ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

แท็บเล็ต HP - การเรียกดูรายละเอียดการแจ้งเตือนและการเปลี่ยนค่าอย่างเร่งด่วน (Android KitKat, Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP และ Compaq ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 4.4/KitKat และ 4.2/Jelly Bean
แถบแสดงรายการแจ้งเตือนจะหล่นลงจากมุมด้านซ้ายบนของหน้าจอ และแสดงรายละเอียดการแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่ด้านบนของจอแท็บเล็ต ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งเตือนดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว
เมนู Quick Settings (การตั้งค่าเร่งด่วน) จะหล่นลงจากมุมด้านบนขวาของหน้าจอ และคุณสามารถเข้าถึงการปรับตั้งค่าทั่วไปได้อย่างง่ายดาย เช่น การปรับความสว่างหน้าจอ และการตั้งค่า Wi-Fi
ใช้ข้อมูลในเอกสารชุดนี้เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแถบการแจ้งเตือนในเมนู Quick Settings (การตั้งค่าเร่งด่วน) และการทำงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึก
ภาพในเอกสารชุดนี้บางส่วนอาจไม่ตรงกับแท็บเล็ตของคุณก็ได้ ทั้งนึ้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของ Android ที่ติดตั้งไว้

การใช้แถบแสดงรายการแจ้งเตือนในแท็บเล็ต HP ของคุณ

แถบแสดงรายการแจ้งเตือนจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่ปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอแท็บเล็ต เช่น หากคุณได้รับอีเมลในบัญชีอีเมล Google ไอคอนแจ้งเตือนอีเมลจะปรากฏขึ้นที่มุมด้านซ้ายบนของหน้าจอ หลังจากขยายแถบแสดงรายการแจ้งเตือน ข้อมูลจะแสดงชื่ออีเมลและผู้ส่ง จากนั้นสามารถไปยังเนื้อหาอีเมลได้โดยตรงโดยกดเลือกส่วนการแจ้งเตือนในแถบแสดงรายการแจ้งเตือน
แถบแสดงรายการแจ้งเตือนสามารถขยายทับด้านบนของหน้าจออื่น ๆ โดยไม่รบกวนการทำงานที่เปิดอยู่ในแท็บเล็ต การแสดงแถบแสดงรายการแจ้งเตือน เช่น ขณะอยู่ในแอพ จะไม่ส่งผลต่อการทำงานหรือไม่เป็นการปิดแอพใช้งานดังกล่าว
ใช้หัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้แถบแสดงรายการแจ้งเตือนในแท็บเล็ตของคุณ
 • การแสดงแถบแสดงรายการแจ้งเตือน: กวาดนิ้วลงจากมุมด้านซ้ายบนของหน้าจอเพื่อขยายแถบรายการและแสดงการแจ้งเตือนของคุณ แถบการแจ้งเตือนจะขยายทับหน้าจอที่เปิดดูอยู่ในปัจจุบัน
  รูปภาพ : แถบแสดงรายการแจ้งเตือน
  แถบแสดงรายการแจ้งเตือน
 • การซ่อนแถบแสดงรายการแจ้งเตือน: ออกจากแถบแสดงรายการแจ้งเตือนโดยแตะเลือกด้านนอกของแถบรายการ
 • การลบการแจ้งเตือน: ล้างการแจ้งเตือนทั้งหมดจากแถบแสดงรายการแจ้งเตือนและลบไอคอนแจ้งเตือนจากด้านบนของหน้าจอโดยกดเลือกไอคอน ที่มุมด้านขวาบนของแถบแสดงรายการแจ้งเตือน ล้างการแจ้งเตือนทีละอันได้โดยการกดเลือกการแจ้งเตือนหนึ่งอัน และกวาดนิ้วไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อลบการแจ้งเตือนนั้นจากรายการ
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือน: คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแจ้งเตือนส่วนใหญ่ หรือไปที่รายการแจ้งเตือนโดยตรงโดยกดเลือกรายการแจ้งเตือนที่ต้องการในแถบแสดงรายการแจ้งเตือน หลังจากเปิดดูการแจ้งเตือน แถบแสดงรายการแจ้งเตือนจะหายไป การแจ้งเตือนนี้จะถูกลบออกจากทั้งแถบแสดงรายการแจ้งเตือนและส่วนการแจ้งเตือนที่ด้านบนของหน้าจอ

การใช้เมนู Quick Settings (การตั้งค่าเร่งด่วน) ในแท็บเล็ต HP ของคุณ

เมนู Quick Settings (การตั้งค่าเร่งด่วน) ช่วยให้สามารถปรับตั้งค่าที่มักใช้ทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว ด้วย Quick Settings (การตั้งค่าเร่งด่วน) คุณสามารถสลับผู้ใช้ ปรับความสว่างจอ เปิดหรือปิดใช้งานการเชื่อมต่อระบบแบบ เปิดหรือปิดคุณสมบัติหมุนหน้าจอ และค่าอื่น ๆ ที่ใช้บ่อยได้ การตั้งค่าที่มีอยู่ในเมนู Quick Settings (การตั้งค่าเร่งด่วน) แตกต่างกันไปตามรุ่นแท็บเล็ต
เมนู Quick Settings (การตั้งค่าเร่งด่วน) สามารถขยายทับด้านบนของหน้าจออื่น ๆ โดยไม่รบกวนการทำงานที่เปิดอยู่ในแท็บเล็ต การแสดงเมนูนี้ เช่น ขณะอยู่ในแอพ จะไม่ส่งผลต่อการทำงานหรือไม่เป็นการปิดแอพใช้งานดังกล่าว
ใช้หัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เมนู Quick Settings (การตั้งค่าเร่งด่วน) ในแท็บเล็ตของคุณ
 • การแสดงเมนู Quick Settings (การตั้งค่าเร่งด่วน): กวาดนิ้วลงจากมุมด้านขวาบนของหน้าจอ เมนู Quick Settings (การตั้งค่าเร่งด่วน) จะขยายทับหน้าจอต่าง ๆ ที่เปิดดูในปัจจุบัน
  รูปภาพ : เมนู Quick Settings (การตั้งค่าเร่งด่วน)
  เมนู Quick Settings (การตั้งค่าเร่งด่วน)
 • การซ่อนเมนู Quick Settings (การตั้งค่าเร่งด่วน): ออกจากเมนู Quick Settings (การตั้งค่าเร่งด่วน) โดยกดเลือกที่ใดก็ได้บนหน้าจอด้านนอกของเมนู
 • การเปลี่ยนผู้ใช้: แถบรายการด้านบนซ้ายระบุบัญชีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน กดเลือกแถบรายการเพื่อไปที่หน้าจอล็อคเพื่อเลือกบัญชีผู้ใช้อื่น
  รูปภาพ : แถบรายการบัญชีผู้ใช้
  แถบรายการบัญชีผู้ใช้ในเมนู Quick Settings (การตั้งค่าเร่งด่วน)
 • การปรับความสว่างหน้าจอ: กดเลือกแถบรายการ Brightness (ความสว่าง) เพื่อแสดงแถบปรับค่าความสว่าง กดและลากแถบไปทางซ้ายเพื่อลดความสว่าง หรือไปทางขวาเพื่อเพิ่มความสว่าง
  รูปภาพ : แถบรายการ Brightness (ความสว่าง)
  แถบรายการ Brightness (ความสว่าง)
 • การเรียกใช้เมนูตั้งค่าทั้งหมด: กดเลือกแถบรายการ Settings (ค่าปรับตั้ง) เพื่อแสดงตัวเลือกในการตั้งค่าแท็บเล็ตเพิ่มเติมนอกเหนือจากในเมนู Quick Settings (การตั้งค่าเร่งด่วน)
  รูปภาพ : แถบรายการ Settings (ค่าปรับตั้ง)
  แถบรายการ Settings (ค่าปรับตั้ง)
 • การเรียกใช้ส่วนปรับตั้งค่า Wi-Fi: ไปที่ส่วนกำหนดค่า Wi-Fi โดยตรงโดยกดเลือกแถบรายการ Wi-Fi หากปิด Wi-Fi อยู่ แถบรายการจะแจ้งเป็น Wi-Fi Off (ปิด Wi-Fi) และแถบความแรงสัญญาณจะว่างเปล่า หลังจากเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi แถบรายการจะแสดงชื่อเครือข่าย และไฟสถานะความแรงของสัญญาณจะแสดงความแรงของสัญญาณเชื่อมต่อในปัจจุบัน
  รูปภาพ : แถบรายการ Wi-Fi
  แถบรายการ Wi-Fi
 • การล็อกหรือปลดล็อคการหมุนหน้าจอ: ใช้แถบรายการหมุนหน้าจอเพื่อเปิดหรือปิดการหมุนหน้าจออัตโนมัติ ถือแท็บเล็ตเพื่อให้หน้าจอแสดงภาพแนวตั้งหรือแนวนอน จากนั้นกดเลือกแถบรายการหมุนหน้าจอ ไอคอนตอนนี้จะมีล็อคอยู่ กดเลือกแถบรายการหมุนที่ล็อคอยู่ เพื่อเปิดใช้การหมุนหน้าจออัตโนมัติ
  รูปภาพ : แถบรายการหมุนหน้าจอ
  แถบรายการหมุนหน้าจอ
 • การตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่: แถบรายการสถานะแบตเตอรี่ระบุเวลาใช้งานแบตเตอรี่ที่เหลือ กดเลือกแถบรายการแบตเตอรี่เพื่อเข้าไปยังข้อมูลการใช้งานแบตเตอรี่อย่างละเอียด
  รูปภาพ : แถบรายการแบตเตอรี่
  แถบรายการแบตเตอรี่
 • การเปิดหรือปิดโหมด Airplane (โดยสารเครื่องบิน): โหมด Airplane (โดยสารเครื่องบิน) เป็นการปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth ขณะปิดโหมด Airplane (โดยสารเครื่องบิน) การเชื่อมต่อจะถูกกู้คืนเป็นค่าก่อนหน้า กดเลือกแถบรายการเพื่อเปิดหรือปิดโหมด Airplane (โดยสารเครื่องบิน)
  รูปภาพ : แถบรายการโหมด Airplane (โดยสารเครื่องบิน)
  แถบรายการโหมด Airplane (โดยสารเครื่องบิน)
 • การเรียกใช้ส่วนปรับตั้งค่า Bluetooth: ไปที่ส่วนกำหนดค่า Bluetooth โดยตรงโดยกดเลือกแถบรายการ Bluetooth
  รูปภาพ : แถบรายการ Bluetooth
  แถบรายการ Bluetooth

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสีของไอคอนการแจ้งเตือนในแถบสถานะและเมนู Quick Settings (การตั้งค่าเร่งด่วน) ของแท็บเล็ต HP (Android 4.4/KitKat)

แท็บเล็ตระบบ Android 4.4 KitKat สีของไอคอนการแจ้งเตือนจะบอกถึงสถานะปัจจุบันของคุณสมบัติหรือการตั้งค่าที่แสดงด้วยไอคอน ใช้หัวข้อนี้เพื่อเรียนรู้ความหมายของสีไอคอนที่แตกต่างกันที่พบบนแถบสถานะและเมนูการตั้งค่าด่วน
แถบสถานะปรากฏขึ้นที่ด้านบนของหน้าจอแท็บเล็ต และแสดงการแจ้งเตือนสำหรับการเชื่อมต่อ แอพ สถานะแบตเตอรี่ ดาวน์โหลด และข้อมูลอื่น ๆ เมนู Quick Settings (การตั้งค่าเร่งด่วน) ให้สะดวกเข้าถึงจำนวนค่าเบื้องต้นต่าง ๆ เช่นความสว่างจอ Wi-Fi การหมุนหน้าจอ และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ใช้บ่อย
ดูรายการต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับสีของไอคอนการแจ้งเตือนในแถบสถานะและเมนู Quick Settings (การตั้งค่าเร่งด่วน):
 • สีขาว: หมายถึงสถานะดีหรือสภาพเชิงบวก จำนวนพื้นที่สีขาวในไอคอนบ่งบอกถึงส่วนแบตเตอรี่ที่เหลือ ระดับสัญญาณเครือข่าย หรือจำนวนที่วัดได้อื่น ๆ (ขึ้นอยู่กับไอคอน)
  ตัวอย่าง: เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จไฟเต็ม และไม่ได้เสียบไฟแท็บเล็ตไว้ ไอคอนสถานะแบตเตอรี่จะเป็นสีขาว
 • สีส้ม: หมายถึงสถานะข้อผิดพลาดหรือสภาพเชิงลบ
  ตัวอย่าง: เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย ส่วนของแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่จะเปลี่ยนเป็นสีส้มในไอคอนสถานะแบตเตอรี่
 • สีแดง: หมายถึงสถานะการแจ้งเตือนหรือข้อผิดพลาด
  ตัวอย่าง: เมื่อแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ใกล้จะหมดแล้ว ไอคอนสถานะแบตเตอรี่จะปรากฏขึ้นเป็นเครื่องหมายอัศเจรีย์สีแดง
 • สีเทา: หมายถึงคุณสมบัตินั้นได้รับการเปิดใช้งาน แต่ไม่ได้ทำงานอยู่ในปัจจุบัน
  ตัวอย่าง: เมื่อการตั้งค่า Wi-Fi เปิดทำงานแต่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย (หรือไม่มีสัญญาณ) ไอคอน Wi-Fi จะเป็นสีเทา
 • ไอคอนว่าง: หมายถึงปิดการใช้งานคุณสมบัติต่าง ๆ หรือไม่ได้ใช้งานคุณสมบัติต่าง ๆ จึงปรากฎเป็นที่ว่าง ๆ
  ตัวอย่าง: เมื่อปิดการทำงานของ Wi-Fi ไอคอน Wi-Fi ก็จะว่างเปล่า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย