ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet M4345 MFP - รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ขนาดของผลิตภัณฑ์

ขนาดเครื่องพิมพ์ พร้อมด้วยตลับผงหมึก
ผลิตภัณฑ์
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
น้ำหนัก
M4345
545 มม.
483 มม.
762 มม.
46.5 กก.
M4345x
667 มม.
483 มม.
762 มม.
54.8 กก.
M4345xm
1110 มม.
483 มม.
914 มม.
60.6 กก.
M4345xs
1110 มม.
483 มม.
914 มม.
60.8 กก.
ขนาดของเครื่องพิมพ์เมื่อเปิดฝา, ถาด และอุปกรณ์ป้อนกระดาษทั้งหมดจนสุด
เครื่องพิมพ์
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
M4345
889 มม.
876 มม.
1422 มม.
M4345x
1010 มม.
876 มม.
1422 มม.
M4345xm
1450 มม.
1170 มม.
1575 มม.
M4345xs
1450 มม.
1170 มม.
1575 มม.

การสิ้นเปลืองพลังงาน ข้อกำหนดทางไฟฟ้า และการก่อให้เกิดเสียง

การสิ้นเปลืองพลังงาน

การใช้กระแสไฟ (เฉลี่ย, เป็นวัตต์)1, 2, 3
ซีรี่ส์เครื่องพิมพ์4
กำลังพิมพ์
Ready (พร้อม)
พักเครื่อง
ปิด
HP LaserJet M4345
790 W
44 W
15 W
0.25 W
HP LaserJet M4345x
HP LaserJet M4345xm
HP LaserJet M4345xs
790 W
49 W
15 W
0.25 W
1ค่าอาจเปลี่ยนแปลงได้
2พลังงานที่ระบุในที่นี้เป็นค่าสูงสุดที่วัดได้สำหรับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่นโดยใช้แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน
3เวลาที่เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับโหมดพร้อมไปพักเครื่อง = 60 นาที
4ความเร็ว 43 ppm ขนาด A4 และ 45 ppm ขนาด Letter

ข้อกำหนดรายละเอียดด้านไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าอินพุต 110 โวลต์: 100 ถึง 127 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 10 A
แรงดันไฟฟ้าอินพุต 220 โวลต์: 220 ถึง 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 4.5 A
  หมายเหตุ
ข้อกำหนดทางไฟฟ้าขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่ที่จำหน่ายเครื่องพิมพ์ อย่าแปลงแรงดันไฟฟ้าในการใช้งาน เนื่องจากอาจทำให้เครื่องพิมพ์เกิดความเสียหาย และสิ้นสุดการรับประกันเครื่องพิมพ์

การส่งเสียงรบกวน

HP LaserJet M4345 MFP1
ระดับพลังเสียง
ขณะพิมพ์ (43 ppm)
ขณะทำสำเนา (43 ppm)
Ready (พร้อม)
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
LWAd = 7.0 Bels (A) [70 dB(A)]
LWAd = 7.2 Bels (A) [72 dB(A)]
LWAd = 3.3 Bels (A) [33 dB(A)]
ระดับแรงดันเสียง - ตำแหน่งใกล้เคียง
ขณะพิมพ์ (43 ppm)
ขณะทำสำเนา (43 ppm)
Ready (พร้อม)
ตรงตามมาตรฐาน ISO 9296
LpAm = 55 dB(A)
LpAm = 56 dB(A)
LpAm = 33 dB(A)
1ค่าเสียงอาจเปลี่ยนแปลงได้ ค่าคอนฟิเกอเรชันที่ทดสอบ: HP LaserJet M4345 MFP, ขณะพิมพ์บนกระดาษขนาด A4 ที่ 43 ppm ในโหมดพิมพ์ด้านเดียว

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สภาพแวดล้อม
ค่าที่แนะนำ
ค่าที่สามารถใช้ได้
อุณหภูมิ
15° ถึง 32.5°C
15° ถึง 32.5°C
ความชื้นสัมพัทธ์
ความชื้นสัมพัทธ์ 20% ถึง 80% (RH)
ความชื้นสัมพัทธ์ 10% ถึง 80%


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย