ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 1000 (J110), 2000 (J210), 3000 (J310) และ HP Deskjet Ink Advantage 2010 (K010a) - การแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Deskjet 1000 (J110), 2000 (J210), 3000 (J310), และเครื่องพิมพ์ HP Deskjet Ink Advantage 2010 (K010a)
คุณภาพเอกสารหรือภาพที่พิมพ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจสามารถช่วยแก้ไขปัญหางานพิมพ์เป็นรอยหรือซีดจาง สีขาดหาย หรือข้อความไม่ชัดเจน งานพิมพ์เลอะหมึก มีรอยหมึก หมึกเลอะ รวมทั้งปัญหาคุณภาพการพิมพ์อื่น ๆ
บันทึก
แนวทางแก้ไขต่อไปนี้บางส่วนอาจต้องใช้ซอฟต์แวร์ HP เวอร์ชั่นเต็ม

แนวทางที่หนึ่ง: ใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้

HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกเติม หากคุณไม่ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรวจสอบความถูกต้องสำหรับตลับหมึกของคุณได้ตามคำแนะนำในหน้าเว็บ HP anti-counterfeit (การต่อต้านการปลอมแปลง) (ภาษาอังกฤษ)
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและอุปกรณเสริมอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น

แนวทางที่สอง: ปล่อยเครื่องพิมพ์ทิ้งไว้สักครู่

บางครั้งปัญหาคุณภาพการพิมพ์อาจหายไปเมื่อไม่ได้ใช้งานครู่หนึ่ง ลองเว้นระยะเวลาไว้ 30 นาที จากนั้นลองพิมพ์งานใหม่อีกครั้ง

แนวทางที่สาม: อย่างทิ้งกระดาษภาพถ่ายไว้ในถาดป้อนกระดาษ

หากกระดาษภาพถ่ายค้างอยู่ในถาดนานเกินไป ปฏิกิริยาระหว่างลูกกลิ้งกระดาษและกระดาษภาพถ่ายอาจเกิดขึ้น ซึ่งทำให้เกิดเส้นหรือริ้วรอยในภาพที่จัดพิมพ์
คำแนะนำ: อย่าทิ้งกระดาษภาพถ่ายไว้ในถาดกระดาษเกินกว่า 30 นาที ทิ้งกระดาษภาพถ่ายไว้ในถาดเมื่อต้องการพิมพ์งานเท่านั้น จัดเก็บกระดาษภาพถ่ายในถุงแบบซีลใหม่ได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน

แนวทางที่สี่: ตรวจสอบกระดาษ

บันทึก
จัดซื้อกระดาษในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาโดยไปที่HP Store
 • ใส่กระดาษหันด้านพิมพ์ลงในถ่านป้อนกระดาษ กระดาษจำนวนมากมีด้านสำหรับพิมพ์และด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์ เช่น กระดาษรูปถ่ายและซองจดหมาย โดยปกติด้านที่เรียบกว่าจะเป็น 'ด้านพิมพ์' บางครั้งด้านที่ไม่เหมาะสำหรับพิมพ์จะมีโลโก้ผู้ผลิตพิมพ์ไว้
 • ห้ามใช้กระดาษที่ยับหรืองอ ใช้กระดาษที่สะอาดและไม่มีรอยยับ
  อย่าใช้กระดาษที่มีรอยยับ
 • ใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
  • สำหรับเอกสารพิมพ์ข้อความทั่วไป สามารถใช้กระดาษธรรมดาที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok ได้ กระดาษที่รองรับเทคโนโลยี ColorLok เป็นกระดาษมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ใช้งานได้ดีกับหมึกพิมพ์ของ HP
   โลโก้ ColorLok
  • สำหรับเอกสารที่มีการพิมพ์เข้ม เช่น กราฟิกหรือภาพถ่ายที่มีความเปรียบต่างสูง ให้ใช้กระดาษ HP Advanced Photo Paper เพื่อให้งานพิมพ์ที่ดีที่สุด
  • กระดาษบางชนิดอาจดูดซับหมึกได้ไม่ดีเท่ากระดาษชนิดอื่น หากงานพิมพ์เลอะหมึกได้ง่าย ให้ใช้กระดาษที่แนะนำ
 • เก็บรักษากระดาษภาพถ่ายไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิมในถุงพลาสติกที่ผนึกได้ เก็บกระดาษไว้ในที่ที่มีพื้นผิวเรียบ แห้งและเย็น ใส่กระดาษภาพถ่ายเฉพาะเมื่อคุณพร้อมจะพิมพ์ 10-20 แผ่น แล้วจึงใส่กระดาษที่ไม่ได้ใช้กลับเข้าไปในบรรจุภัณฑ์
 • ทดลองใช้กระดาษชนิดอื่น เพื่อดูว่าเป็นปัญหาเนื่องจากกระดาษหรือไม่
บันทึก
กระดาษที่ไม่เหมาะสมมักทำให้เกิดเส้นแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์ (หรือหากเกิดปัญหาขึ้นที่สำเนา สาเหตุส่วนใหญ่มักเป็นมาจากกระจกสแกนเนอร์) ไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกเพื่อแก้ไขเส้นริ้วตามแนวตั้ง
ตัวอย่างเส้นริ้วตามแนวนอนและแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์
รูปภาพ : เส้นริ้วแนวนอนที่ผลงานพิมพ์
ภาพ: เส้นริ้วตามแนวนอน
ทำตามขั้นตอนแก้ไขปัญหาต่อไปนี้ หากผลงานพิมพ์มีเส้นริ้วแนวนอนหรือมีปัญหาคุณภาพการพิมพ์นอกเหนือจากเส้นริ้วแนวตั้ง
รูปภาพ : เส้นริ้วแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์
ภาพ: เส้นริ้วตามแนวตั้ง
อย่าเปลี่ยนตลับหมึกหากมีเส้นริ้วแนวตั้งที่ผลงานพิมพ์ ตรวจสอบกระดาษตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้าในเอกสารชุดนี้ หรือค้นหาเอกสารที่ระบุเกี่ยวกับประเด็นนี้ไว้
หลังจากลองปฏิบัติตามคำแนะนำก่อนหน้าแล้ว ให้ลองพิมพ์อีกครั้ง

แนวทางที่ห้า: ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์

ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์ เพื่อให้แน่ใจว่าค่าที่ตั้งไว้นั้นเหมาะสำหรับงานพิมพ์ของคุณ ขั้นแรก เลือกระบบปฏิบัติการของคุณ

แนวทางที่หก: ตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณ และเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีหมึกเหลือน้อย หรือตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกหมดแล้ว

ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อตรวจสอบระดับหมึกในเครื่องพิมพ์ แล้วจึงเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่หมึกหมดหรือหมึกเหลือน้อยออกตามผลการตรวจสอบที่ได้
บันทึก
การแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะระดับหมึกพิมพ์จะบอกระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณเพื่อจุดประสงค์ในการวางแผนเตรียมการเท่านั้น เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าระดับหมึกเหลือน้อย โปรดเตรียมตลับหมึกสำรองให้พร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการพิมพ์ล่าช้า คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบระดับหมึกโดยประมาณจากคอมพิวเตอร์
 1. เปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
 2. คลิก Estimated Ink Levels (ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ) กราฟิกจะแจ้งระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณของเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างของกราฟิกระดับหมึกโดยประมาณแจ้งระดับหมึกเต็ม
  ภาพ: ระดับหมึกพิมพ์โดยประมาณ
 • หากไม่มีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึก ทำตามขั้นตอนการแก้ไขต่อไป
 • หากมีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด

 1. กดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. เปิดฝาช่องตลับหมึก จากนั้นรอให้แคร่ตลับหมึกเคลื่อนไปที่กลางเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับหมึก
  ภาพ: การเปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 3. กดลงเล็กน้อยที่ตลับหมึกพิมพ์ที่ต้องการเปลี่ยนเพื่อนำตลับหมึกออก จากนั้นดึงเข้าหาตัวออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : ถอดตลับหมึกพิมพ์เก่าออก
  ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์เก่าออก
 4. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
  รูปภาพ : นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์
  ภาพ: การนำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
 5. ดึงแถบยื่นเพื่อนำเทปพลาสติกป้องกันออกจากตลับหมึกพิมพ์ใหม่
  รูปภาพ : ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสไฟฟ้าหรือหัวฉีดหมึก
  ภาพ: จุดที่ห้ามสัมผัส
 6. เลื่อนตลับหมึกเข้าไปในช่องติดตั้งจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : เลื่อนตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง
  ภาพ: การเลื่อนตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
 7. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 8. ปิดฝาปิดช่องใส่ตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : ปิดฝาปิดช่องใส่ตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: การปิดฝาตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่ 3: ใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อจัดเรียงตลับหมึก

 1. เปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
 2. ดับเบิลคลิกที่ Printer Actions (การดำเนินการของเครื่องพิมพ์) จากนั้นดับเบิลคลิกที่ Maintenance Tasks (การดูแลรักษา) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 3. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการสำหรับอุปกรณ์) จากนั้นคลิกที่ Align Ink Cartridges (จัดเรียงตลับหมึก) เครื่องพิมพ์จะจัดเรียงตลับหมึกและพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกออกมา

แนวทางที่แปด: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกที่มีปัญหาหากพบข้อผิดพลาดในหน้าทดสอบ และหากขั้นตอนก่อนหน้าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แม้ว่าตลับหมึกจะไม่ได้มีหมึกเหลือน้อย ตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหาคือตัวที่พิมพ์แล้วพบปัญหาในหน้าทดสอบตามขั้นตอนที่ระบุก่อนหน้าในเอกสารชุดนี้

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบสถานะการรับประกันตลับหมึก

หากคุณมีตลับหมึกหรือหัวพิมพ์ที่มีปัญหา ชิ้นส่วนเหล่านั้นอาจอยู่ภายใต้การรับประกัน ตรวจสอบการรับประกันสำหรับหมึกของคุณได้ที่ Printer and Page Yield Overview จากนั้นตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันแบบจำกัดเงื่อนไขสำหรับวัสดุสิ้นเปลืองของคุณ

ขั้นตอนที่ 2: เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ที่มีปัญหา

 1. กดปุ่ม Power (ปุ่มเปิด/ปิด) เพื่อเปิดเครื่องพิมพ์ หากไม่ได้เปิดไว้ก่อนหน้านี้
 2. เปิดฝาช่องตลับหมึก จากนั้นรอให้แคร่ตลับหมึกเคลื่อนไปที่กลางเครื่องพิมพ์ รอจนกระทั่งแคร่ช่องตลับหมึกอยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
  รูปภาพ : เปิดฝาครอบตลับหมึก
  ภาพ: การเปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
 3. กดลงเล็กน้อยที่ตลับหมึกพิมพ์ที่ต้องการเปลี่ยนเพื่อนำตลับหมึกออก จากนั้นดึงเข้าหาตัวออกจากช่องติดตั้ง
  รูปภาพ : ถอดตลับหมึกพิมพ์เก่าออก
  ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์เก่าออก
 4. นำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
  รูปภาพ : นำตลับหมึกพิมพ์ออกจากบรรจุภัณฑ์
  ภาพ: การนำตลับหมึกพิมพ์ใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
 5. ดึงแถบยื่นเพื่อนำเทปพลาสติกป้องกันออกจากตลับหมึกพิมพ์ใหม่
  รูปภาพ : ดึงเทปสีชมพูออก
  ภาพ: ดึงเทปสีชมพูออก
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนแถบสีทองแดงหรือหัวพ่นหมึก การสัมผัสส่วนต่างๆ ดังกล่าวอาจทำให้เกิดการอุดตัน การฉีดหมึกผิดพลาด และเกิดปัญหาในการเชื่อมต่อทางไฟฟ้า อย่าติดเทปกลับไปที่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดการอุดตัน การพ่นหมึกผิดพลาด และการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสโดนหน้าสัมผัสไฟฟ้าหรือหัวฉีดหมึก
  ภาพ: จุดที่ห้ามสัมผัส
 6. เลื่อนตลับหมึกเข้าไปในช่องติดตั้งจนกระทั่งล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : เลื่อนตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง
  ภาพ: การเลื่อนตลับหมึกเข้าในช่องติดตั้ง
  • ตลับหมึกสามสี () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านซ้าย
  • ตลับหมึกสีดำ () ติดตั้งอยู่ในช่องทางด้านขวา
 7. ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนตลับหมึกอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
 8. ปิดฝาปิดช่องใส่ตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : ปิดฝาปิดช่องใส่ตลับบรรจุหมึก
  ภาพ: การปิดฝาตลับหมึกพิมพ์

ขั้นตอนที่ 3: ใช้ชุดเครื่องมืออัตโนมัติเพื่อจัดเรียงตลับหมึก

 1. เปิดซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
 2. ดับเบิลคลิกที่ Printer Actions (การดำเนินการของเครื่องพิมพ์) จากนั้นดับเบิลคลิกที่ Maintenance Tasks (การดูแลรักษา) HP Toolbox จะเปิดขึ้นมา
 3. คลิกที่แท็บ Device Services (บริการสำหรับอุปกรณ์) จากนั้นคลิกที่ Align Ink Cartridges (จัดเรียงตลับหมึก) เครื่องพิมพ์จะจัดเรียงตลับหมึกและพิมพ์หน้าจัดเรียงตลับหมึกออกมา

แนวทางที่เก้า: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน
บันทึก
เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากได้รับการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือเครื่องพิมพ์ตามประกันสินค้า ตัวแทนให้บริการอาจขอเก็บตัวอย่างการพิมพ์ไว้ หากเครื่องพิมพ์ถูกส่งกลับไปยัง HP จะต้องส่งคืนตัวอย่างงานพิมพ์ไปพร้อมกับเครื่องพิมพ์ด้วย ใส่ตัวอย่างงานพิมพ์ไว้ในถาดจ่ายกระดาษขณะบรรจุเครื่องพิมพ์สำหรับจัดส่ง


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย