ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

แท็บเล็ต HP 7, HP Slate 7 - การใช้และปรับแต่งหน้าจอล็อคของแท็บเล็ต HP ของคุณ (Android 4.1/Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP ระบบ Android 4.1/Jelly Bean
ขณะแท็บเล็ตอยู่ในโหมดสลีปโดยหน้าจอล็อคอยู่ จอ LCD จะปิดทำงานและไม่ตอบสนองต่อระบบสัมผัส เริ่มใช้แท็บเล็ตอีกครั้งโดยปลดล็อคผ่านวิธีการปลดล็อคที่ตั้งค่าไว้ในปัจจุบัน ใช้เอกสารชุดนี้เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าหน้าจอล็อคที่มีและวิธีการปลดล็อค

การล็อคและปลดล็อคแท็บเล็ต HP ของคุณ

ปุ่มเปิดปิดอยู่ที่ขอบด้านบนของแท็บเล็ต ใช้ปุ่มเปิดปิดเพื่อล็อคหรือปลดล็อคหน้าจอ LCD
 • กดปุ่มเปิดปิดสั้น ๆ เพื่อปิดและล็อคหน้าจอ LCD
 • ขณะหน้าจอปิด กดปุ่มเปิดปิดสั้น ๆ เพื่อแสดงหน้าจอล็อค ปลดล็อคหน้าจอล็อคเริ่มต้น โดยกดที่ไอคอนล็อค จากนั้นเลื่อนนิ้วไปเหนือไอคอนปลดล็อค หากกำหนดรูปแบบการสั่งการ PIN หรือรหัสผ่านหรือบันทึกใบหน้าสำหรับปลดหน้าจอล็อคไว้ ให้ปลดล็อคหน้าจอโดยใช้วิธีการปลดล็อคที่กำหนดไว้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อถัดไป

การเลือกรูปแบบการสั่งการ PIN หรือรหัสผ่านสำหรับหน้าจอล็อคของแท็บเล็ต HP ของคุณ

การกำหนดรูปแบบสั่งการ PIN หรือรหัสผ่านจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนตัวที่คุณจัดเก็บไว้ในแท็บเล็ต หากตั้งค่าป้องกันหน้าจอล็อคแบบเฉพาะไว้ บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจะไม่สามารถใช้แท็บเล็ตของคุณได้โดยไม่รีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงาน
 1. จากหน้าจอ Home กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Personal (ส่วนตัว) กดเลือก Security (ความปลอดภัย)
  รูปภาพ : ความปลอดภัย
  ระบบความปลอดภัยจากหัวข้อ Personal (ส่วนตัว) ใน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. กดเลือก Screen lock (ล็อคหน้าจอ)
  รูปภาพ : Screen lock (ล็อคหน้าจอ)
  การล็อคหน้าจอจากเมนู Security settings (ค่าความปลอดภัย)
 4. เลือกวิธีการปลดล็อคที่ต้องการ:
  รูปภาพ : เลือกการล็อคหน้าจอ
  เลือกการล็อคหน้าจอ
  • None (ไม่มี): ตัวเลือกนี้เป็นการปลดระบบล็อคหน้าจอ ไม่จำเป็นต้องปลดล็อคเพื่อเปิดหน้าจอหลังจากเข้าสู่โหมดสลีป หรือเมื่อเปิดใช้งานแท็บเล็ต
  • Slide (เลื่อนนิ้ว): การเลื่อนเป็นวิธีการปลดล็อคหน้าจอเริ่มต้น ปลดล็อคหน้าจอโดยกดปุ่มเปิดปิดสั้น ๆ กดเลือกไอคอนล็อค จากนั้นเลื่อนนิ้วไปเหนือไอคอนปลดล็อค
  • Face Unlock (ปลดล็อคจากใบหน้า): วิธีการปลดล็อคจากใบหน้าช่วยให้สามารถปลดล็อคแท็บเล็ตโดยการใช้กล้องด้านหน้าสแกนใบหน้าของคุณ กดเลือก Face Unlock (ปลดล็อคจากใบหน้า) กดเลือก Set it up (ตั้งค่า) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่า Face Unlock (ปลดล็อคจากใบหน้า) ปลดล็อคหน้าจอโดยใช้ Face Unlock (ปลดล็อคจากใบหน้า) โดยกดปุ่มเปิดปิดสั้น ๆ จากนั้นถือแท็บเล็ตในระดับสายตาขณะที่หน้าจอหันเข้าหาตัว กล้องด้านหน้าจะตรวจจับใบหน้าและทำการปลดล็อคแท็บเล็ต
  • Pattern (รูปแบบสั่งการ): หากต้องการ กำหนดรูปแบบสั่งการ ให้กำหนดรูปแบบเฉพาะที่ต้องการโดยเลื่อนนิ้วไปบนหน้าจอและเชื่อมต่อจุดต่าง ๆ ตามลำดับที่ต้องการ ขณะกดปุ่มเปิดปิด จุดจะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ ปลดล็อคแท็บเล็ตโดยลากเส้นตามรูปแบบที่กำหนดไว้
  • PIN: วิธีนี้จะใช้รหัส PIN 4 หักเพื่อปลดล็อคแท็บเล็ต หลังจากกดปุ่มเปิดปิด แป้นพิมพ์จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ ปลดล็อคแท็บเล็ตโดยกรอกหมายเลข PIN 4 หลัก จากนั้นกด OK (ตกลง)
  • Password (รหัสผ่าน): กำหนดรหัสผ่านโดยใช้ตัวอักษร ตัวเลขและ/หรือสัญลักษณ์เพื่อปลดล็อคแท็บเล็ตของคุณ หลังจากกดปุ่มเปิดปิด ฟิลด์กรอกรหัสผ่านจะปรากฏขึ้น กดด้านในฟิลด์ป้อนข้อมูลเพื่อเปิดแป้นพิมพ์บนหน้าจอ ปลดล็อคแท็บเล็ต โดยพิมพ์รหัสผ่าน จากนั้นกดเลือก Done (เสร็จสิ้น)


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย