก รอครู่หนึ่งจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  ภาพ: ช่องด้านซ้ายของเครื่องพิมพ์
 3. กดแถบด้านหน้าของตลับหมึกเดิมเข้าเพื่อนำออก จากนั้นดึงขึ้นที่ตลับหมึกเพื่อนำออกจากช่องติดตั้ง
  ภาพ: นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
 4. นำตลับหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ จากนั้นดึงแถบสีส้มย้อนตรง ๆ
    หมายเหตุ
  ดึงแถบดึงสีส้มและห่อพลาสติกออกก่อนบิดฝาสีส้มออกในขั้นตอนต่อไป ไม่เช่นนั้นหมึกอาจรั่วจากตลับหมึก ขณะนำห่อพลาสติกออก ฉลากกระดาษที่ด้านบนของตลับหมึกจะฉีกออกเล็กน้อยเพือช่วยในการระบายอากาศ
  ภาพ: ดึงแถบสีส้มย้อนตรง ๆ
 5. จับตลับหมึกด้านข้าง จากนั้นบิดฝาป้องกันสีส้มทวนเข็มนาฬิกาเพื่อหักออก
  ภาพ: บิดฝาสีส้มเพื่อหักออกจากตลับหมึก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสทองแดงหรือหัวฉีดหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า
 6. พลิกตลับหมึกเพื่อให้หน้าสัมผัสของตลับหมึกคว่ำลง จากนั้นเทียบสีที่ฉลากพร้อมจุดสีที่แคร่ตลับหมึก
 7. เลื่อนตลับหมึกเข้าไปในช่องติดตั้ง จากนั้นค่อย ๆ กดลงจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  ภาพ: ติดตั้งตลับหมึกพิมพ์
 8. หากตลับหมึกไม่เข้าที่ ให้นำตลับออกจากหัวพิมพ์ ค่อยๆ ดันแถบออกจากตลับหมึก จากนั้นใส่ตลับหมึกกลับเข้าไปที่หัวพิมพ์ใหม่
  ภาพ: ค่อย ๆ ดันแถบตลับหมึก
    หมายเหตุ
  ระวังอย่าดันแถบยื่นเกินกว่า 1.27 ซม. (0.5 นิ้ว) การดันแถบยื่นมากเกินไปอาจทำให้ตลับหมึกได้รับความเสียหายหรือทำให้วัสดุแตกหักได้
 9. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อติดตั้งตลับหมึกใหม่ทั้งหมด
 10. ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์ เครื่องพิมพ์จะจัดเรียงตลับหมึกพิมพ์อัตโนมัติ
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย