ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

แท็บเล็ต HP - การพิมพ์ไร้สายจากแท็บเล็ต HP ของคุณ (Android 4.2/Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP ระบบ Android 4.2/Jelly Bean
เอกสารชุดนี้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถใช้เพื่อพิมพ์งานจากแท็บเล็ต HP ของคุณ อ่านรายละเอียดด้านล่าง จากนั้นเลือกวิธีการพิมพ์ที่ดีที่สุดตามความต้องการของคุณ

การตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อรับงานพิมพ์จากแท็บเล็ต HP ของคุณ

กระบวนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับพิมพ์จากแท็บเล็ตจะขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์ที่ใช้ และวิธีการที่ใช้เพื่อพิมพ์งาน ดูข้อมูลเฉพาะสำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นที่ใช้จากเอกสารรองรับเพื่อตรวจสอบการรองรับการทำงาน และการตั้งค่าระบบไร้สาย

การพิมพ์ผ่านระบบการพิมพ์ในตัวของ HP สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

แท็บเล็ตบางรุ่นมีระบบการพิมพ์ในตัวสำหรับ Android ซึ่งคุณสามารถสั่งพิมพ์ได้โดยตรงจากแอพ Gallery, Email (ไม่ใช่ Gmail) หรือเบราเซอร์ (ไม่ใช่ Chrome) ได้จากแท็บเล็ตของคุณ โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์หรือไดร์เวอร์เพิ่มเติม เครื่องพิมพ์ไร้สาย HP ส่วนใหญ่รองรับระบบการพิมพ์นี้ หากเครื่องพิมพ์ของคุณไม่รองรับระบบการพิมพ์นี้ ให้ใช้วิธีการอื่น ๆ ที่ระบุในเอกสารนี้ (ดูในหัวข้อ การพิมพ์ด้วย HP ePrint จากแท็บเล็ต ็HP ของคุณ หรือ การสั่งพิมพ์ด้วย Google Cloud Print จากแท็บเล็ต ็HP ของคุณ)
บันทึก
เฉพาะ Gallery, Email และ Browser เท่านั้นที่รองรับระบบการพิมพ์ในตัวของ HP เบราเซอร์ Chrome และ Gmail ไม่รองรับระบบนี้
บันทึก
ระบบการพิมพ์ในตัวของ HP สำหรับ Android ไม่ได้มีในแท็บเล็ต HP ทุกรุ่น หากไม่มีตัวเลือกการพิมพ์ในแอพพลิเคชั่น Gallery อีเมล และเบราเซอร์ ให้ใช้วิธีการพิมพ์อื่น ๆ หนึ่งที่อธิบายไว้ในเอกสารชุดนี้ (ดูการพิมพ์ด้วย HP ePrint จากแท็บเล็ต ็HP ของคุณหรือการสั่งพิมพ์ด้วย Google Cloud Print จากแท็บเล็ต ็HP ของคุณ)
ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อส่งงานพิมพ์จากแท็บเล็ตของคุณไปยังเครื่องพิมพ์

การดูสถานะการพิมพ์และการยกเลิกงานพิมพ์จากแท็บเล็ตของคุณ

เมื่อเริ่มงานพิมพ์ ไอคอนเครื่องพิมพ์จะปรากฏขึ้นที่ส่วนการแจ้งเตือนมุมด้านบนซ้ายของจอแท็บเล็ต ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานพิมพ์และสถานะการพิมพ์หรือยกเลิกงานพิมพ์ โดยทำตามขั้นตอนในหัวข้อนี้
 1. กวาดนิ้วลงจากมุมด้านซ้ายบนของหน้าจอ แถบการแจ้งเตือนจะขยายทับหน้าจอที่เปิดดูอยู่ในปัจจุบัน
 2. กดเลือก Now printing... (กำลังพิมพ์) เพื่อดูรายละเอียดสถานะงานพิมพ์
  รูปภาพ : สถานะการพิมพ์ในแถบแสดงรายการแจ้งเตือน
  สถานะการพิมพ์ในแถบแสดงรายการแจ้งเตือน
 3. หากต้องการยกเลิกงานพิมพ์ ให้ทำเครื่องหมายติดกับงานพิมพ์ในปัจจุบันจากเมนู Print Status (สถานะการพิมพ์)
  รูปภาพ : สั่งพิมพ์งานที่อยู่ในเมนู Print Status (สถานะการพิมพ์)
  สั่งพิมพ์งานที่อยู่ในเมนู Print Status (สถานะการพิมพ์)
 4. กดเลือก Cancel selected jobs (ยกเลิกงานที่เลือก)
  รูปภาพ : ยกเลิกงานที่เลือกไว้
  ยกเลิกงานที่เลือกไว้
  แท็บเล็ตจะหยุดส่งงานพิมพ์ไปยังเครื่องพิมพ์

การพิมพ์ด้วย HP ePrint จากแท็บเล็ต ็HP ของคุณ

HP ePrint ช่วยให้คุณสามารถพิมพ์งานผ่านอีเมล หรือใช้แอพ HP ePrint ติดตั้งสำเร็จเพื่อส่งงานพิมพ์จากแท็บเล็ตไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ ตรวจสอบรายละเอียดและการให้บริการได้จาก HP ePrintCenter (เป็นภาษาอังกฤษ) ดูคำแนะนำในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับอินเทอร์เน็ตจากเอกสารรองรับของเครื่องพิมพ์

การพิมพ์ผ่านอีเมลด้วย HP ePrint จากแท็บเล็ตของคุณ

สามารถใช้ HP ePrint เพื่อส่งภาพ ไฟล์ Microsoft Office และไฟล์ข้อความหรือ PDF เป็นเอกสารแนบอีเมล (ขนาดรวมไม่เกิด 10MB) ไปยังเครื่องพิมพ์ที่ต่อผ่าน HP Web ใช้บริการการพิมพ์ทางอีเมลโดยตั้งค่าบัญชีลูกค้าจาก HP ePrintCenter (เป็นภาษาอังกฤษ) จากนั้นผนวกเครื่องพิมพ์ของคุณไว้กับบัญชีดังกล่าว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ HP ePrintCenter (เป็นภาษาอังกฤษ)
หลังจากตั้งค่าเครื่องพิมพ์ของคุณให้ใช้ HP ePrint แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อส่งงานพิมพ์จากแท็บเล็ตไปยังเครื่องพิมพ์ของคุณ:
 1. เปิดแอพอีเมล จากนั้นเปิดข้อความอีเมลใหม่
 2. กรอกที่อยู่อีเมลสำหรับเครื่องพิมพ์ในฟิลด์ To (ถึง)
 3. เพิ่มไฟล์ที่ต้องการพิมพ์เป็นเอกสารแนบอีเมล
 4. ส่งอีเมล
  เอกสารแนบอีเมลจะได้รับและถูกจัดพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์

การพิมพ์ด้วยแอพการพิมพ์แบบพกพา HP ePrint จากแท็บเล็ต ็HP ของคุณ

แอพการพิมพ์ระบบพกพา HP ePrint ติดตั้งสำเร็จมาในแท็บเล็ตของคุณ และสามารถดาวน์โหลดได้จาก Google Play Store (เป็นภาษาอังกฤษ) ดูคำแนะนำในการใช้แอพได้จากหัวข้อ การเริ่มใช้งานแอพพกพา HP ePrint

การสั่งพิมพ์ด้วย Google Cloud Print จากแท็บเล็ต ็HP ของคุณ

หากคุณไม่มีเครื่องพิมพ์ระบบ HP ePrint คุณสามารถใช้ Google Cloud Print เพื่อพิมพ์งานจากแท็บเล็ตของคุณได้ สามารถใช้ Google Cloud Print เพื่อพิมพ์จากแอพ Android ที่รองรับฟังก์ชั่นการพิมพ์ เครื่องพิมพ์สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือผ่าน PC ที่ต่อผ่านเว็บโดยใช้เบราเซอร์ Chrome ที่ติดตั้ง
แอพ Google Cloud Print ไม่ได้ถูกติดตั้งสำเร็จในแท็บเล็ตมาก่อน แต่มีเผยแพร่ไว้ใน Google Play Store (เป็นภาษาอังกฤษ) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ Google Cloud Print (เป็นภาษาอังกฤษ)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย