ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet M5025/M5035 MFP - รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาดของผลิตภัณฑ์

ขนาดเครื่องพิมพ์ พร้อมด้วยตลับผงหมึก
ผลิตภัณฑ์
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
น้ำหนัก
M5025
775 มม.
584 มม.
597 มม.
55 กก.
M5035
775 มม.
584 มม.
597 มม.
55 กก.
M5035x
1035 มม.
762 มม.
1103 มม.
93 กก.
M5035xs
1194 มม.
762 มม.
1103 มม.
97 กก.
ขนาดของเครื่องพิมพ์เมื่อเปิดฝา, ถาด และอุปกรณ์ป้อนกระดาษทั้งหมดจนสุด
เครื่องพิมพ์
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
M5025
1080 มม.
991 มม.
1016 มม.
M5035
1080 มม.
991 มม.
1016 มม.
M5035x
1340 มม.
1067 มม.
1016 มม.
M5035xs
1499 มม.
1067 มม.
1016 มม.

การสิ้นเปลืองพลังงาน ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง

การสิ้นเปลืองพลังงาน

การใช้กระแสไฟ (เฉลี่ย, เป็นวัตต์)1, 2, 3
ซีรี่ส์เครื่องพิมพ์4
กำลังพิมพ์
Ready (พร้อม)
พักเครื่อง
ปิด
HP LaserJet M5025/M5035 MFP
600 W
80 W
21 W
0.2 W
1ค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้
2พลังงานที่ระบุในที่นี้เป็นค่าสูงสุดที่วัดได้สำหรับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นโดยใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน
3เวลาที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับโหมดพร้อมไปพักเครื่อง = 30 นาที
4HP LaserJet M5025 MFP: ความเร็ว 25 ppm ขนาด A4 และ 25 ppm ขนาด Letter HP LaserJet M5035 MFP: ความเร็ว 35 ppm ขนาด A4 และ 35 ppm ขนาด Letter

ข้อกำหนดรายละเอียดด้านไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าอินพุต 110 โวลต์: 100 ถึง 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 8 A
แรงดันไฟฟ้าอินพุต 220 โวลต์: 220 ถึง 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4.5 A
  หมายเหตุ
ข้อกำหนดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ อย่าแปลงแรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ์

การส่งเสียงรบกวน

HP LaserJet M5025/M5035 MFP1
ระดับพลังเสียง
ขณะพิมพ์
ขณะทำสำเนา
Ready (พร้อม)
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
LWAd = 6.6 Bels (A) [66 dB(A)]
LWAd = 7.1 Bels (A) [71 dB(A)]
ไม่ได้ยิน
ระดับแรงดันเสียง - ตำแหน่งใกล้เคียง
ขณะพิมพ์
ขณะทำสำเนา
Ready (พร้อม)
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
LpAm = 54 dB(A)
LpAm = 56 dB(A)
ไม่ได้ยิน
1ค่าเสียงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ค่าคอนฟิเกอเรชันที่ทดสอบ: HP LaserJet M5035 MFP, ขณะพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ที่ 35 ppm ในโหมดพิมพ์ด้านเดียว

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สภาพแวดล้อม
ค่าที่แนะนำ
ค่าที่สามารถใช้ได้
อุณหภูมิ
17° ถึง 25°C
15° ถึง 32.5°C
ความชื้นสัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์ 30% ถึง 70% (RH)
ความชื้นสัมพัทธ์ 10% ถึง 80%
ระดับความสูง
ไม่มีข้อมูล
0 ถึง 3048 ม.


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย