ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

แท็บเล็ต HP 7, HP Slate 7 - แท็บเล็ตไม่เริ่มทำงาน (Android 4.1/Jelly Bean)

เอกสารชุดนี้ใช้กับแท็บเล็ต HP ระบบ Android 4.1/Jelly Bean
เอกสารนี้ระบุวิธีแก้ไขที่เป็นไปได้สำหรับปัญหาในการเริ่มการทำงานของแท็บเล็ต ทำตามขั้นตอนในเอกสารชุดนี้เพื่อแยกแยะปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด

ขั้นตอนที่ 1: การรีสตาร์ทจากฮาร์ดแวร์สำหรับแท็บเล็ตของ HP

การรีสตาร์ทจากฮาร์ดแวร์จะสามารถแก้ไขปัญหาการเริ่มการทำงานของแท็บเล็ตได้หลายอย่าง หากแท็บเล็ตของคุณไม่ยอมเริ่มการทำงาน ให้ลองรีสตาร์ทจากฮาร์ดแวร์
การรีสตาร์ทระดับฮาร์ดแวร์: กดค้างที่ปุ่มเปิดปิดเป็นเวลานานกว่าแปดวินาที หลังจากแท็บเล็ตปิดการทำงาน กดปุ่มเปิดปิดอีกครั้งเพื่อรีสตาร์ท
หาแท็บเล็ตยังไม่เริ่มการทำงาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 2: การชาร์จแบตเตอรี่ในแท็บเล็ตของ HP

ชาร์จไฟแบตเตอรี่โดยใช้อะแดปเตอร์ AC ที่จำหน่ายมาพร้อมกับแท็บเล็ตของคุณ ปล่อยแบตเตอรี่ชาร์จไว้ 30 นาทีขึ้นไป จากนั้นลองเปิดแท็บเล็ตใหม่อีกครั้ง
หาแท็บเล็ตยังไม่เริ่มการทำงาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3: การค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรงกับอาการของแท็บเล็ตของคุณ

อ่านรายการอาการต่อไปนี้ หากพบอาการที่ตรงกับแท็บเล็ตของคุณ ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 4: การติดต่อ HP เพื่อขอรับบริการสำหรับแท็บเล็ต

หากขั้นตอนในเอกสารชุดนี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเริ่มการทำงานได้กรุณาติดต่อ HP เพื่อส่งแท็บเล็ตซ่อม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย