ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

HP TouchSmart PC - การแก้ไขปัญหาหน้าจอสัมผัสใน Windows 7

เอกสารนี้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับ HP TouchSmart PC ที่ใช้ Windows 7

กดที่จอสัมผัสแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น

การกดที่จอสัมผัสใน Windows 7 หรือ TouchSmart ไม่มีการตอบสนองใด ๆ พอยเตอร์เมาส์ไม่เคลื่อนหรือไม่มีการแรเงาวัตถุที่เลือก
ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้จนกว่าพอยเตอร์เมาส์จะเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่กดสัมผัสในเดสก์ทอป Windows:
 1. ทำความสะอาดหน้าจอ
  ขณะปิดคอมพิวเตอร์ ให้ฉีดน้ำยาเช็ดกระจกบนผ้าชุนหมาดเนื้อนุ่ม แล้วเช็ดหน้าจออย่างเบามือเพื่อขจัดคราบสกปรกต่าง ๆ อย่าพ้นน้ำยาโดยตรงที่หน้าจอ ระมัดระวังบริเวณขอบภายในด้านบนและด้านขวาของหน้าจอ เปิดคอมพิวเตอร์หลังจากเสร็จสิ้น
  กดที่หน้าจอเพื่อดูว่าตอบสนองหรือไม่ หากไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
 2. ปิดคอมพิวเตอร์จากเมนู Start และถอดปลั๊กไฟ
 3. ขณะถอดปลั๊ก ให้กดปุ่มเปิดปิดที่เคสคอมพิวเตอร์และรอ 5 วินาที
 4. ต่อสายไฟกลับเข้าไปใหม่ จากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องที่คอมพิวเตอร์
  กดที่หน้าจอเพื่อดูว่าตอบสนองหรือไม่ หากไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
 5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือกในการกดสัมผัสถูกเปิดใช้งาน ตามขั้นตอนนี้:
  1. คลิก Start (เริ่ม) จากนั้นเลือก Control Panel (แผงควบคุม)
  2. คลิก Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง)
  3. ไล่รายการจากนั้นคลิกที่ Pen and Touch (ปากกาและระบบสัมผัส)
   รูปภาพ : หน้าต่าง Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง)
    ภาพหน้าต่าง Hardware and Sound (ฮาร์ดแวร์และเสียง)
  4. จากแท็บ Touch (ระบบสัมผัส) เลือก Use your finger as an input device (ใช้นิ้วเป็นตัวสั่งการ)
   รูปภาพ : หน้าต่าง Pen and Touch (ปากกาและระบบสัมผัส)
    ภาพหน้าต่าง Pen and Touch (ปากกาและระบบสัมผัส)
  5. คลิก OK (ตกลง)
   กดที่หน้าจอเพื่อดูว่าตอบสนองหรือไม่ หากไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
 6. หากจอสัมผัสยังไม่สามารถใช้งานได้ ให้ทำตามคำแนะนำในหัวข้อ การใช้ Microsoft System Restore (Windows 7) เพื่อกู้คืนระบบเป็นช่วงเวลาที่ยังใช้งานได้ หากจอสัมผัสไม่เคยใช้งานได้มาก่อน ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
  กดที่หน้าจอเพื่อดูว่าตอบสนองหรือไม่ หากไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
 7. หากจอสัมผัสยังไม่สามารถใช้งานได้ ให้ทำตามคำแนะนำในหัวข้อ การใช้ HP System Recovery (Windows 8) เพื่อกู้คืนระบบเป็นโครงร่างเริ่มต้น
  กดที่หน้าจอเพื่อดูว่าตอบสนองหรือไม่ หากไม่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
 8. หากจอสัมผัสยังไม่ทำงาน ให้ส่งคอมพิวเตอร์ซ่อม

การกดสั่งการเกิดขึ้นติดกับจุดที่สัมผัส ไม่ใช่จุดที่สัมผัส

หากคุณสงสัยระบบสัมผัสทำงานผิดพลาดใน Windows 7 ให้ไปที่เดสก์ทอป Windows จากนั้นกดเลือกพื้นหลังวอลเปเปอร์ หากพอยเตอร์เมาส์เลื่อนด้านล่างปลายนิ้วตรง ๆ แสดงว่าฟังก์ชั่นสัมผัสทำงานได้ตามปกติ หากพอยเตอร์เมาส์เคลื่อนไปมากกว่าครึ่งนิ้ว 1.3 ซม. (.5 นิ้ว) จากปลายนิ้ว ให้ทำความสะอาดและปรับเทียบหน้าจอ ขณะปิดคอมพิวเตอร์ ให้ฉีดน้ำยาเช็ดกระจกบนผ้าชุบหมาดเนื้อนุ่ม แล้วเช็ดหน้าจออย่างเบามือเพื่อขจัดคราบสกปรกต่าง ๆ อย่าพ้นน้ำยาโดยตรงที่หน้าจอ และระมัดระวังบริเวณมุมด้านบนซ้ายและขวาของหน้าจอ ดูการปรับเทียบหน้าจอจากหัวข้อ การปรับเทียบหน้าจอ (Windows 7)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย