ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

แท็บเล็ต HP 7, HP Slate 7 - การโอนและสำรองข้อมูลไฟล์สำหรับแท็บเล็ต HP ของคุณ (Android 4.1/Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP ระบบ Android 4.1/Jelly Bean
ใช้เอกสารนี้เพื่อทำความคุ้นเคยกับช่องทางในการจัดเก็บข้อมูลของแท็บเล็ตและเรียนรู้วิธีการโอนไฟลระหว่างแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

วิดีโอแสดงการโอนไฟล์และสำรองข้อมูลแท็บเล็ต HP ของคุณ (Android 4.1/Jelly Bean)

การโอนไฟล์โดยใช้สายข้อมูล USB กับแท็บเล็ต HP ของคุณ

สายชาร์จที่จัดมาให้พร้อมกับแท็บเล็ตยังสามารถใช้เป็นสายข้อมูล USB ได้เช่นกัน ถอดหัวต่อ USB จากอะแดปเตอร์ AC และเสียบเข้าที่พอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ ต่อด้านสาย micro USB เข้ากับแท็บเล็ต ครั้งแรกที่คุณเชื่อมต่อแท็บเล็ตกับคอมพิวเตอร์ ไดร์เวอร์แท็บเล็ตควรติดตั้งอัตโนมัติ เมื่อติดตั้งไดรเวอร์แล้ว แท็บเล็ตควรปรากฏขึ้นในตัวจัดการไฟล์ของคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลต่อพ่วง เรียกค้นไฟล์ที่ต้องการโอนโดยเลือกไฟล์ จากนั้นคัดลอกระหว่างคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตโดยใช้วิธีการที่ต้องการ (เช่น ใน Windows 7 และ 8 ให้ลากและวางรายการที่เลือกเพื่อคัดลอกระหว่างคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต)
รูปภาพ : แท็บเล็ตเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB (ของคุณอาจต่างจากนี้)
แท็บเล็ตเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB

การโอนไฟล์โดยใช้การ์ด microSD และรีดเดอร์กับแท็บเล็ต HP ของคุณ

แท็บเล็ตของคุณมีการ์ดรีดเดอร์ในตัวสำหรับเมมโมรี่การ์ด microSD การเพิ่มเมมโมรี่การ์ดในแท็บเล็ตเป็นการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและช่วยให้สามารถโอนไฟล์ผ่านเมมโมรี่การ์ด ในกรณีที่จำเป็นสามารถใช้หัวต่อ microSD-to-SD ใช้เพื่อแปลงเมมโมรี่การ์ดของแท็บเล็ตเป็นการ์ด SD มาตรฐานที่สามารถอ่านผ่าน SD การ์ดรีดเดอร์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมการใช้การ์ดรีดเดอร์ในแท็บเล็ตได้จากเอกสารการให้บริการของ HP ในหัวข้อ การใช้ MicroSD การ์ดรีดเดอร์
รูปภาพ : การใส่การ์ด microSD ในการ์ดรีดเดอร์ของแท็บเล็ต (ของคุณอาจต่างจากนี้)
ใส่การ์ด microSD ในการ์ดรีดเดอร์ของแท็บเล็ต

การสำรองข้อมูลไฟล์โดยใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ระบบ Cloud สำหรับแท็บเล็ต HP ของคุณ

บริการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ระบบ Cloud เช่น Google Drive จะบันทึกไฟล์ของคุณไว้ในเว็บเพื่อให้สามารถเรียกค้นได้จากทุกที่ เช่น หากติดตั้ง Google Drive ไว้ที่แท็บเล็ต คุณสามารถบันทึกไฟล์ไปยังเว็บ และเรียกค้นได้ทันทีจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ไฟล์ที่จัดเก็บใน Google Drive สามารถเรียกค้นได้จากคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และสามารถดาวน์โหลดหรือบันทึกไว้ในสื่อบันทึกข้อมูลภายใน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย