ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

HP LaserJet Pro - ตรวจพบตลับหมึกสีเหลืองที่ไม่ใช่ของ HP

ติดตั้งตลับผงหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หากคุณเชื่อว่าคุณได้ซื้อตลับหมึก HP ของแท้ แต่ได้รับสิ่งที่แตกต่าง โปรดดูที่ลิงค์ต่อไปนี้:
บันทึก
ในบางกรณี แผงควบคุมเครื่องพิมพ์อาจระบุว่าติดตั้งตลับหมึก HP ของแท้ แต่เทคโนโลยีการตรวจสอบออนไลน์ตรวจพบตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP เทคโนโลยีการตรวจสอบออนไลน์เป็นเทคโนโลยีที่มีความถูกต้องมากกว่าสำหรับการตรวจจับตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP
บันทึก
สำหรับการแก้ไขปัญหาตลับหมึกเพิ่มเติม โปรดดู การแก้ไขปัญหาข้อความ 10.xx และอุปกรณ์สิ้นเปลือง (c04393847)

คำถามที่พบบ่อย

Q: วัตถุประสงค์ข้อความไม่ใช่ของ HP คืออะไร
A: วัตถุประสงค์ของข้อความคือการแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP ของแท้อยู่ในเครื่องพิมพ์
Q: เหตุใดมีข้อความว่าตลับหมึกไม่ใช่ของ HP จากเครื่องมือการตรวจสอบออนไลน์เมื่อข้อความแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ระบุว่าติดตั้งตลับหมึก HP ของแท้
A: เทคโนโลยีการตรวจสอบออนไลน์มีความถูกต้องมากกว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจจับตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP
Q: เครื่องพิมพ์ HP รุ่นอื่นๆ จะทำงานในลักษณะเดียวกันนี้ใช่หรือไม่
A: ใช่ เครื่องพิมพ์ HP จำนวนมากจะแสดงการทำงานประเภทเดียวกันนี้ด้วย
Q: มีโซลูชันทางด้านเทคนิคสำหรับปัญหานี้หรือไม่
A: ไม่ เครื่องพิมพ์และตลับหมึกจะทำงานตามที่ออกแบบไว้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย