ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP Photosmart Premium Fax All-in-One (C410a, C410b, C410c, C410d, C410e) - การแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Photosmart Premium eFax All-in-One (C410a, C410b, C410c, C410d และ C410e)
คุณภาพเอกสารหรือภาพที่พิมพ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจสามารถช่วยแก้ไขปัญหางานพิมพ์เป็นรอยหรือซีดจาง สีขาดหาย หรือข้อความไม่ชัดเจน งานพิมพ์เลอะหมึก มีรอยหมึก หมึกเลอะ รวมทั้งปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่น ๆ
เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ส่วนใหญ่ ให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP ในบางกรณีคุณอาจต้องเว้นระยะให้เครื่องพิมพ์ดำเนินขั้นตอนการดูแลรักษาอัตโนมัติให้เสร็จสิ้นก่อน ตรวจสอบกระดาษและค่าการพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องสำหรับงานพิมพ์ และทำความสะอาดตลับหมึกรวมทั้งหัวพิมพ์ คุณอาจต้องเปลี่ยนตลับหมึกที่หมดหรือมีปัญหา

แนวทางที่หนึ่ง: ใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้

HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกเติม หากคุณไม่ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรวจสอบความถูกต้องสำหรับตลับหมึกของคุณได้ตามคำแนะนำในหน้าเว็บ HP anti-counterfeit (การต่อต้านการปลอมแปลง) (ภาษาอังกฤษ)
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและอุปกรณเสริมอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น

แนวทางที่สอง: ปล่อยให้ระบบอัตโนมัติทำงานให้เสร็จสิ้น

มีปัญหาคุณภาพการพิมพ์กับหมึกสีดำ เช่น ข้อความไม่ชัดเจน หรือเกิดปัญหากับตลับหมึกสีดำใหม่ที่ติดตั้ง ทำความสะอาดโดยใช้ระบบอัตโนมัติของเครื่องพิมพ์ คุณไม่ต้องทำอะไร คุณภาพการพิมพ์ควรจะดีขึ้นภายในสองถึงสามชั่วโมง
หากคุณไม่สามารถรอได้ ให้ทำตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาต่อไปนี้

แนวทางที่สาม: ตรวจสอบกระดาษ

ใช้คำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ากระดาษที่คุณใช้เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ หากไม่เหมาะสม ให้ใส่กระดาษที่เหมาะสมลงในเครื่องลงไปใหม่
บันทึก
จัดซื้อกระดาษในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโดยไปที่HP Store
 • ใส่กระดาษหันด้านพิมพ์ลงในถ่านป้อนกระดาษ กระดาษจำนวนมากมีด้านสำหรับพิมพ์และด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์ เช่น กระดาษรูปถ่ายและซองจดหมาย โดยปกติด้านที่เรียบกว่าจะเป็น 'ด้านพิมพ์' บางครั้งด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์จะมีโลโก้ผู้ผลิตพิมพ์ไว้
 • ห้ามใช้กระดาษที่ยับหรืองอ ใช้กระดาษที่สะอาดและไม่มีรอยยับ
  อย่าใช้กระดาษที่มีรอยยับ
 • ใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
  • สำหรับเอกสารพิมพ์ข้อความทั่วไป สามารถใช้กระดาษธรรมดาที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok ได้ กระดาษที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok เป็นกระดาษมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้งานได้ดีกับหมึกพิมพ์ของ HP
   โลโก้ ColorLok
  • สำหรับเอกสารที่มีการพิมพ์เข้ม เช่น กราฟิกหรือภาพถ่ายที่มีความเปรียบต่างสูง ให้ใช้กระดาษ HP Advanced Photo Paper เพื่อให้งานพิมพ์ที่ดีที่สุด
  • กระดาษบางชนิดอาจดูดซับหมึกได้ไม่ดีเท่ากระดาษชนิดอื่น หากงานพิมพ์เลอะหมึกได้ง่าย ให้ใช้กระดาษที่แนะนำ
 • เก็บรักษากระดาษภาพถ่ายไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมในถุงพลาสติกที่ผนึกได้ เก็บกระดาษไว้ในที่ที่มีพื้นผิวเรียบ แห้งและเย็น ใส่กระดาษภาพถ่ายเฉพาะเมื่อคุณพร้อมจะพิมพ์ 10-20 แผ่น แล้วจึงใส่กระดาษที่ไม่ได้ใช้กลับเข้าไปในบรรจุภัณฑ์
 • ทดลองใช้กระดาษชนิดอื่น เพื่อดูว่าเป็นปัญหาเนื่องจากกระดาษหรือไม่
บันทึก
กระดาษที่ไม่เหมาะสม เสียหายหรือไม่รองรับอาจทำให้เกิดเส้นริ้วแนวตั้งในผลงานพิมพ์
ตัวอย่างเส้นริ้วตามแนวนอนและแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์
ภาพ: เส้นริ้วแนวนอนที่ผลงานพิมพ์
หากผลงานพิมพ์มีเส้นริ้วแนวนอน หรือปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่น ๆ นอกเหนือจากเส้นริ้วแนวตั้ง ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
ภาพ: เส้นริ้วแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์
อย่าเปลี่ยนตลับหมึกหากมีเส้นริ้วแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์ ตรวจสอบกระดาษตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้าในเอกสารชุดนี้ หรือค้นหาเอกสารที่ระบุเกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้แทน เส้นริ้วแนวตั้งในเอกสารมักแก้ไขได้โดยการทำความสะอาดกระจกสแกน
หลังจากที่คุณทำตามแนวทางเหล่านี้ ให้ตรวจสอบว่าใช้กระดาษได้ถูกต้องสำหรับงานพิมพ์ จากนั้นลองสั่งพิมพ์ใหม่อีกครั้ง

แนวทางที่สี่: ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์ เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าค่าที่ตั้งไว้นั้นเหมาะสำหรับงานพิมพ์ของคุณหรือไม่
 1. จากซอฟต์แวร์ที่ใช้พิมพ์ ให้คลิกเลือก File (ไฟล์) จากนั้นคลิกที่ Print (พิมพ์) กล่องโต้ตอบ Print (พิมพ์) จะปรากฏขึ้น
 2. เลือกเครื่องพิมพ์ของคุณ จากนั้นคลิกที่ Properties (คุณสมบัติ) กล่องโต้ตอบ Properties (คุณสมบัติ) จะเปิดขึ้นมา
 3. คลิกที่แท็บ Printing Shortcuts (ชอร์ตคัตการพิมพ์)
 4. จาก Printing Shortcuts (ชอร์ตคัทการพิมพ์) ให้คลิกที่ประเภทงานที่ต้องการพิมพ์
 5. ตรวจสอบตัวเลือกต่อไปนี้ จากนั้นทำการแก้ไขตามความเหมาะสม
  • Paper sizes (ขนาดกระดาษ): ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกที่เลือกตรงกับขนาดกระดาษของคุณ
  • Paper type (ประเภทกระดาษ): หากมีตัวเลือกที่ตรงกับประเภทกระดาษพอดี ให้เลือกตัวเลือกดังกล่าว
  • Print quality (คุณภาพการพิมพ์): หากคุณไม่พอใจกับคุณภาพของงานพิมพ์ ให้เพิ่มคุณภาพงานพิมพ์
 6. คลิกแท็บ Features (คุณสมบัติ)
 7. จาก Color Options (ตัวเลือกสี) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือก Print in grayscale (พิมพ์แบบเฉดสีเทา) ไม่ได้ถูกเลือกไว้
 8. คลิก OK (ตกลง) จากนั้นคลิก OK (ตกลง) อีกครั้งเพื่อเริ่มงานพิมพ์

แนวทางที่ห้า: ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ และเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีหมึกเหลือน้อย หรือตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกหมดแล้ว

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณในเครื่องพิมพ์ จากนั้นเปลี่ยนตลับหมึกที่เหลือหมึกน้อยหรือหมึกหมดตามผลการตรวจสอบที่ได้

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

หมึกที่เหลือน้อยอาจส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ
บันทึก
การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Setup (ตั้งค่า) ()
 2. กดปุ่มลูกศรลง () เพื่อเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 3. กดปุ่ม OK (ตกลง) เพื่อเลือก Display Estimated Ink Levels (แสดงระดับหมึกโดยประมาณ) แผงควบคุมจะแสดงระดับหมึกโดยประมาณสำหรับตลับหมึกแต่ละตัว
  รูปภาพ : ตัวอย่างภาพแสดงระดับหมึกโดยประมาณ
  ภาพ: ตัวอย่างภาพแสดงระดับหมึกโดยประมาณ
 • หากไม่มีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึก ทำตามขั้นตอนการแก้ไขต่อไป
 • หากมีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด

  หมายเหตุ
อย่าทิ้งตลับหมึกพิมพ์ไว้นอกเครื่องพิมพ์เป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์และตลับหมึกพิมพ์ รอจนกว่าคุณจะมีตลับหมึกพิมพ์ใหม่ก่อนจะนำตลับหมึกพิมพ์เก่าออก
 1. กดปุ่มเปิดปิด () เพื่อเปิดเครื่อง
 2. ใช้มือจับด้านข้างของเครื่องเพื่อเปิดฝาช่องตลับหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับหมึก
  ภาพประกอบ: เปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึก
 3. กดที่แถบด้านหน้าของตลับหมึกเดิมเพื่อคลายออก
  รูปภาพ : กดที่แถบยื่นของตลับหมึกเดิม
  ภาพการกดแถบยื่นที่ตลับหมึกเดิม
 4. นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพการนำตลับหมึกเดิมออก
 5. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยดึงแถบสีส้มย้อนกลับไปตรง ๆ เพื่อแกะห่อพลาสติกออกจากตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : นำห่อพลาสติกออก
  ภาพการนำห่อพลาสติกออกโดยถึงแถบสีส้ม
 6. บิดฝาสีส้มทวนเข็มนาฬิกาเพื่อหักออก
  รูปภาพ : นำฝาสีส้มออก
  ภาพการนำฝาสีส้มออกจากตลับหมึก
 7. ดันตลับหมึกเข้าในช่องตลับหมึกที่ว่างอยู่โดยให้หน้าสัมผัสหันเข้าหาหัวพิมพ์
    หมายเหตุ
  ห้ามยกหูสลักติดกับแคร่ตลับหมึกพิมพ์เพื่อติดตั้งหมึกพิมพ์ เพราะอาจทำให้ตลับหมึกพิมพ์อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องและมีปัญหาในการพิมพ์ สลักต้องอยู่ด้านล่างเพื่อให้การติดตั้งตลับหมึกเป็นไปอย่างถูกต้อง
  รูปภาพ : เลื่อนตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง
  ภาพประกอบ: เลื่อนตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง
 8. กดลงจนได้ยินเสียงดังคลิกเมื่อเข้าที่
  รูปภาพ : กดตลับหมึกลง
  ภาพประกอบ: กดตลับหมึกลง
 9. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับตลับหมึกอื่น ๆ ที่ต้องการติดตั้ง
 10. ปิดฝาปิดช่องใส่ตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : ปิดฝาปิดช่องใส่ตลับบรรจุหมึก
  ภาพประกอบ: ปิดฝาปิดช่องใส่ตลับบรรจุหมึก

ขั้นตอนที่ 3: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดเรียงตลับหมึกเครื่องพิมพ์
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่อง กด Setup () (ตั้งค่า)
 3. กดปุ่มลูกศรลง () เพื่อเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 4. กดปุ่มลูกศรลง () เพื่อเลือก Align Printer (จัดเรียงเครื่องพิมพ์) แล้วกด OK (ตกลง)
  เครื่องจะทำการจัดเรียงหัวพิมพ์ หลังจากจัดเรียงเสร็จสิ้น เครื่องจะทำการพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
  บันทึก
  เสียงการทำงานระหว่างจัดเรียงตลับหมึกถือเป็นเรื่องปกติ
  รูปภาพ : ตัวอย่างหน้าจัดเรียงตลับหมึก
  ภาพหน้าพิมพ์จัดเรียงตลับหมึก
 5. หน้าสำหรับปรับตำแหน่งนี้อาจนำกลับมาใช้ใหม่หรือทิ้งไป

แนวทางที่หก: พิมพ์และตรวจสอบรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ จากนั้นแก้ไขปัญหาที่พบ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อพิมพ์จากนั้นตรวจสอบรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์

ขั้นตอนที่ 1: พิมพ์รายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์

 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่อง กด Setup () (ตั้งค่า)
 3. กดปุ่มลูกศรลง () เพื่อเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 4. กดปุ่มลูกศรลง () เพื่อเลือก Print Quality Report (รายงานคุณภาพการพิมพ์) จากนั้นกด OK (ตกลง)
  เครื่องจะพิมพ์รายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์ออกมา
  รูปภาพ : ตัวอย่างรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์
  ภาพรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่

โดยทั่วไปหากเครื่องและตลับหมึกทำงานได้ถูกต้อง แถบสีทั้งหมดจะต้องอยู่ครบ ไม่มีเส้นริ้ว และได้สีสม่ำเสมอตลอดความกว้างของหน้าเอกสาร ข้อความสีดำที่หน้าเอกสารจะต้องไม่มีเส้นริ้วของหมึก
  รูปภาพ : ส่วนการวินิจฉัยของรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์
  ภาพ: ส่วนการวินิจฉัยของรายงานวินิจฉัยปัญหาคุณภาพการพิมพ์
 1. ข้อความตัวอย่าง
 2. รูปแบบการจัดเรียง
 3. แถบสี
ใช้ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างตรวจสอบข้อบกพร่องในรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่พบบ่อยแต่ไม่ครอบคลุมทุกกรณี
ตัวอย่างข้อบกพร่องของรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์
ข้อบกพร่อง
ตัวอย่าง
อักษรตัวใหญ่เป็นริ้วที่ตอนท้ายด้านใดด้านหนึ่ง (ตลับหมึกหรือหัวพิมพ์อาจมีปัญหา)
ภาพ: ข้อความเป็นริ้ว
งานพิมพ์เป็นเส้นหรือแถบสีจาง (ตลับหมึกหรือหัวพิมพ์อาจมีปัญหา)
ภาพ: มีเส้นหรือแถบสีซีดจาง
แถบสีเป็นริ้ว (ตลับหมึกหรือหัวพิมพ์อาจมีปัญหา)
ภาพ: แถบสีเป็นริ้ว
แถบสีเป็นริ้วและมีสีอื่นปน (ตลับหมึกหรือหัวพิมพ์อาจมีปัญหา)
ภาพ: แถบสีเป็นริ้ว
บล็อคสีมีเส้นริ้วขาว ๆ ที่จุดเดิม ๆ (ตลับหมึกหรือหัวพิมพ์อาจมีปัญหา)
ภาพ: ภาพเส้นริ้วสีขาวที่แถบสี
สี (ดำ) ขาดหายไปทั้งหมด (ตลับหมึกหรือหัวพิมพ์อาจมีปัญหา)
ภาพ: แถบสี (ดำ) หายไป
หน้ากระดาษว่างเปล่าหรือเกือบว่างเปล่า (ตลับหมึกหรือหัวพิมพ์อาจมีปัญหา)
ภาพ: หน้ากระดาษเกือบว่างเปล่า
รูปแบบหมึกไม่เรียบเนียน (อาจมีปัญหาการจัดเรียงตลับหมึก)
ภาพ: รูปแบบการจัดเรียงไม่เรียบเนียน
 • หากไม่พบข้อบกพร่องในหน้าทดสอบ แสดงว่ากลไกการพิมพ์และตลับหมึกทำงานได้ถูกต้อง ห้ามดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาในเอกสารชุดนี้ หากผลงานพิมพ์ไม่ดีพอ ให้ลองทำตามคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ดังต่อไปนี้
  • ตรวจสอบว่าภาพที่คุณกำลังพิมพ์มีความละเอียดเพียงพอ ภาพที่ขยายใหญ่มากเกินไปอาจทำให้ภาพดูไม่ชัด หรือเบลอได้
  • หากปัญหาดูเหมือนว่าจะจำกัดอยู่ที่แถบที่อยู่ใกล้ ๆ กับขอบของงานที่พิมพ์ออกมา ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่คุณติดตั้งพร้อมกับเครื่องพิมพ์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นเพื่อหมุนภาพ 180 องศา ปัญหาอาจไม่ปรากฏบนขอบด้านอื่นของงานพิมพ์
  ข้อความไม่ชัดเจน อ่านไม่รู้เรื่องหรือพิมพ์ไม่ครบถ้วน (กราฟิก)
  เฉพาะ Windows: หากคุณพบว่ามีตัวอักษรที่ไม่ชัดเจน ซ้อนทับหรืออ่านไม่ออก ผลงานพิมพ์ไม่ครบถ้วน ขาดหาย ให้ไปที่หัวข้อหน้าเอกสารพิมพ์อักขระผิดพลาดหรืออ่านไม่รู้เรื่องในระบบ Windows
 • หากคุณเห็นข้อบกพร่องเหล่านี้ตั้งแต่หนึ่งอย่างขึ้นไปในรายงานทดสอบ ให้ทำตามแนวทางการแก้ไขปัญหาถัดไป

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบว่าตลับหมึกระบายอากาศได้ดี

หากช่องระบายอากาศด้านบนของตลับหมึกอุดตัน ตลับหมึกอาจมีปัญหาในการทำงาน ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่าตลับหมึกมีการระบายอากาศและติดตั้งถูกต้อง
 1. กดปุ่ม Power เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์
 2. ใช้มือจับด้านข้างของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดฝาช่องตลับหมึก แคร่ตลับหมึกพิมพ์จะเลื่อนไปอยู่ตรงกลางของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึก
 3. กดที่แถบด้านหน้าของตลับหมึกเดิมเพื่อคลายออก
  รูปภาพ : กดที่แถบยื่นของตลับหมึก
  ภาพ: กดที่แถบยื่นของตลับหมึก
 4. นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
    หมายเหตุ
  ห้ามยกหูสลักติดกับแคร่ตลับหมึกพิมพ์เพื่อติดตั้งหมึกพิมพ์ เพราะอาจทำให้ตลับหมึกพิมพ์อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องและมีปัญหาในการพิมพ์ สลักต้องอยู่ด้านล่างเพื่อให้การติดตั้งตลับหมึกเป็นไปอย่างถูกต้อง
 5. ตรวจสอบพื้นที่ระบายอากาศที่ตลับหมึกแต่ละตัว เหนือโลโก้ HP ที่ด้านบนของตลับหมึก
  รูปภาพ : จุดระบายอากาศด้านบนของตลับหมึก
  ภาพ: จุดระบายอากาศด้านบนของตลับหมึก
 6. หากตลับหมึกยังมีแถบสีส้มติดอยู่ ให้นำออก
  รูปภาพ : แถบดึงสีส้ม
  ภาพ: แถบดึงสีส้ม
 7. หากส่วนระบายอากาศอุดตัน ใช้เข็มตรงค่อย ๆ เขี่ยคราบเหนียวออกจากช่องระบายอากาศ
   รูปภาพ : ทำความสะอาดช่องระบายอากาศที่อุดตันด้วยเข็ม
   ภาพ: ทำความสะอาดช่องระบายอากาศที่อุดตันด้วยเข็ม
  1. จุดระบายอุดตัน
  2. ใช้เข็มตรงค่อย ๆ เขี่ยคราบเหนียวจากช่องระบายอากาศ
  3. จุดระบายไม่อุดตัน
 8. เลื่อนแคร่ตลับหมึกเข้าในช่องโดยให้หัวฉีดและหน้าสัมผัสคว่ำลง กดตลับหมึกลงจนได้ยินเสียงดังคลิกเมื่อเข้าที่
  บันทึก
  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ตลับบรรจุหมึกลงในช่องที่ถูกต้องแล้ว เทียบรูปไอคอนและสีของตลับหมึกที่ช่องสำหรับติดตั้งโดยให้ไอคอนและสีตรงกัน
 9. ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อตรวจสอบการระบายอากาศที่ตลับหมึกแต่ละตัว
 10. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตลับหมึกแต่ละตัวล็อคเข้าที่แน่นหนาดี กดนิ้วไปที่ด้านบนของตลับหมึกเพื่อทดสอบดูว่ามีส่วนยื่นผิดปกติหรือไม่ จากนั้นกดลงให้แน่นจนตลับหมึกล็อคเข้าที่
 11. ทำซ้ำขั้นตอนนี้เพื่อตรวจสอบการระบายอากาศที่ตลับหมึกแต่ละตัว
 12. ปิดฝาปิดช่องใส่ตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : ปิดฝาปิดช่องใส่ตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: ปิดฝาปิดช่องใส่ตลับบรรจุหมึก
 13. ลองพิมพ์งานใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 4: ใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์

การทำความสะอาดหัวพิมพ์อาจทำให้คุณภาพการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ดีขึ้น ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำความสะอาดหัวพิมพ์
บันทึก
หากหัวพิมพ์มีการอุดตันมาก คุณอาจต้องทำความสะอาดหัวพิมพ์หลายๆ ครั้งเพื่อทำให้คุณภาพการพิมพ์กลับมาเป็นปกติ
 1. จากแผงควบคุมเครื่อง กด Setup () (ตั้งค่า)
 2. กดปุ่มลูกศรลง () เพื่อเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 3. กดปุ่มลูกศรลง () เพื่อเลือก Clean Printhead (ทำความสะอาดหัวพิมพ์) จากนั้นกด OK (ตกลง) กระบวนการทำความสะอาดจะเริ่มขึ้น
  บันทึก
  เสียงดังในการทำงานระหว่างการทำความสะอาดถือเป็นเรื่องปกติ หน้าเอกสารทดสอบจะพิมพ์ออกมาเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการทำความสะอาด
  หมายเหตุ
อย่าปิดเครื่องพิมพ์ขณะไม่ได้ติดตั้งตลับหมึก เพื่อป้องกันปัญหาที่ทำให้ต้องล้างหัวพิมพ์ หรือทำให้ระบบหมึกเสียหาย ติดตั้งตลับหมึกคืนที่ทันทีและปิดเครื่องพิมพ์จากปุ่มเปิดปิดทุกครั้ง

ขั้นตอนที่ 5: ใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อจัดเรียงเครื่องพิมพ์

หากมีข้อบกพร่องในรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดเรียงหัวพิมพ์
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่อง กด Setup () (ตั้งค่า)
 3. กดปุ่มลูกศรลง () เพื่อเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 4. กดปุ่มลูกศรลง () เพื่อเลือก Align Printer (จัดเรียงเครื่องพิมพ์) แล้วกด OK (ตกลง)
  เครื่องจะทำการจัดเรียงหัวพิมพ์ หลังจากจัดเรียงเสร็จสิ้น เครื่องจะทำการพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
  บันทึก
  เสียงการทำงานระหว่างจัดเรียงตลับหมึกถือเป็นเรื่องปกติ
  รูปภาพ : ตัวอย่างหน้าจัดเรียงตลับหมึก
  ภาพหน้าพิมพ์จัดเรียงตลับหมึก
 5. หน้าสำหรับปรับตำแหน่งนี้อาจนำกลับมาใช้ใหม่หรือทิ้งไป

แนวทางที่เจ็ด: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

หากขั้นตอนก่อนหน้านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาเปลี่ยนตลับหมึกที่ตรงกับปัญหาที่พบในรายงานวินิจฉัยคุณภาพการพิมพ์ เช่น หากแถบสีม่วงมีปัญหา ให้เปลี่ยนตลับหมึกสีม่วง ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหา

ขั้นตอนที่ 1: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

  หมายเหตุ
อย่าทิ้งตลับหมึกพิมพ์ไว้นอกเครื่องพิมพ์เป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์และตลับหมึกพิมพ์ รอจนกว่าคุณจะมีตลับหมึกพิมพ์ใหม่ก่อนจะนำตลับหมึกพิมพ์เก่าออก
 1. กดปุ่มเปิดปิด () เพื่อเปิดเครื่อง
 2. ใช้มือจับด้านข้างของเครื่องเพื่อเปิดฝาช่องตลับหมึก
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับหมึก
  ภาพประกอบ: เปิดฝาช่องบรรจุตลับหมึก
 3. กดที่แถบด้านหน้าของตลับหมึกเดิมเพื่อคลายออก
  รูปภาพ : กดที่แถบยื่นของตลับหมึกเดิม
  ภาพการกดแถบยื่นที่ตลับหมึกเดิม
 4. นำตลับหมึกออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
  ภาพการนำตลับหมึกเดิมออก
 5. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยดึงแถบสีส้มย้อนกลับไปตรง ๆ เพื่อแกะห่อพลาสติกออกจากตลับหมึกพิมพ์
  รูปภาพ : นำห่อพลาสติกออก
  ภาพการนำห่อพลาสติกออกโดยถึงแถบสีส้ม
 6. บิดฝาสีส้มทวนเข็มนาฬิกาเพื่อหักออก
  รูปภาพ : นำฝาสีส้มออก
  ภาพการนำฝาสีส้มออกจากตลับหมึก
 7. ดันตลับหมึกเข้าในช่องตลับหมึกที่ว่างอยู่โดยให้หน้าสัมผัสหันเข้าหาหัวพิมพ์
    หมายเหตุ
  ห้ามยกหูสลักติดกับแคร่ตลับหมึกพิมพ์เพื่อติดตั้งหมึกพิมพ์ เพราะอาจทำให้ตลับหมึกพิมพ์อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องและมีปัญหาในการพิมพ์ สลักต้องอยู่ด้านล่างเพื่อให้การติดตั้งตลับหมึกเป็นไปอย่างถูกต้อง
  รูปภาพ : เลื่อนตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง
  ภาพประกอบ: เลื่อนตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง
 8. กดลงจนได้ยินเสียงดังคลิกเมื่อเข้าที่
  รูปภาพ : กดตลับหมึกลง
  ภาพประกอบ: กดตลับหมึกลง
 9. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับตลับหมึกอื่น ๆ ที่ต้องการติดตั้ง
 10. ปิดฝาปิดช่องใส่ตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : ปิดฝาปิดช่องใส่ตลับบรรจุหมึก
  ภาพประกอบ: ปิดฝาปิดช่องใส่ตลับบรรจุหมึก

ขั้นตอนที่ 2: จัดเรียงเครื่องพิมพ์

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อจัดเรียงตลับหมึกเครื่องพิมพ์
 1. ใส่กระดาษสีขาวธรรมดาลงในถาดป้อนกระดาษ
 2. จากแผงควบคุมเครื่อง กด Setup () (ตั้งค่า)
 3. กดปุ่มลูกศรลง () เพื่อเลือก Tools (เครื่องมือ) จากนั้นกด OK (ตกลง)
 4. กดปุ่มลูกศรลง () เพื่อเลือก Align Printer (จัดเรียงเครื่องพิมพ์) แล้วกด OK (ตกลง)
  เครื่องจะทำการจัดเรียงหัวพิมพ์ หลังจากจัดเรียงเสร็จสิ้น เครื่องจะทำการพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึก
  บันทึก
  เสียงการทำงานระหว่างจัดเรียงตลับหมึกถือเป็นเรื่องปกติ
  รูปภาพ : ตัวอย่างหน้าจัดเรียงตลับหมึก
  ภาพหน้าพิมพ์จัดเรียงตลับหมึก
 5. หน้าสำหรับปรับตำแหน่งนี้อาจนำกลับมาใช้ใหม่หรือทิ้งไป

แนวทางที่แปด: เปลี่ยนหัวพิมพ์

หากทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหาทั้งหมดแล้ว และยังพบปัญหาอยู่ ให้ติดต่อ HP เพื่อขอเปลี่ยนหัวพิมพ์
  หมายเหตุ
รอจนกระทั่งได้ชุดหัวพิมพ์ใหม่ ก่อนถอดตลับหมึกพิมพ์ออก HP แนะนำว่าอย่าทิ้งตลับหมึกไว้นอกเครื่องพิมพ์เกินกว่า 30 นาที เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ทั้งตัวเครื่องพิมพ์และตลับหมึกพิมพ์
หากมีหัวพิมพ์เปลี่ยนแทน ให้ไปที่หัวข้อ เปลี่ยนหัวพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ

แนวทางที่เก้า: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน
บันทึก
เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากได้รับการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ตามประกันสินค้า ตัวแทนให้บริการอาจขอเก็บตัวอย่างการพิมพ์ไว้ หากเครื่องพิมพ์ถูกส่งกลับไปยัง HP จะต้องส่งคืนตัวอย่างงานพิมพ์ไปพร้อมกับเครื่องพิมพ์ด้วย ใส่ตัวอย่างงานพิมพ์ไว้ในถาดจ่ายกระดาษขณะบรรจุเครื่องพิมพ์สำหรับจัดส่ง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย