ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

แท็บเล็ต HP 7, Slate 7 - การจัดทำและใช้งานบัญชีผู้ใช้กับแท็บเล็ต HP (Android 4.1/Jelly Bean) ของคุณ

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP ระบบ Android 4.1/Jelly Bean
Google Account จำเป็นในการใช้งานแท็บเล็ตของคุณให้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ขณะลงชื่อเข้าใช้ผ่านอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่าน Google Account คุณจะลงชื่อเข้าใช้ในเว็บไซต์และส่วนบริการของ Google ที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวอัตโนมัติ (เช่น Gmail และ Google Play) บัญชีทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในแท็บเล็ตสามารถใช้ได้โดยทุกคนที่ใช้แท็บเล็ตดังกล่าว รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้จะถูกจัดเก็บไว้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้หลังจากลงชื่อเข้าใช้ในครั้งแรกที่เพิ่มบัญชีผู้ใช้ไปยังแท็บเล็ต
เอกสารชุดนี้ระบุข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่ม และการจัดการ Google Account ในแท็บเล็ต HP ของคุณ

วิดีโอนี้แสดงการจัดทำและใช้บัญชีบนแท็บเล็ต HP ของคุณ (Android 4.1/Jelly Bean)

การจัดทำ Google Account ใหม่ในแท็บเล็ต HP ของคุณ

Google Account จำเป็นในการใช้งานแท็บเล็ตของคุณให้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุด ระบบปฏิบัติการ Android รวมอยู่ในบริการจาก Google โดยคุณสามารถใช้บัญชีผู้ใช้หนึ่งบัญชีสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ Google ทั้งหมด
ขณะจัดทำ Google Account ใหม่ บัญชี Gmail (อีเมล Google) จะถูกจัดทำอัตโนมัติ ที่อยู่ Gmail เป็นชื่อผู้ใช้สำหรับบัญชี และกำหนดเป็นอีเมลแอดเดรสเริ่มต้นสำหรับบัญชีผู้ใช้ดังกล่าว ขณะลงชื่อเข้าใช้ไปยังแท็บเล็ตผ่านอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่าน Google Account คุณจะลงชื่อเข้าใช้ในเว็บไซต์และส่วนบริการของ Google ที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวอัตโนมัติ (เช่น Gmail และ Google Play)
ทำตามขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อจัดทำ Google Account ใหม่สำหรับแท็บเล็ตของคุณ คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อจัดทำบัญชีผู้ใช้ใหม่
บันทึก
บัญชีทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในแท็บเล็ตสามารถใช้ได้โดยทุกคนที่ใช้แท็บเล็ตดังกล่าว รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้จะถูกจัดเก็บไว้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้หลังจากลงชื่อเข้าใช้ในครั้งแรกที่เพิ่มบัญชีผู้ใช้ไปยังแท็บเล็ต หากคุณแชร์ใช้แท็บเล็ตกับผู้อื่นและไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลของตน (เช่น บัญชี Gmail ของตนเอง) อย่าเพิ่มบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวไปยังแท็บเล็ต หรือให้ลบบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวก่อนให้บุคคลอื่นใช้แท็บเล็ต
 1. จากหน้าจอ Home กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Accounts (บัญชีผู้ใช้) กดเลือก + Add account (เพิ่มบัญชีผู้ใช้)
  รูปภาพ : Add account (เพิ่มบัญชีผู้ใช้)
  การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ในหัวข้อ Accounts (บัญชีผู้ใช้) จากเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. กดเลือก Google
  รูปภาพ : Add a Google account (เพิ่มบัญชี Google)
  Add a Google account (เพิ่มบัญชี Google)
 4. กดเลือก New (สร้าง)
  รูปภาพ : New Google Account (บัญชี Google ใหม่)
  New Google Account (บัญชี Google ใหม่)
 5. พิมพ์ชื่อและนามสกุลของคุณในฟิลด์ที่จัดไว้ให้โดยใช้แป้นพิมพ์หน้าจอ จากนั้นกดเลือกลูกศรเดินหน้า
  รูปภาพ : Your name (ชื่อของคุณ)
  Your name (ชื่อของคุณ)
 6. จากหน้าจอ Choose username (เลือกชื่อผู้ใช้) ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการลงไป ชื่อผู้ใช้ Google ของคุณจะเป็นที่อยู่ Gmail ด้วยเช่นกัน กดเลือกลูกศรเดินหน้าเมื่อเสร็จสิ้น
 7. รอให้ Google ตรวจสอบชื่อผู้ใช้ว่าสามารถใช้ได้หรือไม่ หากชื่อผู้ใช้ไม่สามารถใช้ได้ ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ใหม่
 8. พิมพ์รหัสผ่านสำหรับ Google Account ใหม่ของคุณโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ พิมพ์รหัสผ่านใหม่เพื่อยืนยัน จากนั้นกดเลือกลูกศรเดินหน้า
  รูปภาพ : Create password (กำหนดรหัสผ่าน)
  Create password (กำหนดรหัสผ่าน)
 9. กรอกข้อมูลสำหรับกู้ข้อมูลของคุณ จากนั้นกดเลือกลูกศรเดินหน้า
 10. หากต้องการตั้งค่าโพรไฟล์ Google+ ให้กดเลือก Join Google+ (เข้าร่วมกับ Google+) จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ สามารถเข้าร่วม Google+ ได้ทุกเมื่อหลังจัดทำบัญชีผู้ใช้ ข้ามขั้นตอนนี้โดยกดเลือก Not now (ยังก่อน)
 11. จากหน้าจอ Finish account (จัดทำบัญชีให้เสร็จสิ้น) ให้เลือกค่าบัญชีที่ต้องการ จากนั้นอ่านนโยบายการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวจาก Google กดเลือกลูกศรเดินหน้าเพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป
 12. ตรวจสอบยืนยันบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยพิมพ์ข้อความที่พบบนหน้าจอ หลังจากเสร็จสิ้น ให้กดเลือกลูกศรเดินหน้า
 13. อ่านและตอบกลับข้อเสนอใดๆ จาก Google
 14. จากหน้าจอแจ้ง Account sign-in successful (ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้เสร็จสิ้น) ให้เลือกค่าการซิงค์บัญชีผู้ใช้ของคุณ ลบเครื่องหมายติดกับส่วนประกอบบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ต้องการซิงค์ออนไลน์ จากนั้นกดเลือกลูกศรเดินหน้าเพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า
  รูปภาพ : ค่าปรับแต่งการซิงค์
  ค่าปรับแต่งการซิงค์
  บันทึก
  สามารถแก้ไขค่าปรับแต่งการซิงค์บัญชีผู้ใช้ได้ทุกเมื่อ ดูคำแนะนำจากหัวข้อ การปรับแต่งค่าการซิงค์สำหรับ Google Account ในแท็บเล็ต HP ของคุณ

การเพิ่ม Google Account ไปยังแท็บเล็ตของคุณ

ขณะลงชื่อเข้าใช้ไปยังแท็บเล็ตผ่านอีเมลแอดเดรสและรหัสผ่าน Google Account คุณจะลงชื่อเข้าใช้ในเว็บไซต์และส่วนบริการของ Google ที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวอัตโนมัติ (เช่น Gmail และ Google Play) ทำตามขั้นตอนในหัวข้อนี้เพื่อเพิ่ม Google Account ที่มีอยู่ไปยังแท็บเล็ตของคุณ คุณจะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้
บันทึก
บัญชีทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในแท็บเล็ตสามารถใช้ได้โดยทุกคนที่ใช้แท็บเล็ตดังกล่าว รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้จะถูกจัดเก็บไว้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้หลังจากลงชื่อเข้าใช้ในครั้งแรกที่เพิ่มบัญชีผู้ใช้ไปยังแท็บเล็ต หากคุณแชร์ใช้แท็บเล็ตกับผู้อื่นและไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลของตน (เช่น บัญชี Gmail ของตนเอง) อย่าเพิ่มบัญชีผู้ใช้ส่วนตัวไปยังแท็บเล็ต หรือให้ลบบัญชีผู้ใช้ดังกล่าวก่อนให้บุคคลอื่นใช้แท็บเล็ต
 1. จากหน้าจอ Home กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Accounts (บัญชีผู้ใช้) กดเลือก + Add account (เพิ่มบัญชีผู้ใช้)
  รูปภาพ : Add account (เพิ่มบัญชีผู้ใช้)
  การเพิ่มบัญชีผู้ใช้ในหัวข้อ Accounts (บัญชีผู้ใช้) จากเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. กดเลือก Google
  รูปภาพ : Add a Google account (เพิ่มบัญชี Google)
  Add a Google account (เพิ่มบัญชี Google)
 4. กดเลือก Existing (ที่มีอยู่)
  รูปภาพ : Existing Google Account (Google Account ที่มีอยู่)
  Existing Google Account (Google Account ที่มีอยู่)
 5. พิมพ์อีเมลแอดเดรสและรหัสผ่าน อ่านรายละเอียดการให้บริการ ความเป็นส่วนตัวหรือแถลงนโยบายต่างๆ โดย Google จากนั้นเลือกว่าต้องการรับข่าวสารและข้อเสนอต่างๆ จาก Google Play หรือไม่ กดเลือกลูกศรเดินหน้าเมื่อเสร็จสิ้น
 6. อ่านและตอบกลับข้อเสนอใดๆ จาก Google
 7. จากหน้าจอแจ้ง Account sign-in successful (ลงชื่อเข้าใช้บัญชีผู้ใช้เสร็จสิ้น) ให้เลือกค่าการซิงค์บัญชีผู้ใช้ของคุณ ลบเครื่องหมายติดกับส่วนประกอบบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ต้องการซิงค์ออนไลน์ จากนั้นกดเลือกลูกศรเดินหน้าเพื่อสิ้นสุดการตั้งค่า
  รูปภาพ : ค่าปรับแต่งการซิงค์
  ค่าปรับแต่งการซิงค์
  บันทึก
  สามารถแก้ไขค่าปรับแต่งการซิงค์บัญชีผู้ใช้ได้ทุกเมื่อ ดูคำแนะนำจากหัวข้อ การปรับแต่งค่าการซิงค์สำหรับ Google Account ในแท็บเล็ต HP ของคุณ

การปรับแต่งค่าการซิงค์สำหรับ Google Account ของคุณในแท็บเล็ต HP

หากเลือกสำรองข้อมูลอุปกรณ์ไปยัง Google Account ของคุณ ค่าบัญชีใช้งานทั้งหมดจะถูกบันทึกไปยัง Google Account ของคุณ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จะถูกซิงค์ออนไลน์เมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต จะสามารถเรียกค้นบุ๊กมาร์ก แอพ แท็บเปิดใช้งาน ข้อมูลและค่าอื่นๆ ได้จากอุปกรณ์เมื่อลงชื่อเข้าใช้ไปยัง Google Account ของคุณ
สามารถเปลี่ยนค่าซิงค์ในแท็บเล็ตเพื่อให้ซิงค์เฉพาะรายการที่ต้องการไปยัง Google Account ของคุณ ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อปรับแต่งรายการสำหรับซิงค์:
 1. จากหน้าจอ Home กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Accounts (บัญชีผู้ใช้) กดเลือก Google
  รูปภาพ : บัญชี Google
  Google ในหัวข้อ Accounts (บัญชีผู้ใช้) จากเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. กดเลือก Google Account จากรายการบัญชีผู้ใช้
  รูปภาพ : การเลือกบัญชีผู้ใช้
  การเลือกบัญชีผู้ใช้
 4. จากหน้าจอ Sync settings (ค่าการซิงค์) ให้ทำเครื่องหมายในช่องติดกับส่วนประกอบทางบัญชีที่ต้องการซิงค์ ลบเครื่องหมายจากรายการที่ไม่ต้องการซิงค์ข้อมูล
  รูปภาพ : Sync settings (ค่าการซิงค์)
  Sync settings (ค่าการซิงค์)

การสลับบัญชี Google อื่นในแท็บเล็ต HP ของคุณ

บัญชี Google ทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในแท็บเล็ตสามารถใช้งานได้โดยทุกคนที่ใช้แท็บเล็ต รหัสผ่านสำหรับบัญชีผู้ใช้จะถูกจัดเก็บไว้ โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้หลังจากลงชื่อเข้าใช้ในครั้งแรกที่เพิ่มบัญชีผู้ใช้ไปยังแท็บเล็ต
สลับไปยัง Google Account อื่นในแท็บเล็ตเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจาก Google สำหรับบัญชีดังกล่าว การสลับระหว่างบัญชีใช้งานจะเกิดขึ้นภายในแอพและส่วนบริการเฉพาะของ Google ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการสลับบัญชีผู้ใช้อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแอพที่ใช้ ใช้ขั้นตอนในหัวข้อนี้เป็นแนวทาง
บันทึก
แอพ Google บางตัว เช่น Messenger และ Play Books กำหนดให้คุณต้องเลือกบัญชีผู้ใช้ของคุณเมื่อแอพเริ่มทำงาน จากหน้าจอ Choose an account (เลือกบัญชีผู้ใช้) เลือกบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการ จากนั้นกดเลือก OK (ตกลง) สลับบัญชีใน Gmail โดยกดที่เมนูกล่องจดหมายแบบแสดงรายการ จากนั้นเลือกบัญชีผู้ใช้ของคุณจากรายการ
 1. กดเลือกไอคอนเมนู ที่มุมด้านบนขวาของแอพเว็บไซต์ Google หรือแอพ
 2. กดเลือก Accounts (บัญชีผู้ใช้)
  บันทึก
  หากไม่พบ Accounts (บัญชีผู้ใช้) กดเลือก Settings (ค่าปรับตั้ง) จากนั้นกดเลือก Google Account
 3. กดเลือกชื่อบัญชีผู้ใช้ที่คุณต้องการสลับไปใช้ จากนั้นกดเลือก OK (ตกลง)
  รูปภาพ : Choose an account (เลือกบัญชีผู้ใช้)
  Choose an account (เลือกบัญชีผู้ใช้)
 4. หากไม่มีตัวเลือกบัญชีผู้ใช้ที่หน้าจอ Choose an account (เลือกบัญชีผู้ใช้) กดเลือก Add account(เพิ่มบัญชีผู้ใช้) จากนั้นกดเลือก OK (ตกลง)
  รูปภาพ : Add account (เพิ่มบัญชีผู้ใช้)
  Add account (เพิ่มบัญชีผู้ใช้)
  กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับ Google Account ที่ต้องการ จากนั้นกดเลือก Sign in (ลงชื่อเข้าใช้)

การเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชี Google ในแท็บเล็ต HP ของคุณ

คุณอาจต้องรีเซ็ตหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน Google Account ของคุณ เช่น ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน หรือหากมีการเจาะหรือขโมยรหัสผ่าน คุณสามารถใช้คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกันเพื่อแก้ไขรหัสผ่านของคุณ ดูคำแนะนำในการเปลี่ยนรหัสผ่าน Google Account ของคุณได้จากหัวข้อ Google Accounts Help Center (ภาษาอังกฤษ) ในเว็บไซต์ของ Google Account

การลบบัญชี Google จากแท็บเล็ตของคุณ

หากคุณไม่ต้องการจัดเก็บ Google Account บางส่วนในแท็บเล็ตของคุณ ให้ลบบัญชีผู้ใช้ดังกล่าว การลบบัญชี Google Account จากแท็บเล็ตไม่ได้เป็นการลบบัญชีทั้งหมด และสามารถเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่ได้ทุกเมื่อ
 1. จากหน้าจอ Home กดเลือกไอคอน All apps (แอพทั้งหมด) จากนั้นกดเลือกไอคอน Settings (ค่าปรับตั้ง)
 2. จากหัวข้อ Accounts (บัญชีผู้ใช้) กดเลือก Google
  รูปภาพ : บัญชี Google
  Google ในหัวข้อ Accounts (บัญชีผู้ใช้) จากเมนู Settings (ค่าปรับตั้ง)
 3. กดเลือก Google Account ที่ต้องการลบ
  รูปภาพ : การเลือกบัญชีผู้ใช้
  การเลือกบัญชีผู้ใช้
 4. กดเลือกไอคอนเมนู จากนั้นกดเลือก Remove account (ลบบัญชีผู้ใช้)
  รูปภาพ : Remove account (ลบบัญชีผู้ใช้)
  Remove account (ลบบัญชีผู้ใช้)
  บัญชีผู้ใช้จะถูกลบจากแท็บเล็ต และสามารถเพิ่มใหม่ได้ทุกเมื่อ
ดูรายละเอียดการลบ Google Account อย่างสมบูรณ์แบบ หรือกู้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ในกรณีที่ลบโดยไม่ได้ตั้งใจได้จากหัวข้อ Google Accounts Help Center (ภาษาอังกฤษ) ในเว็บไซต์ของ Google Account


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย