ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

PC โน้ตบุ๊ก HP - การเปิดถาดไดร์ฟ CD หรือ DVD ที่ติดค้าง (Windows 7, Vista, XP)

เอกสารชุดนี้ระบุแนวทางเผื่อเลือกในการเปิดถาดไดร์ฟ CD หรือ DVD ที่มีปัญหา ถาดจะต้องดึงออกเองหากไดร์ฟไม่มีไฟเลี้ยง ใส่ดิสก์ไม่ถูกต้อง แผ่นเสียหายหรือมีรอย ไดร์ฟมีปัญหา หรือโปรแกรมเปิดเล่นไม่ยอมหยุดสั่งการคำสั่งดีดออก
โดยปกติสามารถเปิดไดร์ฟและนำแผ่นดิสก์ออกได้ขณะคอมพิวเตอร์กำลังทำงานโดยกดปุ่มนำแผ่นออกด้านนอกของไดร์ฟ หรือเลือกปุ่มนำแผ่นออกที่แผงควบคุมของโปรแกรมที่ใช้เปิดเล่น ไดร์ฟบางตัวอาจไม่มีปุ่มนำแผ่นออกด้านนอก และสามารถเปิดออกได้โดยใช้ Windows Explorer เพื่อนำแผ่นออกเท่านั้น

การนำแผ่นออกผ่าน Windows Explorer

หากการใช้ฟังก์ชั่นนำแผ่นออกในซอฟต์แวร์ไม่สามารถเปิดไดร์ฟ CD หรือ DVD ได้ แสดงว่าอาจมีปัญหาที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือปัญหาในการควบคุมไดร์ฟ แก้ไขปัญหากับ Windows Explore ใน Windows 7, Vista หรือ XP โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ปิดโปรแกรมทั้งหมด จากนั้นปิดคอมพิวเตอร์ ส่วนควบคุมส่วนประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ จะถูกระงับและรีเซ็ต
 2. กดและปล่อยปุ่มเปิดปิดเพื่อเปิดคอมพิวเตอร์ และรอให้คอมพิวเตอร์บู๊ตเข้า Windows และไปยังหน้าเดสก์ทอป
 3. ใน Windows 7 หรือ Windows Vista ให้คลิก Start (เริ่ม) แล้วคลิก Computer (คอมพิวเตอร์)
  ใน Windows เวอร์ชั่นก่อนหน้า ให้คลิก Start (เริ่ม) แล้วคลิก My Computer (คอมพิวเตอร์ของฉัน)
 4. คลิกขวาที่ไอคอนสำหรับดิสก์ไดรฟ์ที่ติดค้าง แล้วคลิก Eject (นำออก) ฝาช่องไดร์ฟควรจะเปิดออกมา หรือดิสก์ในช่องไดร์ฟควรจะดันออกมา
  รูปภาพ : เปิดเอาดิสก์ออกใน Windows 7
  เปิดเอาดิสก์ออกใน Windows 7
หากฝาช่องไดร์ฟไม่เปิดออกหรือดิสก์ไม่ดันออกมา ให้ดำเนินการต่อในหัวข้อถัดไปเพื่อเปิดช่องไดร์ฟด้วยตัวเอง

การเปิดไดร์ฟเพื่อนำดิสก์ออกด้วยตัวเอง

หากคุณไม่สามารถนำแผ่นดิสก์ออกจากดิสก์ไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ฟังก์ชั่นนำแผ่นออก ให้ลองเปิดช่องไดร์ฟด้วยตัวเอง ไดร์ฟถาดส่วนใหญ่จะมีปุ่มนำถาดออกและช่องเล็ก ๆ ที่ฝาไดร์ฟเพื่อปลดล็อคด้วยตัวเอง เปิดช่องไดร์ฟได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 2. มองหารูเล็ก ๆ บนหน้ากากของดิสก์ไดรฟ์ ซึ่งเป็นรูเปิดฝาด้วยตนเอง ตำแหน่งรูเปิดฝาด้วยตนเองจะแตกต่างกันไป
  บันทึก
  ในบางรุ่น รูเปิดฝาและไฟ LED แสดงสถานะไดรฟ์ดูคล้ายกัน และมีขนาดเท่ากัน อย่าฝืนดันคลิปหนีบกระดาษเข้าไปในรูหากเข้าไม่ได้ ตรวจสอบว่ารูนั้นไม่ได้เป็นไฟ LED
 3. ยืดคลิปหนีบกระดาษให้ตรงและเสียบเข้าไปในรูเปิดฝาด้วยตนเองจนรู้สึกได้ว่ามีแรงต้าน
  รูปภาพ : เปิดถาดและนำแผ่นออกด้วยตัวเอง
  เปิดถาดและนำแผ่นออกด้วยตัวเอง
 4. กดเบา ๆ ที่คลิปหนีบกระดาษจนกระทั่งถาดเปิดออก
  ปลดล็อคเพื่อให้ถาดเปิดออกเล็กน้อย
 5. ดึงคลิปหนีบกระดาษออก และค่อยๆ ดึงถาดออกมาจนเข้าถึงแผ่นดิสก์ได้
 6. นำดิสก์ออกจากถาด
ตรวจสอบแผ่นดิสก์และรางนำถาด รวมทั้งแกนหมุนว่ามีความเสียหายหรือไม่
หากไดร์ฟมีปัญหาในการเปิดหรือปิด สามารถสั่งไดร์ฟเปลี่ยนแทนจาก HP ดูในหัวข้อ การสั่งชิ้นส่วนเปลี่ยนแทนที่ได้รับการรับรองจาก HP

การเปิดไดร์ฟแบบเสียบเพื่อนำดิสก์ออก

หากคุณไม่สามารถนำแผ่นดิสก์ออกจากดิสก์ไดร์ฟของคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้ฟังก์ชั่นนำแผ่นออก ให้ลองเปิดช่องไดร์ฟด้วยตัวเอง ไดร์ฟแบบเสียบไม่กี่ตัวเท่านั้นที่มีปุ่มนำดิสก์ออก และมีน้อยมากที่มีตัวปลดล็อคเองซึ่งต่างจากไดร์ฟแบบถาด
นำแผ่นดิสก์ออกจากไดร์ฟแบบเสียบที่มีปุ่มนำแผ่นออกด้านนอกตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
 2. กดปุ่มนำแผ่นออกด้านนอก
  รูปภาพ : ไดร์ฟแบบเสียบที่มีปุ่มนำแผ่นออกด้านนอก
  ไดร์ฟแบบเสียบที่มีปุ่มนำแผ่นออกด้านนอก
 3. หากดิสก์ไม่ดันออกมาเอง ให้เปิด Windows Explorer และพยายามใช้ฟังกชั่นนำแผ่นออพติคอลดิสก์ออก
ไม่มีแนวทางอื่นอีกที่แนะนำ คุณอาจต้องติดต่อ HP เพื่อติดต่อขอรับบริการซ่อม
  คำเตือน
การเขย่าหรือทุบคอมพิวเตอร์เพื่อให้แผ่นหลุดออกมาอาจทำให้ส่วนประกอบอื่น ๆ ในคอมพิวเตอร์หลวมคลอนหรือเสียหายและไม่ทำงาน การพยายามสอดวัตถุเข้าไปในช่องเพื่อดันแผ่นออก อาจทำให้เกิดรอยหรือความเสียหายต่อแผ่นและพื้นผิวภายในของไดร์ฟ
รูปภาพ : ไดร์ฟแบบเสียบที่ไม่มีปุ่มนำแผ่นออกด้านนอก
ไดร์ฟแบบเสียบที่ไม่มีปุ่มนำแผ่นออกด้านนอก
หากไดร์ฟมีปัญหาในการเปิดหรือปิด สามารถสั่งไดร์ฟเปลี่ยนแทนจาก HP ดูในหัวข้อ การสั่งชิ้นส่วนเปลี่ยนแทนที่ได้รับการรับรองจาก HP


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย