ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

แท็บเล็ต HP 7, HP Slate 7 - การเปลี่ยนการแสดงผลของระบบ Android (Android 4.1, Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP ระบบ Android 4.1/Jelly Bean
เอกสารชุดนี้ระบุข้อมูลการเปลี่ยนวอลเปเปอร์ ขนาดแบบอักษร ความสว่างจอแสดงผล และองศาหน้าจอเพื่อปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของแท็บเล็ต HP ของคุณ

วิดีโอแสดงวิธีการเปลี่ยนลักษณะภายนอกของสิ่งแวดล้อมระบบ Android (Android 4.1/Jelly Bean)

การเปลี่ยนแปลงวอลเปเปอร์สำหรับแท็บเล็ต HP ของคุณ

วอลเปเปอร์คือสี ผลงานออกแบบหรือภาพที่แสดงที่หน้าจอ Home ของแท็บเล็ต แท็บเล็ตมีวอลเปเปอร์ที่โหลดสำเร็จมาให้แล้วจำนวนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีวอลเปเปอร์แบบแอนิเมชั่นด้วย นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ภาพที่จัดเก็บในแอพ Gallery ของแท็บเล็ต (เช่น ภาพที่ถ่ายจากกล้องแท็บเล็ต) เป็นวอลเปเปอร์ ใช้ขั้นตอนนี้ในหัวข้อนี้เพื่อเปลี่ยนวอลเปเปอร์สำหรับแท็บเล็ตของคุณ
ใช้วอลเปเปอร์หรือแอนิเมชั่นวอลเปเปอร์ที่ติดตั้งไว้:
 1. จากหน้าจอ Home กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Device (อุปกรณ์) กดเลือก Display (จอแสดงผล)
  รูปภาพ : จอแสดงผล
  การแสดงผลในหัวข้อ Device (อุปกรณ์) จากเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. กดเลือก Wallpaper (วอลเปเปอร์)
  รูปภาพ : Wallpaper (วอลเปเปอร์)
  วอลเปเปอร์จากเมนูตั้งค่า Display (การแสดงผล)
 4. กดเลือก Wallpapers (วอลเปเปอร์) หรือ Live Wallpapers (แอนิเมชั่นวอลเปเปอร์)
  บันทึก
  การใช้แอนิเมชั่นวอลเปเปอร์ จะมีผลต่อระยะเวลาใช้งานของแบตเตอรี่
 5. กดเลือกภาพย่อวอลเปเปอร์เพื่อดูวอลเปเปอร์เป็นขนาดปกติ
 6. หลังจากเปิดวอลเปเปอร์ที่ต้องการขึ้นมาแล้ว กดเลือก Set wallpaper (กำหนดเป็นวอลเปเปอร์)
ใช้ภาพจาก Gallery:
 1. จากหน้าจอ Home กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Device (อุปกรณ์) กดเลือก Display (จอแสดงผล)
  รูปภาพ : จอแสดงผล
  การแสดงผลในหัวข้อ Device (อุปกรณ์) จากเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. กดเลือก Wallpaper (วอลเปเปอร์)
  รูปภาพ : Wallpaper (วอลเปเปอร์)
  วอลเปเปอร์จากเมนูตั้งค่า Display (การแสดงผล)
 4. กดเลือก Gallery
 5. กดเลือกอัลบั้มหรือคอลเลคชั่นที่เก็บภาพไว้
 6. เลือกพื้นที่สำหรับภาพที่ต้องการใช้เป็นวอลเปเปอร์ กดเพื่อย้ายส่วนพื้นที่ที่เลือก หรือกดและลากด้านข้างหรือมุมของส่วนพื้นที่ที่เลือกเพื่อเพิ่มหรือลดขนาดที่เลือก
 7. หลังจากพอใจกับการเลือกวอลเปเปอร์แล้ว กดเลือก OK (ตกลง)

การเปลี่ยนขนาดแบบอักษรสำหรับแท็บเล็ต HP ของคุณ

กำหนดขนาดข้อความที่จะปรากฏบนจอแท็บเล็ตแบบที่ต้องการ การเพิ่มขนาดแบบอักษรจะทำให้มองเห็นได้ง่ายขึ้น และลดขนาดแบบอักษรเพื่อให้มีพื้นที่มากขึ้นสำหรับข้อความจัดแสดงบนหน้าจอ ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อเลือกขนาดแบบอักษรที่คุณต้องการ
 1. จากหน้าจอ Home กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Device (อุปกรณ์) กดเลือก Display (จอแสดงผล)
  รูปภาพ : จอแสดงผล
  การแสดงผลในหัวข้อ Device (อุปกรณ์) จากเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. กดเลือก Font size (ขนาดแบบอักษร)
  รูปภาพ : ขนาดแบบอักษร
  ขนาดแบบอักษรจากเมนูตั้งค่า Display (การแสดงผล)
 4. กดเลือกขนาดแบบอักษรที่ต้องการ

การปรับความสว่างจอแสดงผลสำหรับแท็บเล็ต HP ของคุณ

การปรับความสว่างหน้าจอช่วยให้มองเห็นข้อมูลบนหน้าจอแท็บเล็ตได้ง่ายขึ้น หรือสบายตาขึ้นภายใต้สภาพแสงบางประการ เมื่ออยู่กลางแจ้งที่มีแสงจ้า การปรับจอแสดงผลให้สว่างที่สุดจะช่วยให้อ่านข้อมูลบนหน้าจอได้ง่ายขึ้น ในที่มืด การลดความสว่างจะช่วยลดความล้าของสายตา การใช้ค่าความสว่างสบายตาที่ต่ำที่สุดจะช่วยให้แบตเตอรี่ใช้งานได้นานขึ้นเมื่อไม่ได้เสียบปลั๊กไฟกับเครื่องแท็บเล็ต
ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อปรับความสว่างของจอแสดงผลแท็บเล็ตของคุณ
 1. จากหน้าจอ Home กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Device (อุปกรณ์) กดเลือก Display (จอแสดงผล)
  รูปภาพ : จอแสดงผล
  การแสดงผลในหัวข้อ Device (อุปกรณ์) จากเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. กดเลือก Brightness (ความสว่าง)
  รูปภาพ : Brightness (ความสว่าง)
  ค่าความสว่างจากเมนูตั้งค่า Display (การแสดงผล)
 4. กดและลากแถบเลื่อนไปทางด้านขวาเพื่อให้หน้าจอสว่างขึ้น หรือกดและลากแถบเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อให้หน้าจอมืดลง
  บันทึก
  การเพิ่มความสว่างของจอจะส่งผลต่อประสิทธิภาพแบตเตอรี่
 5. เลือก OK (ตกลง)

การเปลี่ยนแปลงทิศทางหน้าจอสำหรับแท็บเล็ต HP ของคุณ

หน้าจอแท็บเล็ตจะปรับองศาตามตำแหน่งที่ถือ เซ็นเซอร์ที่อยู่ภายในแท็บเล็ตจะตรวจสอบว่า มีการถืออุปกรณ์ในแนวตั้งหรือแนวนอน หากต้องการดูแบบแนวนอน ให้ถือแท็บเล็ตในแนวนอน หากต้องการดูแบบแนวตั้ง ให้ถือแท็บเล็ตในแนวตั้ง
ปิดการหมุนหน้าจออัตโนมัติเพื่อให้หน้าจอล็อคค้างในแนวตั้งหรือแนวนอนได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. ถือแท็บเล็ตเพื่อให้หน้าจอแสดงผลในทิศทางแนวตั้งหรือแนวนอนที่ต้องการ
 2. กวาดนิ้วลงจากด้านบนของหน้าจอเพื่อแสดงแถบการแจ้งเตือน
 3. กดเลือกไอคอนหมุนหน้าจอ
  ไอคอนหมุนหน้าจอจะมีรูปล็อคในตอนนี้ () เพื่อแจ้งให้ทราบว่าหน้าจอล็อคอยู่ในมุมมองปัจจุบัน
 4. ซ่อนแถบแสดงรายการแจ้งเตือนโดยกดเลือกที่ใดก็ได้บนหน้าจอด้านนอกแถบรายการ
  ปลดล็อคหน้าจอเพื่อให้หมุนอัตโนมัติโดยทวนซ้ำขั้นตอนเหล่านี้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย