ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

แท็บเล็ต HP Slate 7 - การใช้กล้องกับแท็บเล็ต HP ของคุณ (Android 4.1/Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP Slate 7 ระบบปฏิบัติการ Android 4.1/Jelly Bean
โน้ตบุ๊กของคุณมาพร้อมกับกล้องสองตัว: หนึ่งตัวอยู่ด้านหลังของแท็บเล็ต อีกตัวอยู่ด้านหน้า กล้องทั้งสองที่มีโฟกัสแบบยึดตายและไม่มีแฟลช เอกสารชุดนี้ะบุข้อมูลการถ่ายภาพ บันทึกวิดีโอ และแนวทางอื่น ๆ ในการใช้กล้องกับแท็บเล็ต HP ของคุณ

การถ่ายภาพโดยใช้แท็บเล็ต HP ของคุณ

ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อถ่ายภาพผ่านแท็บเล็ตของคุณ
บันทึก
หากค่าหน้าจอล็อคกำหนดค่าไว้เป็นค่าเริ่มต้น (เลื่อนเพื่อปลดล็อค) สามารถเรียกใช้แอพ Camera ได้โดยตรงจากหน้าจอล็อค กดที่ไอคอนล็อคหน้าจอ จากนั้นเลื่อนนิ้วไปเหนือไอคอนกล้องไปทางซ้าย แท็บเล็ตจะปลดล็อคและเปิดแอพ Camera ขึ้นมา
 1. กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดแอพ Camera
 2. ถ่ายภาพผ่านกล้องด้านหลังโดยกดที่วงกลมสีน้ำเงิน
 3. ถ่ายภาพผ่านกล้องด้านหน้าโดยกดที่ไอคอนกล้องหมุน จากนั้นกดที่ลูกศรสีน้ำเงิน
ค่ากล้อง:
 • การซูมเข้าหรือออก: กดค้างที่ไอคอนวงกลมสีขาว ลากไอคอนไปที่ + เพื่อซูมเข้า หรือ - เพื่อซูมออก
 • Change the white balance (เปลี่ยนแปลง สมดุลย์แสงขาว): กดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง) จากนั้นกดเลือกสัญลักษณ์สมดุลแสงขาว (ด้านขวาของ SCN) เลือกสมดุลแสงขาว: Auto, Incandescent, Daylight, Florescent หรือ Cloudy (อัตโนมัติ หลอดไส้ เดย์ไลท์ ฟลูออเรสเซนต์ มีเมฆมาก)
 • เลือกโหมดฉาก: กดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง) จากนั้นกดเลือก SCN กดเลือก Auto (อัตโนมัติ) หรือ Night (กลางคืน)

การถ่ายภาพพาโนราม่าผ่านแท็บเล็ต HP ของคุณ

สามารถใช้แอพ Camera เพื่อถ่ายภาพพาโนรามา หรือเย็บรวมภาพหลายภาพเข้าด้วยกันเพื่อนำเสนอทิวทัศน์ในมุมกว้าง ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถ่ายภาพพาโนราม่าผ่านแท็บเล็ตของคุณ:
 1. กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดแอพ Camera
 2. กดเลือกไอคอนพาโนราม่า (อยู่ติดกับไอคอนกล้องวิดีโอ)
 3. ถือแท็บเล็ตในแนวนอน โดยวางกรอบภาพให้อยู่ทางด้านซ้ายหรือขวาของจุดที่ต้องการเก็บภาพพาโนราม่าเพื่อเริ่มถ่าย
 4. กดที่วงกลมสีเขียว จากนั้นค่อย ๆ พลิกแท็บเล็ตในแนวนอนไปทางขวาหรือซ้าย โดยให้แท็บเล็ตได้ระนาบ
  แถบสถานะสีน้ำเงินจะปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ แสดงจำนวนภาพพาโนรามาที่เก็บได้ กล้องจะแจ้งให้คุณทราบหากเคลื่อนที่เร็วเกินไป
  บันทึก
  เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ให้ถือแท็บเล็ตโดยใช้สองมือ เครื่องจะต้องได้ระนาบและหมุนแท็บเล็ตช้า ๆ
 5. หลังจากเสร็จสิ้นการบันทึกภาพพาโนรามา ให้รอครู่หนึ่งเพื่อให้ประมวลผลภาพและบันทึกข้อมูลไว้ กดเลือกภาพย่อที่ปรากฏขึ้นที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อดูภาพพาโนราม่า

การบันทึกวิดีโอผ่านแท็บเล็ต HP ของคุณ

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อถ่ายวิดีโอจากแท็บเล็ตของคุณ:
 1. กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดแอพ Camera
 2. กดที่ไอคอนกล้องถ่ายวิดีโอ
 3. หากต้องการบันทึกวิดีโอด้วยกล้องหน้า ให้กดเลือกไอคอนกล้องหมุน
 4. กดเลือกวงกลมสีแดงเพื่อเริ่มการบันทึก
  บันทึก
  ขณะบันทึกวิดีโอ สามารถถ่ายภาพได้โดยกดที่หน้าจอ หน้าจอจะปรากฏกรอบสีแดงชั่วคราวเมื่อถ่ายภาพเสร็จสิ้น การถ่ายวิดีโอจะยังคงดำเนินต่อไป
 5. กดที่วงกลมสีแดงที่มีกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวด้านในเพื่อหยุดการบันทึก

แอพกล้องอื่น ๆ สำหรับ Android ที่ใช้ได้กับแท็บเล็ต HP ของคุณ

ค้นหาแอพอื่น ๆ ที่จะใช้กับกล้องแท็บเล็ตของคุณได้จาก Google Play Store (ภาษาอังกฤษ)

การรับชมภาพและวิดีโอในแอพ Gallery จากแท็บเล็ต HP ของคุณ

ขณะถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอผ่านแท็บเล็ต ไฟล์จะถูกบันทึกไว้ในแอพ Gallery ดูรายละเอียดการรับชมภาพและวิดีโอได้จากเอกสารการให้บริการของ HP ในหัวข้อ การรับฟังเพลง รับชมวิดีโอและเปิดดูภาพผ่านแท็บเล็ต HP ของคุณ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย